Themes of old age, passing and death in the works of Waldemar Modestowicz based on the radio plays Drugi pokój, Starość jest piękna and Sprzątanie

Katarzyna Szklarek-Zarębska

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-6354-2606


Abstract

The aim of this article is to discuss selected radio dramas directed by Waldemar Modestowicz. I would also like to present an in-depth analysis and propose an interpretation of the selected radio plays. The analysis in the article focuses on a comparison of three radio dramas: Drugi pokój (written by Zbigniew Herbert especially for radio), Sprzątanie (also written especially for the radio – by Bartosz Wieczorek) and an adaptation of Esther Vilar’s text called Starość jest piękna.

Despite the fact that these radio plays were created over many years, they touch upon similar themes. They deal with issues related to old age, loneliness, passing and death. The listener gets to know the heroes of these radio plays directly when their voices are present on the stage of the radio theatre or indirectly through the accounts of people appearing in radio plays. The recipient gets to know some heroes better and others only to a limited extent, for example, through scraps of information and objects that have remained after them.

The place – a room or a flat – of the deceased tenant or tenant also plays an important role in the radio plays Drugi pokój and Sprzątanie. These places become signs of their former presence, as well as refuges and rooms where they live. Radio plays, different in terms of form, sounds, music and acting, take up important topics and raise universal problems.


Keywords:

radio drama, old age, death, passing, Waldemar Modestowicz


Monografie   Google Scholar

Bardijewska, Sława (2011). Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa: Elipsa.   Google Scholar

Bauman, Zygmunt (2011). Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa: Agora.   Google Scholar

Gadamer, Hans-Georg (1993). Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.   Google Scholar

Grass, Günter (1986). Wiersze wybrane. Tłum. Bolesław Fac. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.   Google Scholar

Kopciński, Jacek (2008). Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Herberta. Warszawa: Więź.   Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta (2012). Muzy rzadko się do radia przyznają. Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych. Łódź: Primum Verbum.   Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta (2000). Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia 1925-1939. Łódź: biblioteka.   Google Scholar

Rozdziały w monografiach   Google Scholar

* Bachura, Joanna, Pawlik, Aleksandra (2011). Wtórna wizualność sztuki radiowej na przykładzie wybranych słuchowisk dramatycznych. W: Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta, i Bachura, Joanna, i Pawlik, Aleksandra (red.). Dwa Teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 444-457.   Google Scholar

* Herbert, Zbigniew (1997) Drugi pokój. W: Dramaty, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 104-105.   Google Scholar

* Pawlik, Aleksandra (2011). Słuchowisko „Drugi pokój” Zbigniewa Herberta jako rodzaj adaptacji. W: Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta, i Bachura, Joanna, i Pawlik, Aleksandra (red.). Dwa Teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 381-394.   Google Scholar

* Piwińska, Marta (1998). Zbigniew Herbert i jego dramaty. W: Franaszek, Andrzej (red.). Poznawanie Herbert, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 323-340.   Google Scholar

* Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta (2011). Jak jest zrobione słuchowisko? O morfologii i znaczeniu, o kreacji i znaku. W: Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta, i Bachura, Joanna, i Pawlik, Aleksandra (red.). Dwa Teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 59-140.   Google Scholar

Materiały online   Google Scholar

* (2015) Wieczór ze słuchowiskiem, [online]. Polskieradio.pl   Google Scholar

Dostęp: http://www.polskieradio.pl/8/295/Artykul/214181,Wieczor-ze-sluchowiskiem-Zbigniew-Herbert-Drugi-pokoj [28.11.2021]   Google Scholar

* (2010), Teatr Polskiego Radia, [online]. Dziennikteatralny.pl   Google Scholar

Dostęp: http://www.dziennikteatralny.pl/teatr-pr/wszystkie,1,2010,1.html [29.11.2021]   Google Scholar


Published
2022-08-03

Cited by

Szklarek-Zarębska, K. (2022). Themes of old age, passing and death in the works of Waldemar Modestowicz based on the radio plays Drugi pokój, Starość jest piękna and Sprzątanie. Media - Culture - Social Communication, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7264

Katarzyna Szklarek-Zarębska 
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-6354-2606