Published: 2018-09-291

Johannes Bobrowski. Kilka bardzo osobistych rozważań z okazji 50. rocznicy śmierci wielkiego poety

Grzegorz Supady

Abstract

Artykuł przedstawia „spotkania” z życiem i twórczością Johannesa Bobrowskiego (1917-1965). Bezpośredni asumpt ku temu dała pięćdziesiąta rocznica śmierci pisarza, a także dwa wydarzenia, poprzedzające tę datę. Pierwszym z nich było uwzględnienie kilkunastu utworów lirycznych poety w miesięczniku „Literatura na Świecie”, w całości poświęconemu literaturze niemieckiej. Drugim było urządzenie małego muzeum Bobrowskiego w litewskiej miejscowości Wilkiszki, o czym w swoim wystąpieniu na sesji „Stowarzyszenia Mazurskiego” (2014) donosił spiritus movens tego projektu, Jörg Naß. W artykule przedstawione zostały przede wszystkim duchowe więzi Bobrowskiego z utraconymi przez niego stronami rodzinnymi, albowiem właśnie to w pierwszym rzędzie wywarło silne piętno na całej jego twórczości lirycznej i prozatorskiej. Dodatkowym założeniem autora było wyeksponowanie aktualności dzieł pisarza w Polsce, Niemczech i na Litwie.

Keywords:

Bobrowski, Heimat, Krieg, Litauen, Osten, Polen

Download files

Citation rules

Supady, G. (2018). Johannes Bobrowski. Kilka bardzo osobistych rozważań z okazji 50. rocznicy śmierci wielkiego poety. Prace Literaturoznawcze, (3). Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/1155

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.