The Circle by Dave Eggers in the Age of Corporations, Election Media Campaigns and Pandemic

Anna Ślósarz

Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0001-5524-3227


Abstract

This study compares high-tech civilization, described in the novel by Dave Eggers The Circle, with communication practices arising during the COVID-19 pandemic. The method of non-invasive analysis of existing documents was used. It includes a study of the novel, which can lead the researcher to fundamental problems. The novel contains references to real events, processes and corporate practices. The author formulates pessimistic forecasts regarding the impact of technology on man and humanity. His predictions logically result from the analysis of the existing state of development. Eggers predicts the corporate media development model. Technology enslaves users,
formats minds, destroys human identities and ties and manages the world as an inhuman Global Brain. In reality, however, users and communities have been able to oppose  surveillance. By using the media for communication, remote work and learning, they demand that the servers be located in an area governed by their legislation. Applications are being built that do not transfer user data. A dystopian novel helps prevent emerging threats. Eggers combines pure and engaged art and, as a laureate of several dozen literary awards, he unites social and writing activity into one mission.


Keywords:

high-tech, corporation, metaweb, surveillance, movie, enslavement, Dave Eggers


Akty normatywne

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2020a. Kształcenie na odległość ‒ nowe regulacje prawne. [Online]. Gov.pl. Dostęp: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne [3.07.2020].
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2020b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19. Dz.U., poz. 492. [Online]. Internetowy System Aktów Prawnych. Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492 [3.07.2020].
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2018. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U., poz. 1668. [Online]. Internetowy System Aktów Prawnych. Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 [3.07.2020].
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2020. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U., poz. 405. [Online]. Dziennik Ustaw RzeczypospolitejPolskiej. Dostęp: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/405 [3.07.2020].

Opracowania
Barabási, Albert-László. 2014. Bordering Fiction. Science, 343, s. 372.
Boje, David M., i Tourani, Nazanin. 2012. Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania. Tłum. Marta Hoffner. W: Jemielniak, Dariusz (red.). Badania jakościowe. T. 1: Podejścia i teorie. Warszawa: PWN, s. 215‒242.
Bourdieu, Pierre. 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Tłum. Andrzej Zawadzki. Kraków: Universitas.
Boxall, Peter. 2013. Twenty-First-Century Fiction: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Czarniawska, Barbara. 2004. Narratives in Social Science Research. London – New Delhi: Thousand Oaks – Sage.
Długosz, Piotr. 2020. Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Fiske, John. 2001. Television Culture: Popular Pleasures and Politics. London: Routledge.
Gądecki, Jacek; Jewdokimow, Marcin; i Żadkowska, Magdalena. 2017. Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy. Kraków: Libron.
Giles, Paul. 2011. The Global Remapping of American Literature. New Jersey: Princeton University Press.
Herman, Peter C. 2018. More, Huxley, Eggers, and the Utopian/Dystopian Tradition. Renaissance and Reformation, 3 (41), s. 165‒193.
Kaczmarzyk, Marek. 2020. Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej. W: Pyżalski, Jacek (red.). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja Sp. z o.o., s. 20‒24.
Kirsch, Adam. 2017. The Global Novel: Writing the World in the 21st Century. New York: Columbia Global Reports.
Łuczewski, Michał, i Bednarz-Łuczewska, Paulina. 2012. Analiza dokumentów zastanych. W: Jemielniak, Dariusz (red.). Badania jakościowe. T. 2: Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 163‒188.
Nicol, Bran. 2019. Typical Eggers: Transnationalism and America in Dave Eggers’s ‘Globally-Minded’ Fiction. Textual Practice, 33 (2), s. 300‒317.
Nippert-Eng, Christena E. 1996. Home and Work: Negotiating Boundaries through Everyday Life. Chicago: University of Chicago Press.
Olchanowski, Tomasz. 2016. Ponowoczesny wspaniały świat. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2, s. 185‒209.
Plebańska, Marlena. 2020. Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. W: Pyżalski, Jacek (red.). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja Sp. z o.o., s. 37‒42.
Postman, Neil. 1993. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Vintage Books.

