Strategie szacowania miejsca liczb na osi u dzieci z dyskalkulią i typowo rozwijających się

Małgorzata Gut

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0001-6540-7192

Łukasz Goraczewski

2Bug Bomb Games Studio w Toruniu

Karolina Finc

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-0157-030X

Jacek Matulewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-1283-6767

Anna Walerzak-Więckowska

Uniwersytet Gdański

Włodzisław Duch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0001-7882-4729


Abstrakt

Cel
Celem badań była ocena wpływu deficytów poznawczych obecnych w specyficznym zaburzeniu w uczeniu się matematyki, na operowanie mentalną osią liczbową przy użyciu jednocyfrowych liczb prezentowanych w formacie symbolicznym i niesymbolicznym.

Metoda
Zbadano zdolność szacowania miejsca liczb na osi (ang. Number Line Estimation, NLE) u 20 dzieci z zaburzeniami w zakresie nauki matematyki (mathematical learning disabilities, MLD) i 27 ich typowo rozwijających się rówieśników (typically developing, TD). Wykorzystano w tym celu zadanie szacowania miejsca liczb na osi dla liczb z zakresu 1–9 przedstawianych w formacie symbolicznym i niesymbolicznym.

Wyniki
W przypadku wszystkich dzieci większą wartość błędu szacowania uzyskano dla liczb ze środka osi liczbowej, aczkolwiek efekt był bardziej wyraźny w grupie z zaburzeniami. Co więcej, dzieci z obu grup w podobnym stopniu przeszacowywały, zaś różniły się pod względem niedoszacowywania miejsca liczb. Dzieci z grupy MLD ujawniły większe odchylenie w lewo niż dzieci z grupy TD w przypadku prawie wszystkich liczb, z wyjątkiem 7 i 8. Ocena wielkości błędu szacowania miejsca dla każdej liczby oddzielnie pozwoliła na opisanie profilu rozkładu wartości tego błędu, a co za tym idzie, prawdopodobnych strategii tego szacowania stosowanych przez dzieci z obu grup.

Wnioski
Jak się wydaje, grupa MLD, przejawia tendencję do szacowania segmentów osi liczbowej, zaczynając od punktu odniesienia na lewym krańcu osi. Wyznaczanie kolejnego w jej centrum, nie ułatwia im poprawnego szacowania miejsca liczb 4 i 6. Ponadto u wszystkich dzieci odnotowano większy błąd szacowania w przypadku formatu niesymbolicznego (zbiory kropek), szczególnie dla wysokich wartości liczbowych, co można interpretować, zarówno jako przejaw błędów w szacowaniu miejsca liczb, jak i w przeliczaniu.


Słowa kluczowe:

dyskalkulia, zależności numeryczno-przestrzenne, umiejętności matematyczne, mentalna oś liczbowa, szacowanie miejsca liczb na osi


American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edition). Washington, DC: American Psychiatric Association.   Google Scholar

Ashcraft, M. H., Moore, A. M (2012). Cognitive processes of numerical estimation in children. Journal of Experimental Child Psychology, 111(2), 246–267. DOI: 10.1016/j.jecp.2011.08.005   Google Scholar

Barth, H. C., Paladino, A. M. (2011). The development of numerical estimation: Evidence against a representational shift. Developmental Science, 14, 545–551. DOI: 10.1037/a0028560   Google Scholar

Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society. Series B, 57(1) (Methodological), 289–300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x   Google Scholar

Berteletti, I., Lucangeli, D., Piazza, M., Dehaene, P., Zorzi, M. (2010). Numerical Estimation in Preschoolers. Developmental Psychology, 46(2), 545–551. DOI: 10.1037/a0017887   Google Scholar

Boland, P. J., Hutchinson, K. (2000). Student selection of random digits. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 49, 519–529. DOI: 10.1111/1467-9884.00250   Google Scholar

Bonato, M., Fabbri, S., Umiltà, C., Zorzi, M. (2007). The mental representation of numerical fractions: Real or integer? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 33, 1410–1419. DOI: 10.1037/0096-1523.33.6.1410   Google Scholar

Booth, J.L., Siegler R.S. (2006). Developmental and individual differences in pure numerical estimation. Developmental Psychology, 41, 189–201. DOI: 10.1037/0012-1649.41.6.189   Google Scholar

