POSTMODERNIZM ROSYJSKI Z PERSPEKTYWY MIĘDZYNARODOWEJ

Halina Janaszek-Ivanickovä

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet ŚląskiAbstrakt

---------------------------
Baran Bogdan (1992) Post- Modern- Izm. Kraków: Inter Esse.

Bauman Zygmunt (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpienia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bereza Henryk (1989) Sposób myślenia. 1: O prozie polskiej. Warszawa: Czytelnik.

Calinescu Matei (1987) Five Faces of Modernity. Modernism. Avant- Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press.

Czapik Barbara (1995) Problem(y) postmodernizmu w literaturze chorwackiej i literaturze serbskiej. W: Halina Janaszek-Ivanickovä, Douwe Fokkema (red.) Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo- -Wschodniej. Katowice: „Śląsk”, 167-178.

Czy postmodernizm jest dobry na postkomunizm? (1991) Dyskusja z udziałem L. Kolankiewicza, L. Konica, K. Pomiana i M. Szpakowskiej. Dialog, listopad, 113-124.

Daiyun Yue (1996) Western Literay Theory in China. W: H. Hendrix, J. Kolek, S. Levie, W.van Peer (eds.) The Search for a New Alphabet. Literary Studies in a Changing World. In Honor of Douwe Fokkema. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, 316-320.

Dąbrowski Mieczysław (1994) Postmodernistyczne akcenty w literaturze polskiej. Przegląd Humanistyczny, 4, 24-33.

Dąbrowski Mieczysław (2000) Postmodernizm: myśl i tekst. Kraków: Universitas.

Drewnowski Tadeusz (1990) Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.

Epstein Mikhail N. After the Future, The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Rusian Culture. Trans, with a Introduction by Agnesa Miller- -Poga-car. Amhrst: The University of Massachutes Press.

Filipowicz Halina (1991) A Laboratory of Impure Forms: The Plays of Tadeusz Różewicz. Westport: Greenwood Press.

Fokkema Douwe (1994) Historia literatury. Modernizm i postmodernizm (Literary History. Modernism and Postmodernism, 1984). Przeł. Halina Janaszek- -Ivanickovä. Warszawa: Instytut Kultury. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins.

Fokkema Douwe, Bertens Hans (eds.) (1986) Approaching in Postmodernism. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins.

Gerould Daniel C. (1990) Witkacy jako postmodernista. Dialog, marzec, 60—63.

Janaszek-Ivanickovä Halina (1988) Postmodernistyczny syndrom czyli rozpoznawanie znaków nowych współczesności. Tu i teraz, 20 July, 6, 15.

Janaszek-Ivanickovä Halina (1991) Nowy problem w badaniach nad literaturą światową: postmodernizm. Pamiętnik Słowiański, 39/39, 211-224.

Janaszek-Ivanickovä Halina (1997) Postmodernism in Poland. W: Hans Bertens, Douwe Fokkema (eds.) International Postmodernism. Theory and Literary Practice. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, 423-428.

Janaszek-Ivanickovä Halina (2000) The Postmodern Avant la Lettre.The Decline of the Grand Recits in West Slavonic Literatur. Acta Slavica Japonica, Slavic Research Center, Hokkaido University, 35, 1-32.

Jawłowska Aldona (1991) Tu i teraz w perspektywie kultury postmodernistycznej. Kultura i Społeczeństwo, 35, 1, 43-52.

Kłossowicz Jan (1991) Tadeusz Kantor. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Kodama Sanehide, Inoue Ken (1997) Postmodernism in Japan. W: Hans Bertens, Douwe Fokkema (eds.) International Postmodernism, 511—515.

Kunne Andrea (1997) The Heimat Novel. W: International Postmodernism, 213-219.

Kuznetzov Sergey (1997) Postmodernism in Russia. W: International Postmodernism, 451-460.

Lernout Geert (1997) Postmodernism in France. W: International Postmodernism, 353—357.

Lewicki Zbigniew (ed.) (1980) Gabinet luster: Krótka proza amerykańska 1961-1977. Warszawa: Czytelnik.

Lewicki Zbigniew (ed.) (1983) Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne. Warszawa: Czytelnik.

