Language of sport vs. the expression of emotions − a new (?) research perspective

Beata Grochala

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-3885-8964


Abstract

Emotions in the language of sport have been studied primarily from the perspective
of the language of commentators, especially television. This article presents a different
approach to emotions in the language of sport. On the one hand, the analysis of the
language of on-line relations and, on the other hand, the language of supporters were
analysed. The latter is considered ugly, vulgar and full of offensive terms. On the basis
of the inscriptions on the walls and songs of sports fans, an attempt was made to prove
that this is not always the case. This article is an attempt to show a new direction in
the study of emotions in the language of sport, i.e. taking into account the perspective
of a general recipient (not just the media recipient).


Keywords:

the language of sport, expression of emotions, media recipient, sports relationship


Dunning E. (2008): O emocjach w sporcie i wypoczynku. [W:] Socjologia codzienności. Red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Kraków, s. 658−678.   Google Scholar

Grochala B. (2016): Kicz jako sposób wyrażania emocji (metaforyka radiowych relacji sportowych). [W:] Kicz w języku i komunikacji. Red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz. Łódź, s. 335−342.   Google Scholar

Kochmańska W. (2016): O emocjach w odbiorze relacji meczu siatkarskiego (przyczynek do projektu metodologii badawczej). „SŁOWO. Studia Językoznawcze” 7, s. 25−35.   Google Scholar

Koper M. (2009): Emocje w języku sprawozdawców sportowych. [W:] Rejestr emocjonalny języka. Red. K. Wojtczuk, V. Machnicka. Siedlce, s. 67–76.   Google Scholar

Koper M. (2016): Język sportu – problematyka badawcza. [W:] Język i sport. Red. A. Czapla, M. Koper. Lublin, s. 13−40.   Google Scholar

Oatley K., Jenkins J. M. (2003): Zrozumieć emocje. Przeł. J. Radzicki, J. Suchecki. Warszawa.   Google Scholar

Polok K. (2012): Kwestie nacechowania w języku sport. „SŁOWO. Studia Językoznawcze” 3, s. 149−167.   Google Scholar

Skowronek B. (2016): Z perspektywy odbiorcy. O nowym obszarze badań języka w mediach, „Język Polski” 2, s. 11−17.   Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E. (2006): Wyrażanie emocji w telewizyjnych komentarzach sportowych. [W:] Wyrażanie emocji. Red. K. Michalewski. Łódź, s. 353−365.   Google Scholar

Taborek J. (2012): The Language of Sport: Some Remarks on the Language of Football. [W:] Informed Teaching – Premises of Modern Foreign Language Pedagogy. Red. H. Lankiewicz, E. Wąsikiewicz-Firlej. Piła, s. 237–253.   Google Scholar

Tworek A. (2000): Język sportu – próba definicji (analiza języka polskiego i niemieckiego). [W:] „Język a Komunikacja” 1: Język trzeciego tysiąclecia. Red. G. Szpila. Kraków, s. 331–340.   Google Scholar

, dostęp: 01.05.2018.   Google Scholar

, dostęp: 10.10.2018.   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Grochala, B. (2019). Language of sport vs. the expression of emotions − a new (?) research perspective. Prace Językoznawcze, 21(4), 19–29. https://doi.org/10.31648/pj.4686

Beata Grochala 
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-3885-8964