Published: 2023-08-051

Międzynarodowa konferencja naukowa Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością, Olsztyn 6–7 maja 2022 roku

Anna Kwiatkowska , Dorota Gładkowska
Prace Literaturoznawcze
Section: Scientific chronicle
https://doi.org/10.31648/pl.9098

Download files

Citation rules

Kwiatkowska, A., & Gładkowska, D. (2023). Międzynarodowa konferencja naukowa Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością, Olsztyn 6–7 maja 2022 roku. Prace Literaturoznawcze, (11), 343–349. https://doi.org/10.31648/pl.9098

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.