Netografia
AutoID. 2018. Czytniki tęczówki oka. [Online]. AutoID. Dostęp: https://www.autoid.pl/produkty/automatyczna-identyfikacja-osob/czytniki-teczowki-oka [14.01.2020].
Chokshi, Niraj. 2.05.2018. Is Alexa Listening? Amazon Echo Sent Out Recording of Couple’s Conversation. [Online]. New York Times. Dostęp: https://www.nytimes.com/2018/05/25/business/amazon-alexa-conversation-shared-echo.html [14.01.2020].
Dinnen, Zara. 2012. Caroline Hamilton, One Man Zeitgeist: Dave Eggers, Publishing and Publicity. Journal of American Studies, 4 (46). [Online]. Cambridge Core. Dostęp: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-american-studies/article/caroline-hamilton-one-manzeitgeist-dave-eggers-publishing-and-publicity-new-york-and-london-continuum-2010-6000-pp-144-isbn978-1-4411-6696-8/C951DAE2037967BC7FF78687C4273125 [14.01.2020].
Długosz, Dominika. 2020. Prezydent „ułaskawił pedofila”. Ta sprawa może Dudę dużo kosztować. [Online]. Newsweek Polska. Dostęp: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/prezydent--%e2%80%9eu%c5%82askawi%c5%82-pedofila%e2%80%9d-ta-sprawa-mo%c5%bce-dud%c4%-99-du%c5%bco-kosztowa%c4%87/ar-BB16dky7?li=BBr5MK7 [1.07.2020].
Druga tura wyborów. 2020. „Będą chcieli Was ZNISZCZYĆ”. Tusk ostrzega wyborców Konfederacji. [Online]. MSN Wiadomości. Dostęp: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/b%c4%99d%c4%85-chcieli-was-zniszczy%c4%87-tusk-ostrzega-wyborc%c3%b3w-konfederacji/ar-BB16cJEY?li=BBr5MK7 [1.07.2020].
Duda, Joanna. 2020. Microsoft ogłasza plan inwestycji 1 miliarda dolarów w transformację cyfrową w Polsce, w tym dostęp do lokalnych usług w chmurze z pierwszego regionu przetwarzania danych. [Online]. Microsoft. Dostęp: https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/05/05/polskadolinacyfrowa [1.07.2020].
Echo Recordings. 9.11.2018. Amazon Echo Recordings Could Contain Evidence for NH Double-Murder Trial. [Online]. CBS Boston. Dostęp: https://boston.cbslocal.com/2018/11/09/amazon-echo-recordings-new-hampshire-farmington-january-2017-double-murder-trial-timothy-verrill [5.11.2019].
Feiner, Lauren. 2019. Huawei Employees Intercepted Encrypted Messages to Help African Governments Spy on Political Opponents, Says WSJ. [Online]. CNBC. Dostęp: https://www.cnbc.com/2019/08/14/huawei-employees-helped-african-governments-spy-on-opponents-wsj.html [14.01.2020].
Grzelak, Katarzyna. 2020. Rządowa aplikacja do walki z koronawirusem. Jak działa ProteGoSafe i czy będzie obowiązkowa. [Online]. Focus.pl. Dostęp: https://www.focus.pl/artykul/rzadowaaplikacja-do-walki-z-koronawirusem-czy-protego-safe-bedzie-obowiazkowa [3.07.2020].
IMDb. 2018. Sci-Fi Movies & Dystopia/Utopia. [Online]. Internet Movie Database. Dostęp: http://www.dystopia-utopia.com [14.01.2020].
Jain, Bharti. 7.05.2010. Huawei Part of Chinese Spy Network, Says R&AW. [Online]. The Economic Times. Dostęp: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/huawei-part-ofchinese-spy-network-says raw/articleshow/5900798.cms?from=mdr [14.01.2020].
Kharpal, Arjun. 2020. Use of Surveillance to Fight Coronavirus Raises Concerns about Government Power after Pandemic Ends. [Online]. CNBC. Dostęp: https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-governments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html [3.07.2020].
Kłosiński, Miron. 2008. Web 3.0 – przyszłość Internetu i pozycjonowania? [Online]. Sunrisesystem. Dostęp: https://www.sunrisesystem.pl/blog/91-web-30-przyszlosc-internetu-i-pozycjonowania.html [14.01.2020].
Leavitt, Sarah. 2019. The Consumer Perception of Personalized Advertisements. [Online]. Endiott College. Dostęp: http://www.sarah-leavitt.com/uploads/1/0/0/8/100892758/final_thesis__paper.pdf [14.01.2020].
McCarthy, Kieren. 2018a. Ain’t Done Yet… Amazon Sent Alexa Recordings of Man and Girlfriendto Stranger. [Online]. The Register. Dostęp: https://www.theregister.co.uk/2018/12/20/amazon_alexa_recordings_stranger [14.01.2020].
McCarthy, Kieren. 2018b. You Know That Silly Fear about Alexa Recording Everything and Leaking It Online? It Just Happened. [Online]. The Register. Dostęp: https://www.theregister.
co.uk/2018/05/24/alexa_recording_couple [14.01.2020].
Microsoft planowane inwestycje. 2020. Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów. [Online]. Wirtualne Media. Dostęp: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/microsoft-zainwestuje-w--polsce-miliard-dolarow [3.07.2020].
Müller, Ulrike. 2019. Stellungnahme des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum Einsatz von Microsoft Office 365 in hessischen Schulen. [Online]. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Dostęp: https://datenschutz.hessen.de/pressemitteilungen/stellungnahme-des-hessischen-beauftragten-f%C3%BCr-datenschutz-und [2.07.2020].
Ng, Alfred. 2018. Amazon’s Alexa Had a Flaw That Let Eavesdroppers Listen In. [Online]. Cnet. Dostęp: https://www.cnet.com/news/amazon-alexa-voice-assistant-had-a-flaw-that-let-eavesdroppers-listen-in [14.01.2020].
Niebezpiecznik. 2014. NameTag – aplikacja do rozpoznawania twarzy i kojarzenia jej z profilami w sieciach społecznościowych. [Online]. Niebezpiecznik. Dostęp: https://niebezpiecznik.pl/post/nametag-aplikacja-do-rozpoznawania-twarzy-i-kojarzenia-jej-z-profilami-w-sieciach-spolecznosciowych [14.01.2020].
Nitschke, Markus. 2018. Microsoft stellt seine Cloud-Dienste ab 2019 aus neuen Rechenzentren in Deutschland bereit und reagiert damit auf veränderte Kundenanforderungen. [Online].
Microsoft. Dostęp: https://news.microsoft.com/de-de/microsoft-cloud-2019-rechenzentren-deutschland [2.07.2020].
Penfrat, Jan. 2019. Microsoft Office 365 Banned from German Schools over Privacy Concerns. [Online]. European Digital Rights. Dostęp: https://edri.org/microsoft-office-365-banned-fromgerman-schools-over-privacy-concerns [2.07.2020].
Reardon, Joel, i in. 2019. 50 Ways to Leak Your Data: An Exploration of App’s Circumvention of the Android Permissions System. [Online]. 28th Usenix Security Symposium. Dostęp: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity19/presentation/reardon [14.01.2019].
Reuters in Warsaw. 2019. Poland Arrests Huawei Worker on Allegations of Spying for China. [Online]. The Guardian. Dostęp: https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/11/huawei-employee-arrested-in-poland-over-chinese-spy-allegations [14.01.2020].
Spivack, Nova. 2004. The Metaweb is Coming… See this Diagram… [Online]. Nova Spivack. Dostęp: http://www.novaspivack.com/technology/the-metaweb-is-coming-see-this-diagram [13.01.2020].
Spivack, Nova. 2009. Biography. [Online]. Nova Spivack. Dostęp: http://www.novaspivack.com/about [14.01.2020].
Spivack, Nova. 2020. The Keeper of the Book: My Childhood Dream of the Future. [Online]. Nova Spivack. Dostęp: http://www.novaspivack.com/uncategorized/the-keeper-of-the-book-my-childhood-dream-of-the-future [2.07.2020].
Stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy. 2020. Media atakują prezydenta za ułaskawienie. Jest stanowisko Andrzeja Dudy. [Online]. TVP Info. Dostęp: https://www.tvp.info/48773528/media-atakuja-prezydenta-za-ulaskawienie-jest-stanowisko-andrzeja-dudy [3.07.2020].
Strauss, Valerie. 20.03.2020. As Schooling Rapidly Moves Online across the Country, Concerns Rise about Student Data Privacy. [Online]. The Washington Post. Dostęp: https://www.washingtonpost.com/education/2020/03/20/schooling-rapidly-moves-online-across-country-concernsrise-about-student-data-privacy [2.07.2020].
Śledztwo przeciwko Facebookowi. 2018. Australia wszczyna śledztwo przeciwko Facebookowi. [Online]. Forbes. Dostęp: https://www.forbes.pl/biznes/australia-wszczyna-sledztwo-przeciwko-facebookowi/vsp2gmk [14.01.2020].

