Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, Scopus i Publons (Web of Science) – szczegółowa analiza obecności reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach

Marzena Świgoń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0003-3600-8349

Ewa Głowacka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0001-9538-9386

Małgorzata Kisilowska-Szurmińska

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0001-5733-5424


Abstrakt

Celem przedstawionego badania było opisanie skali obecności przedstawicieli nauk o komunikacji społecznej i mediach w największych międzynarodowych bazach, wyszukiwarkach i serwisach społecznościowych komunikacji naukowej: Academia.edu, Research Gate, Google Scholar, Scopus i Publons (Web of Science). Obecność tę opisano według kategorii takich jak: afiliacja badanych, tytuł/stopień naukowy, płeć, w oparciu o statystyczną analizę danych pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł administracji naukowej. Stwierdzono, że największe grupy użytkowników rekrutują się spośród doktorów i doktorów habilitowanych, natomiast afiliacja (w tym przynależność do największych w kraju zespołów uczelnianych) nie jest tu czynnikiem znaczącym.


Słowa kluczowe:

komunikacja naukowa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, media społecznościowe, Academia.edu, Research Gate, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Publons

Asnafi, Amir Reza (2017). Presence of the Iranian Library and the Information Science Departments in ResearchGate. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 37(4), 259-263.   Google Scholar

Białka, Natalia (2019). Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i ResearchGate. Przegląd Biblioteczny, 2(87), 167–184.   Google Scholar

De Winter, Joost C.; Zadpoor, Amir A. and Dodou, Dimitra (2014). The expansion of Google Scholar versus Web of Science: a longitudinal study. Scientometrics, 98(2), 1547-1565.   Google Scholar

Delgado López-Cózar, Emilio; D.; Orduña-Malea, Enrique and Martín-Martín, Alberto (2019). Google Scholar as a data source for research assessment. In: Springer handbook of science and technology indicators, Springer, Cham, 95-127.   Google Scholar

Głowacka, Ewa; Kisilowska, Małgorzata; Świgoń, Marzena (2021). Analiza struktury przedstawicieli nowej dyscypliny – nauk o komunikacji społecznej i mediach. Przegląd Biblioteczny 89(3), 299-316.   Google Scholar

Gusenbauer, Michael (2019). Google Scholar to overshadow them all? Comparing the sizes of 12 academic search engines and bibliographic databases. Scientometrics, 118(1), 177-214.   Google Scholar

Halevi, Gali; Moed, Henk and Bar-Ilan, Judit (2017). Suitability of Google Scholar as a source of scientific information and as a source of data for scientific evaluation—Review of the literature. Journal of informetrics, 11(3), 823-834.   Google Scholar

Iwańska-Cieślik, Bernardeta (2016a). Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część 1). Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(16), 211-238.   Google Scholar

Iwańska-Cieślik, Bernardeta (2016b). Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część 2). Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(17), 179-200.   Google Scholar

Jamali, Hamid; R., Nicholas, David and Herman, Eti (2016). Scholarly reputation in the digital age and the role of emerging platforms and mechanisms. Research evaluation, 25(1), 37-49.   Google Scholar

Kisilowska-Szurmińska, Małgorzata; Świgoń, Marzena i Głowacka, Ewa (2022). The use of Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, Scopus, and Publons among the Polish researchers of social communication and media sciences. Przegląd Biblioteczny, 2 (w druku).   Google Scholar

Kowalska-Chrzanowska, Małgorzata; Krysiński, Przemysław (2020). Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego : przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zeszyty Prasoznawcze, 63( 4), 9-35.   Google Scholar

Martín-Martín, Alberto; Orduña-Malea, Enrique; Thelwall, Mike and López-Cózar, Emilio D. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, 12(4), 1160-1177.   Google Scholar

Merga, Margaret K.; Roni, Sayidi M. and Mason, Shannon (2020). Should Google Scholar be used for benchmarking against the professoriate in education? Scientometrics, 1-18.   Google Scholar

Míguez-González, Maria I.; Puentes-Rivera, Ivan and Dafonte-Gómez, Alberto (2017). Academic Social Networks and Communication Researchers from Universities in the North of Portugal: An Analysis of Academia.edu and ResearchGate. In: F. Campos-Freire, X. Rúas-Araújo, V.A. Martínez-Fernández, X. López-García (eds.). Media and Metamedia Management, 405–411.   Google Scholar

Ortega, Jose Luis (2015a). Disciplinary differences in the use of academic social networking sites. Online Information Review, vol. 39 (4), p. 520–536.   Google Scholar

Ortega, Jose Luis (2015b). How is an academic social site populated? A demographic study of Google Scholar Citations population. Scientometrics, 104(1), 1-18.   Google Scholar

Ortega, Jose Luis (2017a). Are peer-review activities related to reviewer bibliometric performance? A scientometric analysis of Publons. Scientometrics, 112(2), 947–962.   Google Scholar

Ortega, Jose Luis (2017b). Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles in Academia.edu, Google Scholar Citations and ResearchGate. Online Information Review, vol. 41(6), p. 812–825.   Google Scholar

Ortega, Jose Luis (2018). Exploratory analysis of Publons metrics and their relationship with bibliometric and altmetric impact, Aslib Journal of Information Management, https://doi.org/10.1108/AJIM-06-2018-0153   Google Scholar

Thoma, Brent and Chan, Teresa M. (2019). Using Google Scholar to track the scholarly output of research groups. Perspectives on Medical Education, 8(3), 201-205.   Google Scholar

Van Bevern, Rene; Komusiewicz, Christian; Niedermeier, Rolf; Sorge, Manuel and Walsh, Toby (2016). H-index manipulation by merging articles: Models, theory, and experiments. Artificial Intelligence, 240, 19-35.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-03

Cited By /
Share

Świgoń, M., Głowacka, E., & Kisilowska-Szurmińska, M. (2022). Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, Scopus i Publons (Web of Science) – szczegółowa analiza obecności reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach . Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7182

Marzena Świgoń 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0003-3600-8349
Ewa Głowacka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0001-9538-9386
Małgorzata Kisilowska-Szurmińska 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0001-5733-5424Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.