TŁUMACZENIE DRACULl - FILMU FRANCISA FORDA COPPOLI JAKO PRZYKŁAD SKUTECZNEJ WALKI O ZGODNOŚĆ PRZEKŁADU Z ORYGINAŁEM

Michał Garcarz

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Koło Naukowe Linguistic InvestigationsAbstrakt

----------------------------------------
Tekst źródłowy


„Dracula” (1992) oryginalna ścieżka dialogowa dostępna na stronie Шт ternet.owej: http://www.godamongdirectors.com/scripts/index/copp- drac.shtml
Polskie przekłady

Dracula (1992) - Dracula wersja polska: Andrzej Chajewski, Agencja Filmowa TVP.


Allouba E. (1992), Translator Investigator. Problems of Translating Voiceovers. [W:] P. Danaker (red.), Professional Translator and Interpreter.; 9-12.

Canos R.A. (1996), The Colloquial Register of Dubbing. [W:] P. Jensen (red.) Translation and the Interpretation of Discourse. Referat wygłoszony na konferencji CERA, 1992; 183-200.

Chesterman A. (1997), Memes of Translation; The Spread of Ideas in Translation Theory. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Commission of the European Comminities (1994), Livre Vert sur les options strategi- ques pour le renforcement de Vindustrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de VUE. Bruxesses; 52.

De Blesser R. (2002), Language and Brain: What’s up? What’s Coming up?. [W:] Rethinking Language and Mind. 35th Meeting of the Societas Linguistica Euro- paea. (referat wygłoszony na Uniwersytecie w Potsdamie); 12.

Duszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gadamer H.G. (1976), Philosophical Hermenutics. Los Angeles: UCLA Press.

Garcarz M. (2003), „The Universal Character of the Technique of Neologisms in the Process of Translation”. [W:] XII Annual Polish Association for The Study of English Conference, Warszawa 24-26 kwietnia 2003 (wystąpienie na konferencji PASĘ).

Grabias S. (2001), Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Hendrykowski M. (1984) Z problemów przekładu filmowego. [W:] E. Balcerzan (red.), Wielojęzyczność literatury a problemy przekładu artystycznego. Wrocław: Ossolineum; pp. 243-259.

Katan D. (1999), Transłating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Oldham: St. Jerome Publishing.

Lewicki A. (2004), Kulturotwórcza rola filmu. [W:] P. Chruszczewski (red.), Cykl wykładów naukowych organizowanych przez Koło Naukowe „Linguistic Investigations” działające przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 01 (artykuł ukaże się w Krakowie: Tertium).

Majewski P.A. (2003), Prywatne konsultacje naukowe z Piotrem Andrzejem Majewskim - tłumaczem Agencji Filmowej TVP SA Warszawa: 7 lipca 2003.

Mey J. (2003), „Pragmatic at the dawn of the 21C: looking back and/or(?) ahead?”. [W:] Kurs z dziedziny pragmatyki języka dla doktorantów (prywatne konsultacje naukowe). 22-30 maja 2003 Örebro Universitet, Szwecja.

Müller-Schwere G. (1983), Zur Synchronisation von Spielfilmen. [W:] „Literatur in Wissenschaft und Unterricht”, 16; 131-143.

Newmark P. ([1988] 1995), A Textbook of Translation. New York: Phoenic. ELT.

Nida E. (1969), The Theory and Practice of Translation. Leiden: EJB.

Niżnik J. (1998), Arbitrarność i sens. [W:] A. Motycka (red.), Wiedza o podmiotowości. Warszawa: IfiS PAN; 105-113.

Pym A. (2000) Negotiating the Frontier- Translators and Intercultures in Hispanic History. Manchester: St. Jerome Publishing.

Scandura G.L. (1996) What Makes a Good Film Translator? [W:] „New Horizons”. Vol. 1; 360-365.

Tabakowska E. (2002), Tłumaczenie gramatyki czy przekład kultury. [W:] W. Chłopic- ki (red.), Język Trzeciego Tysiąclecia, Język a Komunikacja 4. Kraków: Tertium; 71-81.

Tomaszkiewicz T. (2002), Stereotypowe wyrażenia rytualne i ich tłumaczenie w mass-mediach. [W:] E. Skibińska oraz M. Cieński (red.), Język, stereotyp, przekład. Wrocław: DWE; 241-252.

Tommola H. (2003), FID (Free Indirect Discourse) in Slavonic and in the Western Narrative Tradition. [W:] D. Michułka (red.), Międzynarodowa Konferencja: Nauka o Literaturze i Języku a Metoda 01, Wrocław 26-27 czerwca 2003 (artykuł ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego).

Vermeer H. (1989), Skopos und Translationsauftrag. Heidelrberg: Institut für Übersetzen und Dolmetschen.

Vincenedeau G. (1988), Hollywood Babel. The Multiple Language Version [W:] „Screen”: 29(2); 24-39.

Wille L. (2002), Uniwersolistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wilson, D. (2003), Lexical Pragmatics, Interpretation and Translation. [W:] E. Mioduszewska & E. Wałaszewska (red.) Interpreting for Relevance Discourse and Translation. Conference 1. (artykuł ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego).
Pobierz


Opublikowane
2004-12-01

Cited By /
Share

Garcarz, M. (2004). TŁUMACZENIE DRACULl - FILMU FRANCISA FORDA COPPOLI JAKO PRZYKŁAD SKUTECZNEJ WALKI O ZGODNOŚĆ PRZEKŁADU Z ORYGINAŁEM. Acta Neophilologica, (VI), 69–80. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1452

Michał Garcarz 
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Koło Naukowe Linguistic Investigations