Some thoughts on film as a possible means in the mission of the church in the context of today’s changing religiosity [Kilka refleksji na temat filmu jako elementu misji Kościoła w kontekście zmieniającej się obecnie religijności]

Gabriella Rácsok

Sárospatak Reformed Theological Academy
https://orcid.org/0000-0001-7414-8137


Abstrakt

W artykule starano się przedstawić tematy i wątki niezbędne, gdy poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy medium filmowe może stać się dla Kościoła odpowiednim środkiem komunikacji i przekazywania powierzonego mu orędzia. W pierwszej kolejności opisano, czym charakteryzuje się religijność współczesnych ludzi – w ten sposób dochodzi się do zjawiska, które lepiej opisuje termin „zwrot subiektywny” niż „zwrot postmodernistyczny”. Do opisu religijnych funkcji filmu można zastosować funkcjonalną definicję religii. Wychodzenie od transcendentnej funkcji religii wymaga również teologicznego podejścia do filmu. Łączenie teologii i filmu nie powinno się ograniczać  wyłącznie do środowisk akademickich czy kościelnych, ale obejmować także szersze sfery publiczne i społeczne. Teologiczne podejście do kultury pomaga umieścić ten temat w bardziej ogólnych ramach. Interpretacja kultury dokonana przez Karla Bartha wydaje się przestrogą, że objawiający się Bóg może również poza Pismem Świętym i Kościołem dostarczać prawdziwych słów i światowych przypowieści, które stają się nieświadomymi, mimowolnymi świadkami Jedynego Prawdziwego Słowa. Ponieważ film jako medium pośredniczące daje możliwość transkulturowej komunikacji i kontekstualizacji, możliwe jest spojrzenie na relację między teologią a filmem z perspektywy kontekstualnego, teologicznego podejścia do kultury.

 


Słowa kluczowe:

kultura, misja kościoła, funkcje religii, zwrot subiektywny, teologia i film, film, teologia

Apostolos-Cappadona, Diane (2009). Iconography. In: Lyden, John (ed.). The Routledge Companion to Religion and Film. London ‒ New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 440‒464.   Google Scholar

Bainbridge, William S. and Stark, Rodney (1981). The ‛consciousness reformation’ reconsidered. Journal for the Scientific Study of Religion, 1(20), 1‒16.
Crossref   Google Scholar

Barth, Karl (1976). Church Dogmatics IV/3/I: The Doctrine of Reconciliation. Transl. Geoffrey W. Bromiley. Edinburgh: T&T Clark.   Google Scholar

Bazin, André (2002). Korunk nyelve. In: Bazin, André. Mi a film? Transl. János Brencsán. Budapest: Osiris Kiadó, 7‒15.   Google Scholar

Békési, Sándor (2010). ERGON – A keresztyén esztétika teológiája. Budapest: Mundus Könyvek.   Google Scholar

Berger, Peter L. (1969). The Sacred Canopy – Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Anchor Books.   Google Scholar

Bergessen, Albert J. (2003). Movies as story and metaphor. In: Bergessen, Albert J. and Greeley, Andrew M. (eds.). God in the Movies. New Brunswick – London: Transaction Publishers, 15‒26.
Crossref   Google Scholar

Bird, Michael (1982). Film as hierophany. In: May, John R. and Bird, Michael (eds.). Religion in Film. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 3‒22.   Google Scholar

Blizek, William L. (2009). Religion and the movies. In: Blizek, William L. (ed.). The Continuum Companion to Religion and Film. London – New York: Continuum, 19‒28.   Google Scholar

Bordwell, David (1991). Making Meaning – Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge, MA: Harvard University Press.   Google Scholar

Brant, Jonathan (2012). Paul Tillich and the Possibility of Revelation through Film. Oxford: Oxford University Press.
Crossref   Google Scholar

Brinkman, Martien E. (2012). Is there a reciprocal relation between anthropology and christology? Sárospataki Füzetek, 1(16), 17‒26.   Google Scholar

Casanova, José (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press.
Crossref   Google Scholar

Davie, Grace (1995). Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging. Oxford: Blackwell.   Google Scholar

Detweiler, Craig and Taylor, Barry (2003). A Matrix of Meanings – Finding God in Pop Culture. Grand Rapids, MI: Baker Academic.   Google Scholar

Dobbelaere, Karel (2004). Secularization: An analysis at three levels. Brussels: Peter Lang.
Crossref   Google Scholar

Geertz, Clifford (2000). Religion as a cultural system. In: Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Book, 87‒125.   Google Scholar

Goheen, Michael W. (2000). „As the Father Has Sent Me, I Am Sending You”: J. E. Lesslie Newbigin’s Missionary Ecclesiology. Zoetermeer: Uitgevrij Boekencentrum.   Google Scholar

Gräb, Wilhelm (2006). Ésszerű – korszerű – életszerű. In: Huber, Wolfgang (ed.). Milyen a jó teológia? Budapest: Kálvin Kiadó, 9‒25.   Google Scholar

