POLONIKA W MIESIĘCZNIKU „KIJEWSKAJA STARINA” (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI

Tadeusz Zienkiewicz

Abstrakt

-------------------
А. А., Как основалась „Киевская старина", Киевская старина, март 1897, с. 525-526.

М. Семчишин, Тисяча рокив укра'шсько! культури, КиТв 1989, с. 284.

W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 1990, s. 267—271.

Iсторiя украгнськог дожовтнево! журналктики, Льв1в 1983, с. 261-269.

M. Грацюта, Кшв у житпй та disme.ibHocmi 1.Франка. lean Франко — майстер слова1 досл1дник nimepamypu, Кш'в 1981, с. 217-239.

T. Zienkiewicz, Związki Elizy Orzeszkowej z Kijowem (1884-1910), [w:] Z dziejów kontaktów polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich, pod red. W. Piłata i T. Zienkiewicza, Olsztyn 1989, s. 31-33.

J. Ziętarska, Franciszek Rawita-Gaw- roński, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 3, Warszawa 1969, s. 448-449.

Иосиф-Игнатий Крашевский, Киевская старина, 1887, т. 17, с. 802.
Pobierz


Opublikowane
2002-12-01

Cited By /
Share

Zienkiewicz, T. (2002). POLONIKA W MIESIĘCZNIKU „KIJEWSKAJA STARINA” (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI. Acta Neophilologica, (IV), 45–52. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1459

Tadeusz Zienkiewicz