Co psychologia może wnieść do biznesu? Badania konsumenckie towarzyszące wprowadzaniu nowego produktu na rynek

Dominika Maison

Uniwersytet Warszawski

Daria Affeltowicz

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

Cel

W artykule została przedstawiona rola psychologii w realizacji badań konsumenckich towarzyszących tworzeniu innowacyjnego produktu – czekoladowego kremu na bazie oleożelu (zamiennika oleju palmowego).

Metoda

Badania zostały zrealizowane w międzynarodowym konsorcjum w ramach projektu EIT Food (finansowanie Horyzont 2020) i miały cztery etapy: (1) badanie segmentacyjne służące poznaniu potrzeb konsumentów i wyodrębnieniu grup docelowych dla nowego produktu (w Polsce, N = 891 i w Hiszpanii, N = 908); (2) badanie etnograficzne służące lepszemu zrozumieniu motywów i barier konsumenckich (21 pogłębionych wywiadów indywidualnych [IDI] w domach respondentów); (3) badanie jakościowe testujące koncepcje komunikacji nowego produktu odwołujące się do korzyści zdrowotnych vs. ekologicznych (12 Zogniskowanych Wywiadów Grupowych – FGI); (4) test smakowy produktu służący wyborowi najlepszego wariantu smakowego do wprowadzenia na rynek (1052 konsumentów, w tym 314 dzieci w wieku 6–12 lat).

Konkluzje

Przeprowadzony projekt jest przykładem współpracy nauki z biznesem, gdzie rola naukowców polegała na dostarczaniu pogłębionej, psychologicznej wiedzy na temat konsumentów, ich zachowań i potrzeb oraz motywów i barier zachowań żywieniowych.


Słowa kluczowe:

psychologia konsumenta, badania marketingowe, segmentacja, test komunikacji, test produktu

Agus, F., Gunarso, P., Sahardjo, B. H., Harris, N., Noordwijk, M. Van, & Killeen, T. J. (2013). Historical Co2 Emissions From Land Use and Land Use Change From the Oil Palm Industry in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea. Reports from the Technical Panels of RSPOs 2nd Greenhouse Gas Working Group, 65–88. Retrieved from http://www.rspo.org/file/GHGWG2/5_historical_CO2_emissions_Agus_et_al.pdf.   Google Scholar

Capecchi, S., Amato, M., Sodano, V., & Verneau, F. (2019). Understanding beliefs and concerns towards palm oil: Empirical evidence and policy implications. Food Policy, 89 (November), 101785. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101785.   Google Scholar

Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? Trends in Ecology and Evolution. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012.   Google Scholar

Furman, A., Maison, D. and Sekścińska, K. (2020). Segmentation Based on Attitudes Toward Corporate Social Responsibility in Relation to Demographical Variables and Personal Values – Quantitative and Qualitative Study of Polish Consumers. Frontiers in Psychology 11:450. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00450.   Google Scholar

Hansen, S. B., Padfield, R., Syayuti, K., Evers, S., Zakariah, Z., & Mastura, S. (2015). Trends in global palm oil sustainability research. Journal of Cleaner Production, 100, 140–149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.051.   Google Scholar

Maison D. (2014). Values and Lifestyle Segmentation of Poles 55+ and Its Implications for Consumers’ Attitudes and Behaviour. Management and Business Administration. Central Europe, 4, 78–94. DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.121.   Google Scholar

Maison D., Greszta M. (2014). Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR. Handel Wewnętrzny. 4, 171–188.   Google Scholar

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.   Google Scholar

McCarthy, J. F., Gillespie, P., & Zen, Z. (2012). Swimming Upstream: Local Indonesian Production Networks in „Globalized” Palm Oil Production. World Development, 40(3), 555–569. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.012.   Google Scholar

Nellemann C., Miles L., Kaltenborn B.P.,Virtue M., Ahlenius H. (2007). The last stand of the orangutan – State of emergency: Illegal logging, fire and palm oil in Indonesia’s national parks. United Nations Environment Program. Retrieved from http://www.   Google Scholar

grida.no/_documents/orangutan/full_orangutanreport.pdf.   Google Scholar

Ruysschaert, D., & Salles, D. (2014). Towards global voluntary standards: Questioning the effectiveness in attaining conservation goals. The case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Ecological Economics, 107, 438–446. DOI: https://doi.   Google Scholar

org/10.1016/j.ecolecon.2014.09.016.   Google Scholar

Stasiuk, K. & Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta [Consumer Psychology]. Warszawa: PWN.   Google Scholar

Tueros, I., Grazia, A., Maison, D., Mielniczuk, B. (2020). Now food solutions for cancer patients: a consumer-centered approach. New Food, 24, 27–28.   Google Scholar

WEI (2016) – Raport Fundacji Warsaw Enterprise Institute „Przyszłość polskiej nauki – potencjał i bariery współpracy biznesu z nauką. Retrieved from https://zpp.net.pl/files/manager/file-22a429c12de53aeda38d8d20a566ba17.pdf.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-21

Cited By /
Share

Maison, D., & Affeltowicz, D. (2021). Co psychologia może wnieść do biznesu? Badania konsumenckie towarzyszące wprowadzaniu nowego produktu na rynek. Przegląd Psychologiczny, 64(2), 53–71. https://doi.org/10.31648/pp.7326

Dominika Maison 
Uniwersytet Warszawski
Daria Affeltowicz 
Uniwersytet WarszawskiLicencja

Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.