Swan Song of Traditional Japanese Gangster Cinema: Kinji Fukasaku’s The Yakuza Papers

Elżbieta Durys

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki

dr hab., prof. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kina narodowego i transnarodowego, feministycznych teorii filmowych i kina kobiecego, kina amerykańskiego, teorii krytycznych. Opublikowała dwie monografie: Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa (Kraków 2009) oraz Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000 (łódź 2013). Współredaktorka czterech tomów poświęconych kinu amerykańskiemu oraz tematyce gender.
Abstract

The author of the article analyses a series of five movies entitled The Yakuza Papers, directed by Kinji Fukasaku. The movies were released between 1973 and 1974 and were treated as one the greatest achievements of traditional Japanese gangster cinema. The objective of the analysis is to identify an internal tension between the traditional and the modern, which is visible in different parts of the series. It results not only from a different approach to the rules of ninkyō eiga employed by Fukasaku, but also from the introduction of elements of realism into the movies. A closer look at the main protagonist, female characters and visual style helps to highlight this internal tension, which is characteristic of the whole cycle.


Keywords:

ninkyō eiga, Kinji Fukasaku, Japanese cinema, Japanese gangster cinema, Yakuza Papers


Kaplan D.E., Dubro A., Yakuza: Japan’s Criminal Underworld, Berkeley 2003.
Loska K., Poetyka kina japońskiego, t. 1, Kraków 2009.
Loska K., W świecie jakuzy – japońskie oblicze filmu gangsterskiego, w: tegoż, Nowy film japoński, Kraków 2013, s. 168–199.
Loska K., W świecie yakuzy – japońskie oblicze filmu czarnego, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31, s. 175–188.
McDonald Iwai K., The “Yakuza” Film: An Introduction, w: Reframing Japanese Cinema, red. A. Nolletti, Jr., D. Desser, Bloomington–Indianapolis 1992, s. 165–192.
Mellen J., From “Chambara” to “Yakuza”, w: tejże, The Waves at Genji’s Door: Japan through Its Cinema, New York 1976, s. 113–133.
Mes T., Sharp J., The Midnight Eye Guide to New Japanese Film, Berkeley, CA, 2005.
Satō T., The Two Leading Men in Japanese Film, w: tegoż, Currents in Japanese Cinema, tłum. G. Barrett, Tokyo–New York 1987.
Satō T., Film Heroines, w: tegoż, Currents in Japanese Cinema, tłum. G. Barrett, Tokyo–New York 1987, s. 73–99.
Schilling M., The Yakuza Movie Book: A Guide to Japanese Gangster Films, Berkeley, CA, 2008.
Standish I., Myth and Masculinity in the Japanese Cinema: Towards a Political Reading of the ‘Tragic Hero’, Richmond 2000.
Tucker R.N., Japan: Film Image, London 1973.
Wright W., Six Guns and Society, Berkeley 1977

Published
2019-02-13

Cited by

Durys, E. (2019). Swan Song of Traditional Japanese Gangster Cinema: Kinji Fukasaku’s The Yakuza Papers. Media - Culture - Social Communication, 2(12), 99–123. https://doi.org/10.31648/mkks.3026

Elżbieta Durys 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki
<p>dr hab., prof. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kina narodowego i transnarodowego, feministycznych teorii filmowych i kina kobiecego, kina amerykańskiego, teorii krytycznych. Opublikowała dwie monografie: Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa (Kraków 2009) oraz Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000 (łódź 2013). Współredaktorka czterech tomów poświęconych kinu amerykańskiemu oraz tematyce gender.</p>  Poland

dr hab., prof. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kina narodowego i transnarodowego, feministycznych teorii filmowych i kina kobiecego, kina amerykańskiego, teorii krytycznych. Opublikowała dwie monografie: Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa (Kraków 2009) oraz Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000 (łódź 2013). Współredaktorka czterech tomów poświęconych kinu amerykańskiemu oraz tematyce gender.