Marćok Viliam (1993) Postmoderne tendencie v dramatickej tvorbe. Bratislava: Metodicke centrum mesta Bratislavy.

Marćok Viliam (1990) Liter&rno-historicke aspekty postmoderny (Literary- and historical Aspects of Postmodernity). Slovenska Literatüra, 37, 489- -504.

Marshall Brenda (1992) Teaching the Postmodern. Fiction and History. London: Routledge.

Meissner Elżbieta (1991) Kritićka knjizevnost. Alternativa postmodernizma. Pamiętnik Słowiański, 27-29, 1988-1989, 335-340.

Miodyński Lech (1995) Przyśpieszenie przeciw ewolucji - nowy radykalizm literatury macedońskiej. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 185-196.

Mishoshi Masao (1989) Against the Native Grain. The Japanes Novel and the „PostmodernWest”. W: Masao Mishoshi, H. D. Harootunian, (eds.) Postmodernism in Japan, Durham and London: Duke University Press.

Mochizuki Tetsuo (1998) Postmodernism in Russian Prose Literature of the Nineties. Slavic Research Center, Sapporo (maszynopis).

Morawski Stefan (1990) Komentarz do kwestii postmodernizmu. Studia Filozoficzne, 4, 33—59.

Możejko Edward (1997) Postmodernism in Literature of Former Yugoslavia. W: International Postmodernism, 441-446.

Novotny Vladimir (1995) Nova ceskä literatura (1990-1995). Tvar, 28, 6-7.

Palavestra Predrag (1983) Kriticka knjizevnost. Alternativa postmodernizma. Beograd.

Porębski Mieczysław (1989) Z. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ritz German (1990) Die polnische Prosa 1956—1976. Modellierung einer Entwicklung. Bern-Frankfurt am Main-New York: Peter Lang.

Różewicz Tadeusz (1972) Akt przerywany. Przyrost naturalny. Straż porządkowa, w: Sztuki teatralne. Wrocław: Ossolineum.

Ruiter Frans, Postmodernism in the Germanand Dutch - Speaking Countries. W: International Postmodernism, 359-375.

Scholze Dietrich (1995) Gombrowicz między modernizmem a postmodernizmem. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 205-209.

Schmid Herta (1986) Postmodernism in Russian Drama: Vampilov, Amalrik, Aksenov. W: Fokkema Berthens (eds.) Approaching Postmodernism. Amsterdam-Philadelphia Benjamins, 157-184.

Spieker Sven (1996) Figures of Memory and Forgetting in Andrej Bitov‘ Prose: Frankfurt am Main-Belin-New York—Paris-Wien: Peter Lange.

Suchomel Milan (1997) Postmodernism in Czech Literature. W: International Postmodernism, 419—422.

Szegedy-Maszäk Mihaly (1997) Teleology in Postmodern Fiction. W: Matei Cali- nescu, Douwe Fokkema (eds.) Exploring Postmodernism. Amsterdam-Phila- delpia: Benjamins, 41-57.

Taborska Agnieszka, Giżycki Marcin (red.) (1988) Postmodernism - kultura wyczerpania? Warszawa: Akademia Ruchu.

Todd Richard (1986) The Presence of Postmodernism in British Fiction; Aspects of Style and Selfhood. W: Fokkema i Berthens (eds.) Approaching Postmodernism.

Wojtas Dorota (1991) Postmoderna - nova epoha iii zabluda, Pamiętnik Słowiański 27-29, 1988-1989, 346-350.

Wołoszczuk Aleksandra (1991) Republika 10-12, 1985, Pamiętnik Słowiański 27-29, 1988-1989, 341-345.

Zilka Tibor (1991) Postmodernism in Slovak Literature. W: International Postmodernism, 413—417
Pobierz


Opublikowane
2002-12-01

Cited By /
Share

Janaszek-Ivanickovä, H. (2002). POSTMODERNIZM ROSYJSKI Z PERSPEKTYWY MIĘDZYNARODOWEJ. Acta Neophilologica, (IV), 53–78. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1460

Halina Janaszek-Ivanickovä 
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski