Cechy osobowości jako predyktory uważności u Mistrzów Świata Sztuki Iluzji FISM

Wojciech Napora

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
https://orcid.org/0000-0002-4224-9563

Guilhem Julia

Université Sorbonne Paris Nord


Abstrakt

Cel
Celem badania było sprawdzenie, jak cechy osobowości modelu Wielkiej Piątki wiążą się z poziomem uważności u Mistrzów Świata Sztuki Iluzji FISM.

Metoda
Uczestnikami byli laureaci FISM (N = 50) z 20 krajów. Do pomiaru cech osobowości i uważności, odpowiednio, użyto International Personality Item Pool Big Five Markers 50 (IPIP-BFM-50) oraz Skali Uważnej Obecności (MAAS).

Wyniki
Analiza regresji wykazała, że stabilność emocjonalna i sumienność wyjaśniają 47% uważności u laureatów FISM.

Wnioski
Tylko dwie cechy osobowości przewidywały uważność u badanych iluzjonistów, co należy interpretować jako wynik wstępny.


Słowa kluczowe:

osobowość, uważność, sztuka iluzji, iluzjoniści


Baer, R.A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review, Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 125–143. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg015   Google Scholar

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27–45. https://doi.org/10.1177/1073191105283504   Google Scholar

Barnhart, A. S. (2010). The exploitation of Gestalt principles by magicians. Perception, 39(9), 1286–1289. https://doi.org/10.1068/p6766   Google Scholar

Binet, A. (1894). Psychology of prestidigitation. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. Washington: U.S. Government Printing Office.   Google Scholar

Brown, D. (2000). Pure effect. London: H&R Magic Books.   Google Scholar

Brown, K. W., Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822–848.https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822   Google Scholar

Burger, E. (2017). Teaching Magic: A Book for Students and Teachers of the Art. Memphis: Theory and Art of Magic Press.   Google Scholar

Carney, J. (2012). Approach and Artifice. W: J. Jay (red.), Magic in Mind (s. 49–57). Blackpool: Vanishing INC.   Google Scholar

Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A. (2007). The artistic personality. The Psychologist,20(2), 84–87.   Google Scholar

Czajkowski, A-M. L., Greasley, A. E., Allis, M. (2020). Mindfulness for musicians: A mixed-methods study investigating the effects of 8-week mindfulness courses on music students at a leading conservatoire. MusicaeScientiae, 0, 1–21. https://doi.org/10.1177/1029864920941570   Google Scholar

Denisiuk, P. (2017). Busking. Warszawa: Wydawnictwo Mimello.   Google Scholar

Denisiuk, P. (2020). Jakość życia polskich iluzjonistów. W: E. Zasępa (red.). Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie, (s. 66–80). Warszawa: Difin.   Google Scholar

Diaz, F. M. (2013). Mindfulness, attention, and flow during music listening: An empirical investigation. Psychology of Music, 41(1), 42–58. https://doi.org/10.1177/0305735611415144   Google Scholar

Ekroll, V., Svalebjørg, M., Pirrone, A., Böhm, G., Jentschke, S., van Lier, R., Wagemans, J., Høye, A. (2021). The illusion of absence: how a common feature of magic shows can explain a class of road accidents. Cognitive Research: Principles and Implications, 6 (22), 2–16. https://doi.org/10.1186/s41235-021-00287-0   Google Scholar

Farnsworth-Grodd, V. A., Cameron, L. (2013). Mindfulness and the self-regulation of music performance anxiety. W: A. Williamon, W. Goebl (red.) Proceedings of the International Symposium on Performance Science 2013, (s. 317–322). Association Européenne des Conservatoires.   Google Scholar

Giluk, T. (2009). Mindfulness, Big Five personality, and affect: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 47, 805–811. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.06.026   Google Scholar

Goldberg, L. R. (1981). Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons. W: L. Wheeler (red.), Review of personality and social psychology (s. 141-165). California: Sage.   Google Scholar

Goldberg, L. R. (1990). An alternative “description of personality”. The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216–1229.   Google Scholar

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers of Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26–42.   Google Scholar

Hagen, S. (2003). Buddhism is not what you think: Finding freedom beyond beliefs. New York: HarperCollins Publishers.   Google Scholar

Hoffman, R. (2015). Sekrety Mentalisty . Będzin: Wydawnictwo E-bookowo.   Google Scholar

Huycke, S. (2014). The Effect of Magic as a Therapeutic Recreation Intervention on the Self-Esteem and Depression of Older Adults in Long-Term Care Facilities. Praca magisterska. Greensboro: The University of North Carolina at Greensboro.   Google Scholar

Julia, G. (2014). Lex Magica: a Lex Mercatoria reflection. Thomas Jefferson Law Review, 37 (1), 125–138.   Google Scholar

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacourt.   Google Scholar

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144–156. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016   Google Scholar

Kabat-Zinn, J., Wheller, E., Light, T., Skillings, A., Scharf, M. J., Cropley, T. G., Hosmer, D., Bernhard, J. D. (1998). Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosomatic Medicine, 60(5), 625–632. https://doi.org/10.1097/00006842-199809000-00020   Google Scholar

Kuhn, G., Martinez, L. M. (2012). Misdirection- past, present, and the future. Frontiers in Human Neuroscience, 5, 1–7. https://doi.org/10.3389/fnhum.2011.00172   Google Scholar