Graham, David John (2006). The uses of film in theology. In: Marsh, Clive and Ortiz, Gaye (eds.). Explorations in Theology and Film. Oxford: Blackwell Publishing, 35‒43.   Google Scholar

Hervieu-Léger, Danièle (2000). Religion as a Chain of Memory. Transl. Simon Lee. Cambridge: Polity Press.   Google Scholar

Hjarvard, Stig (2008). The mediatization of religion – A theory of the media as an agent of religious change. Northern Lights, 1(6), 9‒26.
Crossref   Google Scholar

Hoover, Stewart M. (2006). Religion in the Media Age. London ‒ New York: Routledge.
Crossref   Google Scholar

Jewett, Robert (1993). Saint Paul at the Movies – The Apostle’s Dialogue with American Culture. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.   Google Scholar

Jewett, Robert (1999). Saint Paul Returns to the Movies – Triumph over Shame. Grand Rapids, MI – Cambridge: Eerdmans.   Google Scholar

Johnston, Robert K. (2006). Reel Spirituality – Theology and Film in Dialogue. Grand Rapids, MI: Baker Academic.   Google Scholar

Jump, Herbert A. (1910). The Religious Possibilities of Motion Picture. New Britain, Connecticut.   Google Scholar

Käßmann, Margot (2006). Közbevetett sóhaj a jó teológiáért. In: Huber, Wolfgang (ed.). Milyen a jó teológia? Budapest: Kálvin Kiadó, 59‒69.   Google Scholar

Kraft, Charles H. (1979). Christianity in Culture – A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective. Markynoll, NY: Orbis Books.   Google Scholar

Kreitzer, Larry J. (1993). The New Testament in Fiction and Film – On Reversing the Hermeneutical Flow. Sheffield: Sheffield Academic Press.   Google Scholar

Kreitzer, Larry J. (1994). The Old Testament in Fiction and Film – On Reversing the Hermeneutical Flow. Sheffield: Sheffield Academic Press.   Google Scholar

Kreitzer, Larry J. (1999). Pauline Images in Fiction and Film. Sheffield: Sheffield Academic Press.   Google Scholar

Kreitzer, Larry J. (2002). Gospel Images in Fiction and Film – On Reversing the Hermeneutical Flow. London – New York: Continuum.   Google Scholar

Loughlin, Gerard (2004). Alien Sex – The Body and Desire in Cinema and Theology. Oxford: Blackwell Publishing.
Crossref   Google Scholar

Lyden, John (2003). Film as Religion – Myths, Morals, and Rituals. New York: New York University Press.   Google Scholar

Lynch, Gordon (2005). Understanding Theology and Popular Culture. Oxford: Blackwell Publishing.   Google Scholar

Marsh, Clive (2006). Film and theologies of culture. In: Marsh, Clive and Ortiz, Gaye (eds.). Explorations in Theology and Film. Oxford: Blackwell Publishing, 20‒34.   Google Scholar

May, John R. (1982). Visual story and the religious interpretation of film. In: May, John R. and Bird, Michael (eds.). Religion in Film. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 23‒43.   Google Scholar

Nolan, Steve (2003). Towards a new religious film criticism: Using film to understand religious identity rather than locate cinematic analogue. In: Mitchell, Jolyon P. and Marriage, Sophia (eds.). Mediating Religion: Studies in Media, Religion and Culture. London – New York: Continuum, 169‒178.   Google Scholar

Pope, Robert (2007). Salvation in Celluloid – Theology, Imagination and Film. London – New York: T&T Clark/Continuum.   Google Scholar

Stoker, Wessel (2012). Culture and transcendence: A typology. In: Stoker, Wessel and van der Merwe, W.L. (eds.). Looking Beyond? Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politics. Amsterdam – New York: Rodopi, 5‒28.
Crossref   Google Scholar

Taylor, Charles (2003). The Ethics of Authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press.   Google Scholar

Taylor, Charles (2007). A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press.   Google Scholar

Tomka, Miklós (2001). Hagyományos vallási értékek a modern társadalomban. Educatio, 3(10), 419‒433.   Google Scholar

Warner, Stephen R. (1993). Work in progress toward a new paradigm for the sociological study of religion in the United States. American Journal of Sociology, 5(98), 1044–1093.
Crossref   Google Scholar

Wright, Melanie J. (2007). Religion and Film: An Introduction. London – New York: I.B. Tauris.   Google Scholar


Opublikowane
2022-08-03

Cited By /
Share

Rácsok, G. (2022). Some thoughts on film as a possible means in the mission of the church in the context of today’s changing religiosity [Kilka refleksji na temat filmu jako elementu misji Kościoła w kontekście zmieniającej się obecnie religijności]. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7260

Gabriella Rácsok 
Sárospatak Reformed Theological Academy
https://orcid.org/0000-0001-7414-8137Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.