Butterworth, B. (2010). Foundational numerical capacities and the origins of dyscalculia. Trends in Cognitive Sciences, 14, 534–541. DOI: 10.1016/j.tics.2010.09.007   Google Scholar

Butterworth, B. (2003). Dyscalculia Screener by Brian Butterworth. Highlighting pupils with specific learning difficulties in maths. nferNelson Publishing Company Limited, London.   Google Scholar

Butterworth, B., Varma S., Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: From Brain to Education. Science, 332, 1049–1053. DOI: 10.1126/science.1201536   Google Scholar

Cai, Y.C., Li, S.X. (2015). Small number preference in guiding attention. Experimental Brain Research, 233, 539–550. DOI: 10.1007/s00221-014-4134-3   Google Scholar

Cangöz, B., Altun, A., Olkun, S. Kacar, F. (2013). Computer Based Screening Dyscalculia: Cognitive and Neuropsychological Correlates. Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(3).   Google Scholar

Cappeletti, M., Muggleton, N., Walsh, V. (2009). Quantity without numbers and numbers without quantity in the parietal cortex. Neuroimage, 46, 522–529. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2009.02.016   Google Scholar

Cipora, K., Nuerk, H.C. (2013). Is the SNARC effect related to the level of mathematics? No systematic relationship observed despitemore power,more repetitions, andmore direct assessment of arithmetic skill. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 66, 1974–1991. DOI: 10.1080/17470218.2013.772215   Google Scholar

Cipora, K., Patro, K., Nuerk, H.-C. (2015). Are spatial-numerical associations a cornerstone for arithmetic learning? The lack of genuine correlations suggests no. Mind, Brain, and Education, 9, 190–206. DOI: 10.1111/mbe.12093   Google Scholar

Cohen, D. J., Blanc-Goldhammer, D. (2011). Numerical bias in bounded and unbounded number line tasks. Psychonomic Bulletin & Review, 18, 331–338. DOI: 10.3758/s13423-011-0059-z   Google Scholar

Cohen, D. J. Quinlan, P.T. (2018). The log–linear response function of the bounded number-line task is unrelated to the psychological representation of quantity. Psychonomic Bulletin & Review, 25, 447–454. DOI: 10.3758/s13423-017-1290-z   Google Scholar

Dehaene, S. (2011). Number sense. How the mind creates mathematics. Oxford University Press.   Google Scholar

Dehaene, S., Molko, N., Cohen, L., Wilson, A. J. (2004). Arithmetic and the brain. Current Opinion in Neurobiology, 14, 218–224. DOI: 10.1016/j.conb.2004.03.008   Google Scholar

Dehaene, S., Piazza, M., Pinel, P., Cohen, L. (2003). Three parietal circuits for number processing. Cognitive Neuropsychology, 20, 487–506. DOI: 10.1080/02643290244000239   Google Scholar

Ebersbach, M., Luwel, K. Verschaffel, L. (2013). Comparing apples and pears in studies on magnitude estimations. Frontiers in Psychology, 4, 332. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00332   Google Scholar

Feigenson, L., Dehaene, S., Spelke, E. (2004). Core systems of number. Trends in Cognitive Sciences, 8, 307–314. DOI: 10.1016/j.tics.2004.05.002   Google Scholar

Field, A., Miles, J. Field, Z. (2012). Discovering statistics using R, London: Sage.   Google Scholar

Field, A., Wilcox, R. R. (2017). Robust statistical methods: a primer for clinical psychology and experimental psychopathology researchers. Behaviour Research and Therapy, 98, 19–38. DOI: 10.1016/j.brat.2017.05.013   Google Scholar

Fischer, M. H., Shaki, S. (2014). Spatial associations in numerical cognition—From single digits to arithmetic. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 67(8), 1461–1483. DOI: 10.1080/17470218.2014.927515   Google Scholar

Geary, D. C. (1993). Mathematical disabilities: Cognitive, neuropsychological, and genetic components. Psychological Bulletin, 114, 345–362. DOI: 10.1037/0033-2909.114.2.345   Google Scholar

