Trafność pomiaru kwestionariuszem Przymierza w Działaniu WAI-PC (wersja dla pacjenta) w psychoterapii systemowej osób dorosłych. Dowody z eksperymentu przeprowadzonego metodą zmian nieprzypadkowych

Tomasz Prusiński

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-8782-1498


Abstrakt

Cel
Celem badań była weryfikacja trafności pomiaru kwestionariuszem Przymierza w Działaniu w wersji dla pacjenta (WAI-PC).

Metoda
Trafność teoretyczną WAI-PC oszacowano eksperymentalnie za pomocą metody zmian nieprzypadkowych, zaproponowanej przez Cronbacha i Meehla.

Wyniki
Wyniki testu t wskazały na istotne różnice między grupą eksperymentalną i kontrolną.

Konkluzje
Badanie dostarczyło dowodu na trafność WAI-PC jako narzędzia pomiaru przymierza w psychoterapii osób dorosłych.


Słowa kluczowe:

przymierze w działaniu, kwestionariusz przymierza w działaniu, trafność, metoda zmian nieprzypadkowych


Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16(3), 252–260.   Google Scholar

Bordin, E. S. (1994). Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. W: A. O. Horvath, L. S. Greenberg (red.), The working alliance: Theory, research, and practice (13–37). Wiley.   Google Scholar

Capaldi, S., Asnaani, A., Zandberg, L. J., Carpenter, J. K., Foa, E. B. (2016). Therapeutic alliance during prolonged exposure versus client‐centered therapy for adolescent posttraumatic stress disorder. Journal of clinicalpsychology, 72(10), 1026-1036. DOI: https://doi.org/10.1002/jclp.22303   Google Scholar

Cierpiałkowska, L., Kubiak, J. (2010). Niespecyficzne czynniki leczące a efektywność terapii alkoholików. Nauka, 2, 89–111.   Google Scholar

Cirasola, A., Midgley, N., Fonagy, P., Impact Consortium & Martin, P. (2021) The factor structure of the Working Alliance Inventory short-form in youth psychotherapy: an empirical investigation, Psychotherapy Research, 31, 535-547.   Google Scholar

DOI: https://doi.org/10.1080/10503307.2020.1765041   Google Scholar

Connors, G. J., Carroll, K. M., DiClemente, C. C., Longabaugh, R., Donovan, D. M. (1997). The therapeutic alliance and its relationship to alcoholism treatment participation and outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(4), 588-598.   Google Scholar

Crits-Christoph, P., Gallop, R., Gaines, A., Rieger, A., Connolly Gibbons, M. B. (2020). Instrumental variable analyses for causal inference: Application to multilevel analyses of the alliance–outcome relation. Psychotherapy Research, 30, 53–67. DOI:https://doi.org/10.1080/10503307.2018.1544724   Google Scholar

Cronbach, L. J., Meehl, P. E. (2005). Trafność teoretyczna testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów (s. 177-212). GWP.   Google Scholar

DiGiuseppe, R., Linscott, J., Jilton, R. (1996). Developing the therapeutic alliance in child—adolescent psychotherapy. Applied and Preventive Psychology, 5(2), 85–100.   Google Scholar

Figueiredo, B., Dias, P., Lima, V. S., Lamela, D. (2016). Working alliance Inventory for Children and adolescents (WAI-CA). European Journal of Psychological Assessment, 35, 22-28. DOI: https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000364   Google Scholar

Fitzpatrick, M. R., Iwakabe, S., Stalikas, A. (2005). Perspective divergence in the working alliance. Psychotherapy Research, 15(1-2), 69-80.   Google Scholar

DOI: https://doi.org/10.1080/10503300512331327056   Google Scholar

Flückiger, C., Del, A. C., Wampold, B. E., Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A Meta-analytic Synthesis. Psychotherapy, 55(4), 316–340.   Google Scholar

DOI: http://dx.doi.org/10.1037/pst0000172   Google Scholar

Folmo, E. J., Stänicke, E., Johansen, M. S., Pedersen, G., Kvarstein, E. H. (2020). Development of therapeutic alliance in mentalization-based treatment—Goals, Bonds, and Tasks in a specialized treatment for borderline personality disorder. Psychotherapy Research, 1–15. DOI: https://doi.org/10.1080/10503307.2020.1831097   Google Scholar

Forchuk, C. (1995). Uniqueness within the nurse-client relationship. Archives of Psychiatric Nursing, 9(1), 34-39.   Google Scholar

Fronczyk, K. (2009). Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Vizja Press & IT.   Google Scholar