Utwory literackie
Bradbury, Ray. 1953. Fahrenheit 451. New York: Ballantine Books.
Campanella, Tommaso. 1602. La Città del Sole. Trento: Manoscritto Anonimo.
Čapek, Karel. 1935–1936. Valka s mloky. Lidové noviny.
Collins, Suzanne. 2008. The Hunger Games Trilogy. New York: Scholastic Press.
Dukaj, Jacek. 2000. Katedra. Warszawa: Supernowa.
Eggers, Dave. 2013. The Circle. New York: Hamish Hamilton [an imprint of Penguin Books].
Eggers, Dave. 2015. Krąg. Tłum. Marek Fedyszak. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
Gibson, William. 1984. Newromancer. New York: Ace Books.
Golding, William. 1954. Lord of the Flies. London: Faber and Faber.
Herbert, Frank. 1965. Diuna. Philadelphia – New York: Chilton Books.
Huxley, Aldous. 1932. Brave New World. London: Chatto and Windus.
Lem, Stanisław. 1961a. Powrót z gwiazd. Warszawa: Czytelnik.
Lem, Stanisław. 1961b. Solaris. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
More, Thomas. 1516. Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo ei publicae statu deque nova insula Utopia. Habsburg Netherlands: More.
Orwell, George. 1945. Animal Farm. London: Secker and Warburg.
Orwell, George. 1949. 1984. London: Secker and Warburg.
Strugaccy, Arkadij i Boris. 1969. Obitajemyj ostrow. Fantast. prikliucziczeskaja powiest. Niewa, 3, s. 86–130; 4, s. 85–127; 5, s. 90–140.
Strugaccy, Arkadij i Boris. 1972. Piknik na oboczinie. Moskwa: Mołodaja Gwardia.
Swift, Jonatan. 1726. Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel
Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships. London: B.G. Teugner.
Tesich, Steve. 1992. A Government of Lies. The Nation, 6, s. 12–14.
Wells, Herbert George. 1898. The War of the Worlds. London: William Heinemann.
Wells, Herbert George. 1923. Men Like Gods. London: Cassell and Company Ltd.
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. 1925. Pożegnanie jesieni. Warszawa: Ferdynand Hoesick.
Zamiatin, Jewgienij. 1924. We: A Novel. Transl. Gregory Zilboorg. New York: E.P. Dutton.

