Tytuły polskich zinów (część II)

Mateusz Flont

Uniwersytet Jagielloński, KrakówAbstract

The aim of the paper is to present the titles of Polish underground and
alternative press – zines produced by writers, poets, comic books fans and metal
music fans. The author presents some examples based on semantic dominants
(„tradition”, „ideology”) and aesthetic dominants („anti-aesthetic”, „humour).
Ankiety do Encyklopedii zinów (maszynopisy i materiały w posiadaniu autora).   Google Scholar

Biblia Tysiąclecia (2003): Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”, Kpł 16, 9, , dostęp: 07.07.2016.   Google Scholar

Breza E. (1998): Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. Warszawa−Kraków, s. 343−361.   Google Scholar

Brucha Marucha (1994).   Google Scholar

Brückner A. (1927): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Buttler D. (1974): Polski dowcip językowy. Warszawa.   Google Scholar

Ciosmak D. (2001): Antologia zinów 1989−2001. Kielce.   Google Scholar

Chorązki W. (1996): Katalog polskiej prasy alternatywnej (trzecioobiegowej). Kraków.   Google Scholar

Deryło A. (2002): Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Warszawa.   Google Scholar

Dick F.K. (1999): Trzy stygmaty Palmera Eldritcha. Przeł. Z. Królicki. Poznań.   Google Scholar

Dragonlance Lexicon (2013): Xak Tsaroth, „Dragonlance Lexico”, , dostęp: 27.06.2016.   Google Scholar

Dunaj B. (red.) (1996): Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Dunin-Wąsowicz P., Varga K. (1998): Parnas Bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Warszawa.   Google Scholar

Dziedzictwo (2005−2007): Zakrystianin, „Dziedzictwo. Kultura religijna, tradycja, duchowość”, , dostęp: 27.06.2016.   Google Scholar

Dziemidok B. (1967). O komizmie. Warszawa.   Google Scholar

Encyklopedia PWN (1997−2016): Arkona. „Encyklopedia PWN, , dostęp: 18.12.2016.   Google Scholar

Flont M. (2016): Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978−1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990), „Prace Językoznawcze” XVIII, nr 3, s. 31−54.   Google Scholar

Gajda S. (1987): Społeczne determinacja nazw własnych tekstów (tytułów). „Socjolingwistyka” VI, s. 79−89.   Google Scholar

Gałczyński K.I. (1992): Listy z fiołkiem. Białystok.   Google Scholar

Grochowski M. (2001): Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa   Google Scholar

Harper D. (2001−2006): Principal sources, other sources, „Online Etymology Dictionary”, , dostęp: 14.12.2016.   Google Scholar

Hammer Wiki (2015): Skaven. „Hammer Wiki”, , dostęp: 27.06.2016.   Google Scholar

Jankowski P. (2015): Eddie – ilustrowany skrót z żywotów maskotki Iron Maiden, „Wiadomości 24. Podziel się tym co wiesz”, , dostęp: 02.08.2016.   Google Scholar

Justyński J., Justyńska I. (2013): Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej. Warszawa.   Google Scholar

Kaim K. (2013): Krzysztof Owedyk (Prosiak), „Gildia.pl”, , dostęp: 26.05.2016.   Google Scholar

Kajtoch W. (1999): Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. Kraków.   Google Scholar

Kajtoch W. (2002): Skazani za internetowy satanizm. [W:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. Red. K. Strzelewicz. T. VIII. Kraków, s. 551−552.   Google Scholar

Kajtoch W. (2008): Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. T. 1 i 2. Kraków.   Google Scholar

Kajtoch W. (2016a): Językowy dowcip alternatywistów. [W:] tegoż: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków, s. 63−73.   Google Scholar

Kajtoch W. (2016b): Młodzież edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców”. [W:] tegoż: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków, s. 13−29.   Google Scholar

Kajtoch W. (2016c): Obok „bruLionu” − tematy i prądy najmłodszej prasy polskiej. [W:] tegoż: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków, s. 101−125.   Google Scholar

Kołyszko M. (2014): Groza jest święta. Mitologia literacka Howarda Phillipsa Lovecrafta i jej analiza dokonana antropologiczną metodą Claude’a Lévi-Straussa. Chojnice.   Google Scholar

Kopaliński W. (2003): Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa.   Google Scholar

Koziński M. (2012):”Hellraiser” – recenzja, „Paradoks”, , dostęp: 05.08.2016.   Google Scholar

Kulesza B. (2010): Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej. „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3−4, s. 17−28.   Google Scholar

LaVey A.S. (1996): Biblia Szatana. Wrocław.   Google Scholar

Madej P. (2011): Brautigan raz jeszcze. „Się Myśli”, , dostęp: 14.07.2016.   Google Scholar

Michałowska T. (2002): Średniowieczne. Warszawa.   Google Scholar

Ozzy Osbourne: jak to z nietoperzem było. „Interia”, 20.01.2012, , dostęp: 02.08.2016.   Google Scholar

Pęczak M. (1992): Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa.   Google Scholar

Pielużek M. (2017): Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy. Kraków.   Google Scholar

Potrzebowski S. (2016): Słowiański ruch Zadruga. Szczecin.   Google Scholar

Przychodzki L. i in. (1989): Ulica wszystkich świętych. Miesięcznik Mail Artu, nr 1.   Google Scholar

Richter H. (1983): Dadaizm. Sztuka i antysztuka. Przeł. J.S. Buras. Warszawa.   Google Scholar

Sinkiewicz W. [b.d.]: Medyczne aspekty śmierci krzyżowej Jezusa – spojrzenie kardiologa. „Katolickie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Oddział Gdańsk”, , dostęp: 07.07.2016.   Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN (1997−2016): hasła Ipsacja, Turbator, , dostęp: 18.12.2016.   Google Scholar

Skowronek K., Rutkowski M. (2004): Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej. Kraków.   Google Scholar

Szubrycht J. (2014): Vader. Wojna totalna. Kraków.   Google Scholar

Uździcka M. (2002): Konwencjonalna właściwość każdego tekstu (na podstawie tytułów czasopism religijnych). [W:] Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź, s. 346−351.   Google Scholar

Wagner R. i in. (1989): „Bł.ONA Jest Niewinna”.   Google Scholar

Walczak B. (1995): Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Wikipedia. Wolna Encyklopedia (2016): hasła: Kill’Em All, Slayer, , dostęp: 18.12.2016.   Google Scholar

Wołk-Łaniewska A. (2008): Wszystkie napletki Pana Jezusa. „NIE”, nr 20, , dostęp: 07.07.2016.   Google Scholar

Wołonciej T. (2004): Pisma Łukasza Jaszaka. Kraków (nieopublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. W. Kajtocha, maszynopis w posiadaniu autora).   Google Scholar

Woźniak M. (2001): Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej. „Kultura i Historia” nr 1, , dostęp: 02.08.2016.   Google Scholar


Published
2020-06-05

Cited by

Flont, M. (2020). Tytuły polskich zinów (część II). Prace Językoznawcze, 19(2), 13–38. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5568

Mateusz Flont 
Uniwersytet Jagielloński, KrakówLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.