Soundspace of Litzmannstadt Ghetto. Radio documentaries by Joanna Sikorzanka

Kinga Sygizman

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-1706-3273


Abstract

This article describes radio documentaries by the Polish Radio Łódź journalist Joanna Sikorzanka on the subject of Jewish Łódź. Walking in the streets where Jews once lived, exploring the area where the ghetto was located, she tries to build a memory bridge between the past and present. The aim of the article is to discuss a series of articles on the topic of Jewish Łódź, with particular emphasis on the style of radio documentaries, the method of organizing audial material, building dramaturgy, as well as the technique of work – the way of making a recording or the way of talking with the characters. The theoretical basis for the considerations about the acoustic space of contemporary Łódź are issues related to the soundscape. The analysis of the poetics of radio stories and a comparative analysis allows enriching interdisciplinary deliberations on the city’s soundscape with knowledge of the theory of radio documentary.

Four radio works are discussed in the text: a triptych on the traces of the ghetto „www.slady”, „ślady-reaktywacja” i „po śladach”, along with „Czarni chytrzy”.


Keywords:

Litzmannstadt Ghetto, radio documentary, soundscape, audio scenography, radio


Bachura-Wojtasik, Joanna; Sygizman, Kinga (2016). Polskie Radio Łódź. W: Kuca, Paweł; Furman, Wojciech; Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (red.). Radio regionalne w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 133-140.   Google Scholar

Bachura-Wojtasik, Joanna (2014). Narracyjne formy radiowe jako przykłady artystycznych realizacji audiosfery. W: Doliwa, Urszula (red.). Radio w dobie nowych mediów. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 63 – 80.   Google Scholar

Baranowski, Julian (2009). Getto Litzmannstadt. W: Loose, Ingo (oprac). Goldstein, Maria (tłum). Żydzi berlińscy w Litzmannsatd Getto 1941-1944, Łódź: Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Łodzi i Fundacji Topografia Terroru.   Google Scholar

Cudny, Waldemar; Kubiak, Ewa; Rouba, Rafał (2011). Dziedzictwo kulturowe Łódzkich Żydów i jego rola w rozwoju współczesnej Łodzi i regionu łódzkiego. Przegląd nauk historycznych, r. X, nr. 1, 117 – 136.   Google Scholar

Czarnek-Wnuk, Paulina (2020). Reportaż radiowy a pejzaż dźwiękowy. Zarys problematyki. Zagadnienia Rodzajów Literackich, nr 63/136 (2020), 59-69.   Google Scholar

Kempa, Andrzej; Szukalak, Marek (2004). Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów Łódzkich oraz z Łodzią związanych, t. 4, Łódź: Oficyna Bibliofilów.   Google Scholar

Kozieł, Małgorzata (2011). Środowisko literackie w getcie łódzkim. W: Majewski, Tomasz; Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 163 - 188.   Google Scholar

Krzemińska, Wanda; Krzemińska, Agnieszka (2007). Ekspansja nowych form komunikacyjnych w środowisku dźwiękowym człowieka. W: Janiak, Agnieszka; Krzemińska, Wanda; Wojtasik-Tokarz, Anna (red.). Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 110 – 127.   Google Scholar

Losiak, Robert (2012a): Foniczne ingerencje w miejskiej przestrzeni. Instalacja dźwiękowa „(Od)głosy w zaułkach”. W: Losiak, Robert; Tańczuk, Renata (red.). Audiosfera miasta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 79 – 88.   Google Scholar

Losiak, Robert (2007). Miejskie pejzaże dźwiękowe. Z projektu badań nad audiosferą w doświadczeniu odbiorczym. W: Janiak, Agnieszka; Krzemińska, Wanda; Wojtasik-Tokarz, Anna (red.). Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 237-246.   Google Scholar

Losiak, Robert (2012b). Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej audiosfery. W: Losiak, Robert; Tańczuk, Renata (red.). Audiosfera miasta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 11 – 15.   Google Scholar

Majewwski, Tomasz (2011). Ghetto Litzmannstadt. W: Majewski, Tomasz; Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 128-130.   Google Scholar

Nacher, Anna (2010). Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(7), 75 – 86.   Google Scholar

Pawłowska, Krystyna (2012). Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu. W: Losiak, Robert; Tańczuk, Renata (red.). Audiosfera miasta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 31 – 56.   Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta (2007). Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 9, 379 – 391.   Google Scholar

Podolska, Joanna (2011). Pamięć getta w Łodzi. W: Majewski, Tomasz; Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 237- 246.   Google Scholar

Roemer, Nils (2015). Pamięć Zagłady wpleciona w przestrzeń niemieckich miast. W: Galant, Arleta; Krasucki, Eryk; Krupiński, Piotr; Wolski, Piotr (red.). Monady. Polsko- niemiecko- żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie. Kraków-Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 179-203.   Google Scholar

Skok, Wiktor (2011). Teren. W: Majewski, Tomasz; Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 205- 208.   Google Scholar

Stanisz, Agata (2012). Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery. W: Losiak, Robert; Tańczuk, Renata (red.). Audiosfera miasta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 99 – 111.   Google Scholar

Sygizman, Kinga (2018). Ciemna strona miasta. Łódź w reportażach radiowych Joanny Sikorzanki. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, nr 15 (2019), 57-69.
Crossref   Google Scholar

Tańczuk, Renata (2015). „Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta. Audiosfera. Koncepcje – badania – praktyki, nr 1 (2015), 10 – 19.   Google Scholar


Published
2022-08-03

Cited by

Sygizman, K. (2022). Soundspace of Litzmannstadt Ghetto. Radio documentaries by Joanna Sikorzanka. Media - Culture - Social Communication, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7245

Kinga Sygizman 
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-1706-3273