Mukbang i food challenge, czyli o jedzeniu w serwisie YouTube

Urszula Teresa Sawicka

Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0002-6953-6570


Abstrakt

W artykule podjęto temat popularności internetowych trendów dotyczących jedzenia. Są nimi mukbang i food challenge. Celem tekstu jest zaprezentowanie tych praktyk oraz wskazanie możliwych przyczyn dużego nimi zainteresowania. Autorka analizuje potencjalne motywy twórców  realizujących te trendy, ale większą uwagę poświęca odbiorcom, próbując dociec, co powoduje, że oglądają tego typu treści. Badania zawarte w tekście obejmują studia przypadków popularnych materiałów typu mukbang i food challenge umieszczonych w serwisie YouTube, a także relacji pomiędzy filmami a specyfiką platformy oraz kultury, w której funkcjonują.


Słowa kluczowe:

mukbang, food challenge, food, You Tube, Internet

Abbots, Emma-Jayne and Attala, Lucci (2017). It’s not what you eat but how and that you eat: Social media, counter-discourses and disciplined ingestion among amateur competitive eaters. Geoforum, 84, 1–41.
Crossref   Google Scholar

About Major League Eating, [online]. Majorleagueeating.com. Access: https://majorleagueeating.com/about [15.06.2020].   Google Scholar

Ackerman, Diane (1994). Historia naturalna zmysłów. Tłum. Krystyna Chmielowa. Warszawa: Książka i Wiedza.   Google Scholar

Anjani, Laurensia; Oehlberg, Lora; Mok, Terrance; Tang, Anthony and Goh, Wooi Boon (2020). Why do people watch others eat? An empirical study on the practices of mukbang viewers, [online]. Hcitang.github.io. Access: http://hcitang.org/papers/2020-chi2020-mukbang.pdf [20.06.2020].
Crossref   Google Scholar

Bitsky, Leah (2017). Eating contests are way more dangerous than you think, [online]. Nypost.com. Access: https://nypost.com/2017/04/10/the-scary-truth-about-eating-contests [15.06.2021].   Google Scholar

Choe, Hanwool (2019). Eating together multimodally: Collaborative eating in mukbang, a Korean livestream of eating. Language in Society, 48, 1–38.
Crossref   Google Scholar

Choi, Zach (2019). Asmr nuclear fire stretchy cheese&chicken wings mukbang (No Talking) cooking & heating sounds. YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=em1FW2FjaCM&t=133s [23.06.2020].   Google Scholar

Cyrek, Barbara (2020). YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny. Zarządzanie Mediami, 8(2), 119–136.
Crossref   Google Scholar

Domańska, Ewa (2010). Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka? Teksty Drugie, 1–2, 45–55.   Google Scholar

Hong, Seok-Kyeong and Park, Sojeong (2017). Internet Mukbang (Foodcasting) in South Korea. In: Eleá, Ilana and Lothar, Mikos (eds.). Young & Creative: Digital Technologies Empowering Children in Everyday Life. Gothenburg: Nordicom, 111–123.   Google Scholar

Huk, Tomasz (2014). Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne. Kraków–Katowice: Impuls.   Google Scholar

HunnieBee ASMR (2020). ASMR most popular food at McDonald’sbig mac, oreo mcflurry, nuggets, chicken, Sandwich, fries mukbang. YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=VM21y7nJW1g [23.06.2020].   Google Scholar

IIFYM Chef (2017). Wpadka na diecie! 10.000 kcal challenge epic cheat fail. YouTube.com. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=3SZ14dFyS0g&t=896s [26.06.2020].   Google Scholar

IIFYM Chef (2019). Koło fortuny decyduje o tym ile zjem z Mcdonalds! *epic cheat day*. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=_URQ9_CMs3c [19.06.2020].   Google Scholar

IIFYM. Na czym polega dieta IIFYM? Czy IIFYM dieta jest zdrowa i naprawdę działa? (2019), [online]. Myfitnessgazeta.pl. Dostęp: https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/7,166737,24664495,iifym-na-czym-polega-dieta-iifym-czy-iifym-dieta-jest-zdrowa.html [14.06.2020].   Google Scholar

IIFYM Chef (2020). Człowiek vs 8 kg galaretki! Jelly challenge. YouTube.com. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=eAdQx6QdYow&t=81s [22.06.2020].   Google Scholar

Józefik, Barbara (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie, terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo UJ.   Google Scholar

Kang, EunKyo; Lee, Jihye; Kim, Kyae Hyung and Yun, Young Ho (2020). The popularity of eating broadcast: Content analysis of „mukbang” YouTube videos, media coverge and the health impact of „mukbang” on public. Health Informatics Journal, 26(3), 2237–2248.
Crossref   Google Scholar