Geary, D. C. (2011). Cognitive predictors of individual differences in achievement growth in mathematics: a five year longitudinal study. Developmental Psychology, 47, 1539–1552. DOI: 10.1037/a0025510   Google Scholar

Geary, D. C., Hoard, M. K., Byrd-Craven, J., De Soto, C. M. (2004). Strategy choices in simple and complex addition: Contributions of working memory and counting knowledge for children with mathematical disability. Journal of Experimental Child Psychology, 88, 121. DOI: 10.1016/j.jecp.2004.03.002   Google Scholar

Geary, D. C., Hoard, M. K, Nugent, L., Bailey, D. H. (2012). Mathematical Cognition Deficits in Children With Learning Disabilities and Persistent Low Achievement: A Five-Year Prospective Study, Journal of Educational Psychology, 104, 206–223. DOI: 10.1037/a0025398   Google Scholar

Geary, D. C., Hoard, M.K., Nugent, L., Byrd-Craven, J. (2008). Development of number line representations in children with mathematical learning disability. Developmental Neuropsychology, 33, 277–299. DOI: 10.1080/87565640801982361   Google Scholar

Georges, C., Hoffmann, D., Schiltz, C. (2017). Mathematical abilities in elementary school: Do they relate to number–space associations? Journal of Experimental Child Psychology, 161, 126–147. DOI: 10.1016/j.jecp.2017.04.011   Google Scholar

Göbel, S. M., Calabria, M., Farnè, A., Rossetti, Y. (2006). Parietal rTMS distorts the mental number line: simulating 'spatial' neglect in healthy subjects. Neuropsychologia, 44, 860–868. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2005.09.007   Google Scholar

Gut M., Matulewski, J., Goraczewski, Ł. Prokalkulia 6–9: Test oceny behawioralnych wskaźników umysłowych reprezentacji liczb i ryzyka dyskalkulii. Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica, Gdańsk 2016.   Google Scholar

Halberda, J., Feigenson, L. (2008). Developmental change in the acuity of the “number sense”: The approximate number system in 3-, 4-, 5-, and 6-year-olds and adults. Developmental Psychology, 44, 1457–1465. DOI: 10.1037/a0012682   Google Scholar

Halberda, J., Mazzocco, M. M., Feigenson, L. (2008). Individual differences in non-verbal number acuity correlate with maths achievement. Nature, 455, 665–668. DOI: 10.1038/nature07246   Google Scholar

de Hevia, M.D., Vallar, G., Girelli, L. (2008). Visualizing numbers in the mind's eye: the role of visuo-spatial processes in numerical abilities. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32, 1361–1372. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2008.05.015   Google Scholar

Hoffmann, D., Mussolin, C., Martin R., Schiltz, C. (2014). The impact of mathematical proficiency on the number-space association. PLoS ONE, 9(1), e85048. DOI: 10.1371/journal.pone.0085048   Google Scholar

Hollands, J. G., Dyre, B. P. (2000). Bias in proportion judgments: The cyclical power model. Psychological Review, 107, 500–524. DOI: 10.1037/0033-295X.107.3.500   Google Scholar

Hubbard, E. M., Piazza, M., Pinel, P., Dehaene S. (2005). Interactions between number and space in parietal cortex. Nature Review of Neuroscience, 6, 435–448. DOI: 10.1038/nrn1684   Google Scholar

Isaacs, E. B., Edmonds, C. J., Lucas, A., Gadian, D. G. (2001). Calculation difficulties in children of very low birthweight: a neural correlate. Brain, 124, 1701–1707. DOI: 10.1093/brain/124.9.1701   Google Scholar

Kaufmann, L., von Aster, M. (2012). The Diagnosis and Management of Dyscalculia. Deutsches Arzteblatt International, 109(45), 767–778. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0767   Google Scholar

Koontz, K. L., Berch, D. B. (1996). Identifying simple numerical stimuli: Processing inefficiencies exhibited by arithmetic learning disabled children. Mathematical Cognition, 2, 1–23. DOI: 10.1080/135467996387525   Google Scholar

Krajcsi, A., Kojouharova, P., Lengyel, G. (2017). Development of Understanding Zero. Preprints.   Google Scholar

Kucian, K., Grond, U., Rotzer, S., Henzi, B., Schönmann, C., Plangger, F., Gälli, M., Martin E., von Aster, M. (2011). Mental number line training in children with developmental dyscalculia. Neuroimage 57, 782–795. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.01.070   Google Scholar