Kuhn, G., Tatler, B. W.,& Cole, G., G. (2009). You look where I look! Effect of gaze cues on overt and covert attention in misdirection. Visual Cognition, 17(6), 925–944.   Google Scholar

https://doi.org/10.1080/13506280902826775   Google Scholar

Landman, T. (2018). Academic Magic: Performance and the Communication of Fundamental Ideas. Journal of Performance Magic, 5(1), 1–21.   Google Scholar

Latzman, R. D., Masuda, A. (2013). Examining mindfulness and psychological inflexibility within the framework of Big Five personality. Personality and Individual Differences, 55(2), 129–134. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.02.019   Google Scholar

McCormick, D. W., Hunter, J. (2008). Mindfulness in the Workplace: An Exploratory Study. Paper presented at the 2008 Academy of Management Annual Meeting Anaheim, California.   Google Scholar

Mess, M. (2016). Secrets of Mindfulness for Magicians. New York: Jason Messina Mixed Media.   Google Scholar

Napora, W. (2021). Do ego-resiliency, self-efficacy and life orientation predict self-esteem of top world magicians? An international study. Psychological Thoughts 14(1), 194–210. https://doi.org/10.37708/psyct.v14i1.578   Google Scholar

Napora, W., Sękowski, A. (2020). Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej, Polskie Forum Psychologiczne, 25(4), 450–468. https://doi.org/10.14656/PFP20200405   Google Scholar

Ortet, G., Pinazo, D., Walker, D., Gallegro, S., Mezquita, L., Ibanez, M. I. (2020). Personality and nonjudging make you happier: Contribution of the Five-Factor Model, mindfulness facets and a mindfulness intervention to subjective well-being, PLoS ONE 15(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228655   Google Scholar

Ortiz, D. (1994). Strong Magic: Creative Showmanship for the Close-Up Magician. Silver Spring: Kaufman and Greenberg.   Google Scholar

Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica 14(1), 51–70.   Google Scholar

Reynolds, C. (2012). On A Definition of Magic. W: J. Jay (red.), Magic in Mind, 27–34. Blackpool: Vanishing Inc.   Google Scholar

Robert-Houdin, J-E. (1858). Confidences d’un prestidigitateur. Paris: Librairie Nouvelle.   Google Scholar

Robinson, B. (2016). Artful Mindfulness. Kair: The Sphinx Publishing Co.   Google Scholar

Sandage, M. J. (2011). Mindfulness and voice – A key to optimal performance? The Voice, 15(4), 5–6. https://doi.org/10.1177/20592043211044816   Google Scholar

Scharmer, O. (2009). Theory U: Leading from the Future as it Emerges. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.   Google Scholar

Serrano, T. Espirito-Santo, H. A. (2017).Music, ballet, mindfulness, and psychological inflexibility. Psychology of Music, 45(5), 1–4. https://doi.org/10.1177/0305735616689298   Google Scholar

Siegling, A. B., Patrides, K. V. (2014). Measures of trait mindfulness: Convergent validity, shared dimensionality, and linkages to the five-factor model. Frontiers in Psychology, 5, 1164. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01164   Google Scholar

Sousa, C. M., Machado, J. P., Greten, H. J., Coimbra, D. (2016). Occupational diseases of professional orchestra musicians from Northern Portugal: A descriptive study. Medical Problems of Performing Artists, 31(1), 8–12. https://doi.org/10.21091/mppa.2016.1002   Google Scholar

Stone, D. (2011). Close Up The Real Secrets of Magic. Paris: Magiczoom Entertainment   Google Scholar

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327–346.   Google Scholar

Van den Hurk, P. A. M., Wingens T., Giommi, F., Barendregt, H. P., Speckens, A. E. M., Van Schie, H. T. (2011). On the Relationship Between the Practice of Mindfulness Meditation and Personality—an Exploratory Analysis of the Mediating Role of Mindfulness Skills. Mindfulness,2, 194–200. https://doi.org/10.1007/s12671-011-0060-7   Google Scholar

Vujanovic, A. A., Bonn-Miller, M. O., Bernstein, A., McKee, L.G., Zvolensky, M. J. (2010).Incremental validity of mindfulness skills in relation to emotional dysregulation among a young adult community sample. Cognitive Behavioral Therapy, 39, 203–213. https://doi.org/10.1080/16506070903441630   Google Scholar

Wiseman, R. (2011). Paranormality: Why we see what isn't there. New York: Macmillan Publishers.   Google Scholar

Wiseman, R., Greening, E. (2005). It's still bending: Verbal suggestion and alleged psychokinetic ability. British Journal of Psychology, 96(1), 115–127. https://doi.org/10.1348/000712604X15428   Google Scholar

Wonder, T., Minch, S. (2012).The Limitations of Theory. W: J. Jay (red.), Magic in Mind, 17–26. Blackpool: Vanishing Inc.   Google Scholar

Zając-Jamróz (2018). Między słowem a ciałem. O warsztacie aktora w Teatrze Fizycznym. Społeczeństwo Edukacja Język, 8, 31–39. https://doi.org/10.19251/sej/2018.8(3).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Napora, W., & Julia, G. . (2021). Cechy osobowości jako predyktory uważności u Mistrzów Świata Sztuki Iluzji FISM. Przegląd Psychologiczny, 64(3), 27–38. https://doi.org/10.31648/pp.7352

Wojciech Napora 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
https://orcid.org/0000-0002-4224-9563
Guilhem Julia 
Université Sorbonne Paris NordLicencja

Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.