MALARSKIE INSPIRACJE W UPOJENIU KATHERINE MANSFIELD

Izabela Żyłowska

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

--------------------------------
Mansfield K., Upojenie i inne opowiadania, tl. W. Peszkowa, I. Tuwim, J. Stawiński, Warszawa, Czytelnik 1962.

Nebeker H., The Pear Tree: Sexual Implications in Katherine Mansfield’s Bliss, Modern Fiction Studies, 1972 nr 18, s. 545—551.

Walker N., Traces of Her Self in Katherine Mansfield’s Bliss, Modern Fiction Studies, 1978 nr 24, s. 413—422.

Serullaz M., Encyklopedia impresjonizmu, tł. A. Andrzejewska, Warszawa, Wydaw. Artyst. i Film. 1991.

Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, t. 2, tł. J. Ruszczycówna, Warszawa, PIW 1974.

Manet E., cyt. za: J. Guze, Malarze mówią. O sobie. O swojej sztuce. O sztuce innych, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1963.

Guze ., Impresjoniści, Warszawa, Wiedza Powszechna 1964.

Nad tekstami Conrada, red. A. Zgorzelski, Gdańsk, Wydawnictwo Morskie 1976.

James H., The Art of Fiction, w: Henry James, Literary Criticism, 2 wyd., Cambridge, The Press Syndicate of the University of Cambridge 1984, s. 44-65.

Woolf V., Nowoczesna powieść, w: Pochyła wieża. Eseje literackie, wyb. i oprać. A. Ambros, tl. A. Ambros, E. Zycieńska, Warszawa, Czytelnik 1977, s. 288.

Kwiatkowska A., Impresjonizm w narracji w „Pasji życia” Irvinga Stone’a, Acta Neophilologica, 20011. III, s. 197-208.

Katherine Mansfield: Short Story Moderniser, w: http://www.nzedge.com/heroes/mansfield.html.

Uspieński B., Strukturalna wspólnota sztuk, w: Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus, M. R. Mayenowa, Warszawa, PIW 1977.

Jarociński S., Debussy a impresjonizm i symbolizm, 2 wyd., Kraków, Pol. Wydaw. Muz. 1976.
Pobierz


Opublikowane
2004-12-01

Cited By /
Share

Żyłowska, I. (2004). MALARSKIE INSPIRACJE W UPOJENIU KATHERINE MANSFIELD. Acta Neophilologica, (VI), 29–38. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1448

Izabela Żyłowska 
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie