Smakując inność. Pop-etnografia jedzenia w programie podróżniczym Szokujące potrawy

Piotr Małczyński

Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0002-2488-5515


Abstrakt

Artykuł stanowi analizę dyskursu podróżniczego na przykładzie programu telewizyjnego Szokujące potrawy. Tekst poświęcony jest reprezentacji różnic kulturowych w mediach. Interpretacja wizerunku Innego opiera się m.in. na kognitywnej teorii metonimii. Szokujące potrawy to telewizyjny program podróżniczo-kulinarny prowadzony przez podróżnika i antropologa Jarosława Nowaka. W każdym odcinku Nowak skupia się na kuchni danego kraju (Peru, Singapuru, Wietnamu, Kambodży, Kazachstanu i Gruzji), która postrzegana jest jako obrzydliwa, egzotyczna lub dziwaczna. Podróżnik pokazuje, jak zdobywa się jedzenie, w jaki sposób jest ono podawane i zazwyczaj sam je zjada. Kuchnia służy jako metonimia lokalnej kultury. Podróżnik wykorzystuje swoją wiedzę antropologiczną do wyjaśniania różnic kulinarnych i kulturowych. Promuje także relatywizm kulturowy. Jednocześnie program obfituje w przejawy egzotyzacji Innych, ukazując lokalne społeczności za pośrednictwem „szokującego jedzenia”.


Słowa kluczowe:

trawelog, program kulinarny, jedzenie, antropologia, egzotyzacja, turystyka

Buba-Braun, Aleksandra (2012). Obrazy lokalności w narracjach kultury popularnej. Kultura – Historia – Globalizacja, 12, 21–34.   Google Scholar

Gawrycki, Marcin Florian (2011). Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej. Warszawa: Wydawnictwa UW.   Google Scholar

Haładewicz, Małgorzata (1994). Perły przed wieprze. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, 3–4, 153–154.   Google Scholar

Kisielewska, Alicja (2017). Racjonalność potoczna a telewizyjne obrazy świata. Perspektywa polska. IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2, 172–186.
Crossref   Google Scholar

Kleśta-Nawrocka, Aleksandra i Kleśta-Nawrocki, Rafał (2016). Brudne jedzenie w kuchni polskiej. W: Krzemiński, Krzysztof, Kmieć, Anna i Olszewska, Karolina (red.). Człowiek – czystość i brud, t. 1, Aspekt humanistyczno-etnologiczny. Toruń: Wydawnictwo UMK, 53–69.   Google Scholar

Koturbasz, Barbara (2009). Multimedialne podróżopisarstwo czyli narodziny travelebrity. Panoptikum, 8, 117–124.   Google Scholar

Lakoff, George i Johnson, Mark (2010). Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Aletheia.   Google Scholar

Maćkowiak, Rafał (2015). Tematyka języków obcych w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego. W: Gaze, Mateusz i Góralczyk-Mowczan, Paula (red.). Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Łódź: Wydawnictwo UŁ, t. 3, 220–229.
Crossref   Google Scholar

MacCannell, Dean (2002). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Tłum. Ewa Klekot, Anna Wieczorkiewicz. Warszawa: Muza SA.   Google Scholar

Michoń, Łukasz i Pawlak, Marek (2010). O humbugizacji antropologii. Prace Etnograficzne, 38, 47–56.   Google Scholar

Rybicka, Elżbieta (2010). Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego. Kultura Współczesna, 3, 117–134.   Google Scholar

Wala, Katarzyna (2010). Etnologia? A czego was tam uczą? Prace Etnograficzne, 38, 37–45.   Google Scholar

Wieczorkiewicz, Anna (2008). Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Żyrek‑Horodyska, Edyta (2019). Nowodziennikarskie eksperymenty z formą reportażu podróżniczego. Kazus białej gorączki Jacka Hugo‑Badera. Studia Humanistyczne AGH, 2, 93–109.
Crossref   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-03

Cited By /
Share

Małczyński, P. (2022). Smakując inność. Pop-etnografia jedzenia w programie podróżniczym Szokujące potrawy. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.6783

Piotr Małczyński 
Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0002-2488-5515Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.