Guedeney, N., Fermanian, J., Curt, F., Bifulco, A. (2005). Testing the Working Alliance Inventory (WAI) in a French primary care setting. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 844-852. DOI: https://doi.org /10.1007/s00127-005-0972-4   Google Scholar

Hanson, W. E., Curry, K. T., Bandalos, D. L. (2002). Reliability generalization of working alliance inventory scale scores. Educational and Psychological Measurement, 62(4), 659–673. DOI: https://doi.org /10.1177/0013164402062004008   Google Scholar

Hatcher, R. L., Lindqvist, K., Falkenström, F. (2020). Psychometric evaluation of the Working Alliance Inventory-Therapist version: Current and new short forms. Psychotherapy Research, 30(6), 706-717.   Google Scholar

DOI: https://doi.org/10.1080/10503307.2019.1677964   Google Scholar

Horvath, A. O. (1994). Empirical validation of Bordin’s pantheoretical model of alliance: the Working Alliance Inventory perspective. W: A. O. Horvath, L. S. Greenberg (red.), The working alliance. Theory, research, and practice (109-128). Wiley & Sons.   Google Scholar

Horvath, A. O., Greenberg, L. S. (1989). Development and validation of the Working Alliance Inventory. Journal of Counseling Psychology, 2(36), 223-233.   Google Scholar

Horvath, A.O. (2018). Research on the alliance: Knowledge in search of a theory. Psychotherapy Research, 28(4), 499–516.   Google Scholar

DOI: https://doi.org /10.1080/10503307.2017.1373204   Google Scholar

Hukkelberg, S. S., Ogden, T. (2016). The short Working Alliance Inventory in parent training: Factor structure and longitudinal invariance. Psychotherapy Research, 26(6), 719-726. DOI: https://doi.org /10.1080/10503307.2015.1119328   Google Scholar

Karver, M. S., De Nadai, A. S., Monahan, M., Shirk, S. R. (2018). Meta-analysis of the prospective relation between alliance and outcome in child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 55(4), 341–355. DOI: https://doi.org/10.1037/pst0000176   Google Scholar

Mallinckrodt, B., Nelson, M. L. (1991). Clients' representations of childhood emotional bonds with parents, social support, and formation of the working alliance. Journal of Counseling Psychology, 38(4), 401-409.   Google Scholar

Martin, D. J., Garske, J. P., Davis, K. M. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 438–450.   Google Scholar

McLeod, B. D. (2011). Relation of the alliance with outcomes in youth psychotherapy: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(4), 603–616.   Google Scholar

DOI: https://doi.org /10.1016/j.cpr.2011.02.001   Google Scholar

Miragall, M., Baños, R. M., Cebolla, A., Botella, C. (2015). Working alliance inventory applied to virtual and augmented reality (WAI-VAR): psychometrics and therapeutic outcomes. Frontiers in Psychology, 6, 1531-1541.   Google Scholar

DOI: https://doi.org /10.3389/fpsyg.2015.01531   Google Scholar

Prusiński, T. (2020). Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Polskie Forum Psychologiczne, 3(25), 353–376.   Google Scholar

DOI: https://doi.org /10.14656/PFP20200306   Google Scholar

Prusiński, T. (2021). Patients’ and Psychotherapists’ Combined and Separate Evaluations of the Psychotherapeutic Relationship: The Structure of Working Alliance and Polish Versions of the WAI. Journal of Contemporary Psychotherapy, 51, 323–329.   Google Scholar

DOI: https://doi.org /10.1007/s10879-021-09500-z   Google Scholar

Satterfield, W. A., Lyddon, W. J. (1995). Client attachment and perceptions of the working alliance with counselor trainees. Journal of Counseling Psychology, 42(2), 187-189.   Google Scholar

Shirk, S. R., Karver, M. S., Brown, R. (2011). The alliance in Child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 48(1), 17–24. DOI: https://doi.org /10.1037/a0022181   Google Scholar

Tracey, T. J., Kokotovic, A. M. (1989). Factor structure of the Working Alliance Inventory. Journal of Consulting and ClinicalPsychology, 1, 207-210.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Prusiński , T. (2021). Trafność pomiaru kwestionariuszem Przymierza w Działaniu WAI-PC (wersja dla pacjenta) w psychoterapii systemowej osób dorosłych. Dowody z eksperymentu przeprowadzonego metodą zmian nieprzypadkowych. Przegląd Psychologiczny, 64(3), 103–111. https://doi.org/10.31648/pp.7333

Tomasz Prusiński  
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-8782-1498