Tytuły polskich zinów (część II)

Mateusz Flont

Uniwersytet Jagielloński, KrakówAbstract

The aim of the paper is to present the titles of Polish underground and
alternative press – zines produced by writers, poets, comic books fans and metal
music fans. The author presents some examples based on semantic dominants
(„tradition”, „ideology”) and aesthetic dominants („anti-aesthetic”, „humour).
Ankiety do Encyklopedii zinów (maszynopisy i materiały w posiadaniu autora).   Google Scholar

Biblia Tysiąclecia (2003): Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”, Kpł 16, 9, , dostęp: 07.07.2016.   Google Scholar

Breza E. (1998): Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. Warszawa−Kraków, s. 343−361.   Google Scholar

Brucha Marucha (1994).   Google Scholar

Brückner A. (1927): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Buttler D. (1974): Polski dowcip językowy. Warszawa.   Google Scholar

Ciosmak D. (2001): Antologia zinów 1989−2001. Kielce.   Google Scholar

Chorązki W. (1996): Katalog polskiej prasy alternatywnej (trzecioobiegowej). Kraków.   Google Scholar

Deryło A. (2002): Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Warszawa.   Google Scholar

Dick F.K. (1999): Trzy stygmaty Palmera Eldritcha. Przeł. Z. Królicki. Poznań.   Google Scholar

Dragonlance Lexicon (2013): Xak Tsaroth, „Dragonlance Lexico”, , dostęp: 27.06.2016.   Google Scholar

Dunaj B. (red.) (1996): Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Dunin-Wąsowicz P., Varga K. (1998): Parnas Bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Warszawa.   Google Scholar

Dziedzictwo (2005−2007): Zakrystianin, „Dziedzictwo. Kultura religijna, tradycja, duchowość”, , dostęp: 27.06.2016.   Google Scholar

Dziemidok B. (1967). O komizmie. Warszawa.   Google Scholar

Encyklopedia PWN (1997−2016): Arkona. „Encyklopedia PWN, , dostęp: 18.12.2016.   Google Scholar

Flont M. (2016): Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978−1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990), „Prace Językoznawcze” XVIII, nr 3, s. 31−54.   Google Scholar

Gajda S. (1987): Społeczne determinacja nazw własnych tekstów (tytułów). „Socjolingwistyka” VI, s. 79−89.   Google Scholar

Gałczyński K.I. (1992): Listy z fiołkiem. Białystok.   Google Scholar

Grochowski M. (2001): Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa   Google Scholar

Harper D. (2001−2006): Principal sources, other sources, „Online Etymology Dictionary”, , dostęp: 14.12.2016.   Google Scholar

Hammer Wiki (2015): Skaven. „Hammer Wiki”, , dostęp: 27.06.2016.   Google Scholar

Jankowski P. (2015): Eddie – ilustrowany skrót z żywotów maskotki Iron Maiden, „Wiadomości 24. Podziel się tym co wiesz”, , dostęp: 02.08.2016.   Google Scholar

Justyński J., Justyńska I. (2013): Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej. Warszawa.   Google Scholar

Kaim K. (2013): Krzysztof Owedyk (Prosiak), „Gildia.pl”, , dostęp: 26.05.2016.   Google Scholar

Kajtoch W. (1999): Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. Kraków.   Google Scholar

Kajtoch W. (2002): Skazani za internetowy satanizm. [W:] Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. Red. K. Strzelewicz. T. VIII. Kraków, s. 551−552.   Google Scholar

Kajtoch W. (2008): Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. T. 1 i 2. Kraków.   Google Scholar

Kajtoch W. (2016a): Językowy dowcip alternatywistów. [W:] tegoż: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków, s. 63−73.   Google Scholar

Kajtoch W. (2016b): Młodzież edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców”. [W:] tegoż: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków, s. 13−29.   Google Scholar

Kajtoch W. (2016c): Obok „bruLionu” − tematy i prądy najmłodszej prasy polskiej. [W:] tegoż: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków, s. 101−125.   Google Scholar

Kołyszko M. (2014): Groza jest święta. Mitologia literacka Howarda Phillipsa Lovecrafta i jej analiza dokonana antropologiczną metodą Claude’a Lévi-Straussa. Chojnice.   Google Scholar

Kopaliński W. (2003): Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa.   Google Scholar

Koziński M. (2012):”Hellraiser” – recenzja, „Paradoks”, , dostęp: 05.08.2016.   Google Scholar

Kulesza B. (2010): Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej. „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3−4, s. 17−28.   Google Scholar

LaVey A.S. (1996): Biblia Szatana. Wrocław.   Google Scholar

Madej P. (2011): Brautigan raz jeszcze. „Się Myśli”, , dostęp: 14.07.2016.   Google Scholar

Michałowska T. (2002): Średniowieczne. Warszawa.   Google Scholar

Ozzy Osbourne: jak to z nietoperzem było. „Interia”, 20.01.2012, , dostęp: 02.08.2016.   Google Scholar

Pęczak M. (1992): Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa.   Google Scholar

Pielużek M. (2017): Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy. Kraków.   Google Scholar

Potrzebowski S. (2016): Słowiański ruch Zadruga. Szczecin.   Google Scholar

Przychodzki L. i in. (1989): Ulica wszystkich świętych. Miesięcznik Mail Artu, nr 1.   Google Scholar

Richter H. (1983): Dadaizm. Sztuka i antysztuka. Przeł. J.S. Buras. Warszawa.   Google Scholar

Sinkiewicz W. [b.d.]: Medyczne aspekty śmierci krzyżowej Jezusa – spojrzenie kardiologa. „Katolickie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Oddział Gdańsk”, , dostęp: 07.07.2016.   Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN (1997−2016): hasła Ipsacja, Turbator, , dostęp: 18.12.2016.   Google Scholar

Skowronek K., Rutkowski M. (2004): Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej. Kraków.   Google Scholar

Szubrycht J. (2014): Vader. Wojna totalna. Kraków.   Google Scholar

Uździcka M. (2002): Konwencjonalna właściwość każdego tekstu (na podstawie tytułów czasopism religijnych). [W:] Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź, s. 346−351.   Google Scholar

Wagner R. i in. (1989): „Bł.ONA Jest Niewinna”.   Google Scholar

Walczak B. (1995): Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Wikipedia. Wolna Encyklopedia (2016): hasła: Kill’Em All, Slayer, , dostęp: 18.12.2016.   Google Scholar

Wołk-Łaniewska A. (2008): Wszystkie napletki Pana Jezusa. „NIE”, nr 20, , dostęp: 07.07.2016.   Google Scholar

Wołonciej T. (2004): Pisma Łukasza Jaszaka. Kraków (nieopublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. W. Kajtocha, maszynopis w posiadaniu autora).   Google Scholar

Woźniak M. (2001): Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej. „Kultura i Historia” nr 1, , dostęp: 02.08.2016.   Google Scholar


Published
2020-06-05

Cited by

Flont, M. (2020). Tytuły polskich zinów (część II). Prace Językoznawcze, 19(2), 13–38. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5568

Mateusz Flont 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków