Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemii

Marzena Świgoń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3600-8349

David Nicholas

Uniwersytet Tennessee
https://orcid.org/0000-0001-8046-2835


Abstrakt

Międzynarodowy zespół badaczy współpracujący z CIBER Research oraz University of Tennessee, przy wsparciu fundacji Alfreda P. Sloana, rozpoczyna w listopadzie 2020 roku realizację projektu badawczego Harbingers 2. Jest to kontynuacja zrealizowanego wcześniej projektu Harbingers, czyli wywiadów z naukowcami na wczesnym etapie kariery na temat ich postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową, tym razem w kontekście pandemii. Fundacja Alfreda P. Sloana jest filantropijną, nienastawioną na zysk instytucją grantodawczą z siedzibą w Nowym Jorku. Założona w 1934 roku przez Alfreda Pritcharda Sloana Jr., ówczesnego prezesa i dyrektora generalnego General Motors, fundacja udziela dotacji na rzecz oryginalnych badań i edukacji w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, matematyki i ekonomii. Więcej informacji na temat Fundacji Alfreda P. Sloana można znaleźć na stronie http://www.sloan.org/.


Słowa kluczowe:

młodzi naukowcy, pandemia, komunikacja naukowa


Pobierz


Opublikowane
2021-04-02

Cited By /
Share

Świgoń, M., & Nicholas, D. (2021). Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemii. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, 3(16), 139–141. https://doi.org/10.31648/mkks.6623

Marzena Świgoń 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3600-8349
David Nicholas 
Uniwersytet Tennessee
https://orcid.org/0000-0001-8046-2835