Landerl, K., Bevan, A., Butterworth, B. (2004). Developmental dyscalculia and basic numerical capacities: A study of 8–9-year-old students. Cognition, 93, 99–125. DOI: 10.1016/j.cognition.2003.11.004   Google Scholar

Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 103(3), 309–324. DOI: 10.1016/j.jecp.2009.03.006   Google Scholar

LeFevre, J-A, Lira,C. J., Sowinski, C., Cankaya, O., Kamawar, D., Skwarchuk, S-L. (2013). Charting the role of the number line in mathematical development. Frontiers in Psychology, 4, 641. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00641   Google Scholar

Link, T., Huber, S., Nuerk, H-Ch., Moeller, K. (2014). Unbounding the mental number line – new evidence on children’s spatial representation of numbers. Frontiers in Psychology, 4, 1021. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.01021   Google Scholar

Longo, M.R., Lourenco, S.F. (2007). Spatial attention and the mental number line: Evidence for characteristic biases and compression. Neuropsychologia, 37, 843–855. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2006.11.002   Google Scholar

Longo, M. R., Lourenco, S.F., Francisco, A. (2012). Approaching stimuli bias attention in numerical space. Acta Psychologica, 140, 129–132. DOI: 10.1016/j.actpsy.2012.04.001   Google Scholar

Luwel, K., Peeters, D, Dierckx, G., Elke Sekeris E., Verschaffel, L. (2018). Benchmark-based Strategy Use in Atypical Number Lines. Canadian Journal of Experimental Psychology, 72(4), 253–263. DOI: 10.1037/cep0000153   Google Scholar

Mair, P., Wilcox, R. (2016). Robust statistical methods in r using the wrs2 package. Unpublished technical report.   Google Scholar

McCaskey, U., von Aster, M., Maurer, U., Martin, E., O’Gorman Tuura, R., Kucian, K. (2018). Longitudinal brain development of numerical skills in typically developing children and children with developmental dyscalculia. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 629. DOI: 10.3389/fnhum.2017.00629   Google Scholar

Merrit, D. J., Brannon, E. M. (2013). Nothing to it: Precursors to a zero concept in preschoolers. Behavioural Processes, 93, 91–97. DOI: 10.1016/j.beproc.2012.11.001   Google Scholar

Michels, L., O’Gorman, R., Kucian, K (2018). Functional hyperconnectivity vanishes in children with developmental dyscalculia after numerical intervention. Developmental Cognitive Neuroscience, 30, 291–303. DOI: 10.1016/j.dcn.2017.03.005   Google Scholar

Mix, K. S., Cheng, Y. L. (2012). The relation between space and math: developmental and educational implications. Advances in Child Development and Behavior, 42, 197–243. DOI: 10.1016/b978-0-12-394388-0.00006-x   Google Scholar

Molko, N., Cachia, A., Riviere, D., Mangin, J. F., Bruandet, M., Le Bihan, D., Cohen, L., Dehaene, S. (2003). Functional and structural alterations of the intraparietal sulcus in a developmental dyscalculia of genetic origin. Neuron, 40, 847–858. DOI: 10.1016/s0896-6273(03)00670-6   Google Scholar

Mussolin, C., Mejias, S., Noël, M.P. (2010). Symbolic and nonsymbolic number comparison in children with and without dyscalculia. Cognition, 115, 10–25. DOI: 10.1016/j.cognition.2009.10.006   Google Scholar

Mussolin, C., De Volder, A., Grandin, C., Schlögel, X., Nassogne, M. C., Noël, M. P. (2009). Neural correlates of symbolic number comparison in developmental dyscalculia. Journal of Cognitive Neuroscience, 22, 860–874. DOI: 10.1162/jocn.2009.21237   Google Scholar

Nuerk, H. C., Moeller, K., Klein, E., Willmes, K., Fischer, M. (2011). Extending the mental number line. A review of multi-digit number processing. Journal of Psychology, 219, 3–22. DOI: 10.1027/2151-2604/a000041   Google Scholar

