Tasting otherness. Pop-ethnography of food in the travel programme Shocking Dishes

Piotr Małczyński

Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0002-2488-5515


Abstract

The article analyses the travel discourse in a television programme Shocking dishes. This paper examines the representation of cultural differences in the media. The interpretation of image of Others is based, among others, on the cognitive theory of metonymy. Shocking dishes is a travel and cuisine television show hosted by traveller and anthropologist Jarosław Nowak. In each episode, Nowak focuses on the cuisine of a particular country (Peru, Singapore, Vietnam, Cambodia, Kazakhstan and Georgia), which is perceived as being disgusting, exotic or bizarre. He shows how the food is procured, where it is served, and he usually eats it. Cuisine serves as an example of metonymy for local culture. The traveller uses his anthropological knowledge to explain culinary and cultural differences. He also promotes cultural relativism. At the same time, the show is full of exoticization of Others by showing local communities through “shocking food”.


Keywords:

travelogue, cuisine programme, food, anthropology, exoticization, tourism


Buba-Braun, Aleksandra (2012). Obrazy lokalności w narracjach kultury popularnej. Kultura – Historia – Globalizacja, 12, 21–34.   Google Scholar

Gawrycki, Marcin Florian (2011). Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej. Warszawa: Wydawnictwa UW.   Google Scholar

Haładewicz, Małgorzata (1994). Perły przed wieprze. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, 3–4, 153–154.   Google Scholar

Kisielewska, Alicja (2017). Racjonalność potoczna a telewizyjne obrazy świata. Perspektywa polska. IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2, 172–186.
Crossref   Google Scholar

Kleśta-Nawrocka, Aleksandra i Kleśta-Nawrocki, Rafał (2016). Brudne jedzenie w kuchni polskiej. W: Krzemiński, Krzysztof, Kmieć, Anna i Olszewska, Karolina (red.). Człowiek – czystość i brud, t. 1, Aspekt humanistyczno-etnologiczny. Toruń: Wydawnictwo UMK, 53–69.   Google Scholar

Koturbasz, Barbara (2009). Multimedialne podróżopisarstwo czyli narodziny travelebrity. Panoptikum, 8, 117–124.   Google Scholar

Lakoff, George i Johnson, Mark (2010). Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Aletheia.   Google Scholar

Maćkowiak, Rafał (2015). Tematyka języków obcych w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego. W: Gaze, Mateusz i Góralczyk-Mowczan, Paula (red.). Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Łódź: Wydawnictwo UŁ, t. 3, 220–229.
Crossref   Google Scholar

MacCannell, Dean (2002). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Tłum. Ewa Klekot, Anna Wieczorkiewicz. Warszawa: Muza SA.   Google Scholar

Michoń, Łukasz i Pawlak, Marek (2010). O humbugizacji antropologii. Prace Etnograficzne, 38, 47–56.   Google Scholar

Rybicka, Elżbieta (2010). Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego. Kultura Współczesna, 3, 117–134.   Google Scholar

Wala, Katarzyna (2010). Etnologia? A czego was tam uczą? Prace Etnograficzne, 38, 37–45.   Google Scholar

Wieczorkiewicz, Anna (2008). Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Żyrek‑Horodyska, Edyta (2019). Nowodziennikarskie eksperymenty z formą reportażu podróżniczego. Kazus białej gorączki Jacka Hugo‑Badera. Studia Humanistyczne AGH, 2, 93–109.
Crossref   Google Scholar


Published
2022-08-03

Cited by

Małczyński, P. (2022). Tasting otherness. Pop-ethnography of food in the travel programme Shocking Dishes. Media - Culture - Social Communication, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.6783

Piotr Małczyński 
Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0002-2488-5515