Kircaburn, Kagan; Savci, Mustafa; Emirtekin, Emrah and Griffiths, Mark D. (2021). The role of perceived feelings of presence and escapism in problematic mukbang watching among emerging adult mukbang watchers, [online]. Journal of Concurrent Disorders. Access: http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/42861/1/1438467_Griffiths.pdf [13.09.2021].   Google Scholar

Kircaburn, Kagan; Yurdagül, Cemil; Kuss, Daria; Emirtekin, Emrah and Griffiths, Mark D. (2020). Problematic Mukbang Watching and Its Relationship to Disordered Eating and Internet Addiction: A Pilot Study Among Emerging Adult Mukbang Watchers, [online]. International Journal of Mental Health and Addiction. Access: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11469-020-00309-w.pdf [13.09.2021].
Crossref   Google Scholar

Kotowski, Bartłomiej (2008). E-zabawy na granicy świata rzeczywistego i światów wirtualnych. Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne (Plays and Toys. Studies in Anthropology), XVI, 95–120.   Google Scholar

Kuligowski, Waldemar (2018). Zgniły pochrzyn i święte psy. Kształtowanie się antropologicznej refleksji nad jedzeniem jako praktyką kulturową. W: Kowalczyk, Bartosz; Łuszczykiewicz, Piotr; Walczak, Karol i in. (red.). Moda na gotowanie. Medialne i kulinarne wizerunki jedzenia. Poznań–Kalisz: Silva Rerum, 13–29.   Google Scholar

Lupton, Deborah (2020). Carnivalesque food videos: excess, gender and affect on YouTube, [online]. Researchgate.net. Access: https://www.researchgate.net/publication/331545260_Carnivalesque_Food_Videos_Excess_Gender_and_Affect_on_YouTube [13.09.2021].   Google Scholar

Łapińska, Joanna (2019). O zmysłowych przygodach w ASMR z perspektywy posthumanizmu. The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2, 75–90.
Crossref   Google Scholar

Łeńska-Bąk, Katarzyna (2010). O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria. Opole: Wydawnictwo UO.   Google Scholar

Michalik, Katarzyna (2018). Od kilku minut oglądasz film, na którym ktoś miesza farby albo tnie mydło? ASMR to „orgazm umysłu”, [online]. Natemat.pl. Dostęp: https://natemat.pl/229643,asmr-wywoluje-dreszcze-i-daje-przyjemnosc-ktora-porownuje-sie-do-orgazmu [03.07.2020].   Google Scholar

Oleksiuk, Marlena (2021). Koreańska fala, czyli wpływ i rozprzestrzenianie się kultury koreańskiej w krajach europejskich i amerykańskich. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 19, 209–218.
Crossref   Google Scholar

Rybak, Mariusz (2012). Powiedz mi co jesz, a powiem ci kim jesteś. Studia Humanistyczne AGH, 3, 211–215.
Crossref   Google Scholar

Stonie, Matt (2017). 203 Chips Ahoy Challenge (12,800 Calories). YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=VxE7Fi6jH54 [02.07.2020].   Google Scholar

Stonie, Matt (2017). 50 Scrambled Egg Challenge. YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=JL4PQVMaPE8&t=446s [24.06.2020].   Google Scholar

Stonie, Matt (2017). Nutella Challenge. YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=na2XWHa_g6k&t=113s [10.07.2020].   Google Scholar

Stonie, Matt (2018). Dunkin Donuts 10.000(+) Calorie Challenge. YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=5E40mf0MNb0&t=18s [09.07.2020].   Google Scholar

Stonie, Matt (2018). Epic Chili Cheese Fries!! (10,120 Calories). YouTube.com. Access: https://www.youtube.com/watch?v=gok-gkH4bwA&t=20s [23.06.2020].   Google Scholar

Sztandara, Magdalena (2007). Jeść oczami. O pokarmach na fotografii. W: Łeńska-Bąk, Katarzyna (red.). Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol. Opole: Wydawnictwo UO, 383–394.   Google Scholar

Thompson, John B. (2001). Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Tłum. Izabela Mielnik. Wrocław: Astrum.   Google Scholar

Tomaszewska-Bolałek, Magdalena (2015). Tradycje kulinarne Korei. Warszawa: Hanami.   Google Scholar

Żaglewski, Tomasz (2011). Dzień z życia Ziemi, czyli YouTube jako cyberkultura. Przegląd Kulturoznawczy, 1(9), 90–108.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-03

Cited By /
Share

Sawicka, U. T. (2022). Mukbang i food challenge, czyli o jedzeniu w serwisie YouTube. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.6832

Urszula Teresa Sawicka 
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0002-6953-6570Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.