Patro, K., Nuerk, H.-Ch., Cress, U., Haman, M. (2014). How number-space relationships are assessed before formal schooling: A taxonomy proposal. Frontiers in Psychology, 5, 419. doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00419   Google Scholar

Piazza, M., Facoetti, A., Trussardi, A. N., Berteletti, I., Conte, S., Lucangeli, D., Dehaene, S., Zorzi, M. (2010). Developmental trajectory of number acuity reveals a severe impairment in developmental dyscalculia. Cognition, 116, 33–41. DOI: 10.1016/j.cognition.2010.03.012   Google Scholar

Restle, F. (1970). Speed of adding and comparing numbers. Journal of Experimental Psychology, 83, 274–278. DOI: 10.1037/h0028573   Google Scholar

Rinaldi, L., Girelli, L. (2016). A place for zero in the brain. Trends in Cognitive Sciences, 20(8), 563–564. DOI: 10.1016/j.tics.2016.06.006   Google Scholar

Rotzer, S., Kucian, K., Martin, E., von Aster, M., Klaver, P., Loenneker T. (2008). Optimized voxel-based morphometry in children with developmental dyscalculia. Neuroimage, 39, 417–422. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2007.08.045   Google Scholar

Rouder, J. N, Geary, D. C. (2014). Children's cognitive representation of the mathematical number line. Developmental Science, 17(4), 525–536. DOI: 10.1111/desc.12166   Google Scholar

Rykhlevskaia, E., Uddin, L. Q., Kondos, L., Menon, V. (2009). Neuroanatomical correlates of developmental dyscalculia: combined evidence from morphometry and tractography. Frontiers in Human Neuroscience, 3, 51. DOI: 10.3389/neuro.09.051.2009   Google Scholar

Sandrini M., Rusconi E. (2009). A brain for numbers. Cortex, 45, 796–803. DOI: 10.1016/j.cortex.2008.09.002   Google Scholar

Sasanguie, D., Verschaffel, L., Reynvoet, B. Luwel, K. (2016). The Development of Symbolic and Non-Symbolic Number Line Estimations: Three Developmental Accounts Contrasted Within Cross-Sectional and Longitudinal Data. Psychologica Belgica, 56(4), 382–405. DOI: 10.5334/pb.276   Google Scholar

Schwarz, W., Eiselt, A. K. (2009). The perception of temporal order along the mental number line. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 35, 989–1004. DOI: 10.1037/a0013703   Google Scholar

Sella, F., Sasanguie, D., Reynvoet, B. (2020). Judging the order of numbers relies on familiarity rather than activating the mental number line. Acta Psychologica, 204, 1–7. DOI: 10.1016/j.actpsy.2020.103014   Google Scholar

Siegler, R. S., Opfer, J. E. (2003). The development of numerical estimation: Evidence for multiple representations of numerical quantity. Psychological Science, 14, 237–243. DOI: 10.1111/1467-9280.02438   Google Scholar

Wai, J., Lubinski, D., Benbow, C. P. (2009). Spatial ability for STEM domains: aligning over 50 years of cumulative psychological knowledge solidifies its importance. Journal of Educational Psychology, 101, 817–835. DOI: 10.1037/a0016127   Google Scholar

Wechsler, D. (1974). Wechsler intelligence scale for children—revised. New York: Psychological Corporation.   Google Scholar

Wellman, H. M., Miller, K. (1986). Thinking about nothing: Development of concepts of zero. British Journal of Developmental Psychology, 4, 31–42. DOI: 10.1111/j.2044-835X.1986.tb00995.x   Google Scholar

Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation & Hypothesis Testing. 3rd edition. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Gut, M., Goraczewski, Łukasz, Finc, K., Matulewski , J., Walerzak-Więckowska, A., & Duch, W. (2021). Strategie szacowania miejsca liczb na osi u dzieci z dyskalkulią i typowo rozwijających się. Przegląd Psychologiczny, 64(3), 39–66. https://doi.org/10.31648/pp.7353

Małgorzata Gut 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0001-6540-7192
Łukasz Goraczewski 
2Bug Bomb Games Studio w Toruniu
Karolina Finc 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-0157-030X
Jacek Matulewski  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-1283-6767
Anna Walerzak-Więckowska 
Uniwersytet Gdański
Włodzisław Duch 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0001-7882-4729Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.