Filmografia
2001: Odyseja kosmiczna (2001: A Space Odyssey). 1968. Reż. Stanley Kubrick. Science fiction. USA – Wielka Brytania: Metro-Goldwyn-Mayer i Stanley Kubrick Productions.
Francis. 2013. Reż. Richard Hickey. Dramat (animacja, krótkometrażowy). USA.
Gdzie mieszkają dzikie stwory (Where the Wild Things Are). 2009. Reż. Spike Jonze. Fantasy. Niemcy – Australia – USA: Legendary Pictures i in.
Hologram dla króla (A Hologram for the King). 2016. Reż. Tom Tykwer. Komediodramat, romans. Wielka Brytania – Francja – Niemcy – Meksyk – USA: X-Filme Creative Pool i in.
Łowca androidów (Blade Runner). 1982. Reż. Ridley Scott. Thriller, science fiction, neo-noir. USA – Hongkong – Wielka Brytania: The Ladd Company i in.
Łowca androidów 2049 (Blade Runner 2049). 2017. Reż. Denis Villeneuve. Science fiction, cyberpunk, dystopia, neo-noir. Kanada – USA – Węgry – Wielka Brytania: Warner Bros. i in.
Para na życie (Away We Go). 2009. Reż. Sam Mendes. Komediodramat, romans. USA – Wielka Brytania: Edward Saxon Productions i in.
Promised Land. 2012. Reż. Gus Van Sant. Dramat. USA – Zjednoczone Emiraty Arabskie: Focus Features i in.
The Circle. Krąg (The Circle). 2017. Reż. James Ponsoldt. Thriller, science fiction. USA – Zjednoczone Emiraty Arabskie: Image Nation Abu Dhabi FZ i in.

Published
2021-04-02

Cited by

Ślósarz, A. (2021). The Circle by Dave Eggers in the Age of Corporations, Election Media Campaigns and Pandemic. Media - Culture - Social Communication, 3(16), 11–32. https://doi.org/10.31648/mkks.6609

Anna Ślósarz 
Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0001-5524-3227