DIE SPRACHLICHE ERSCHLIEßUNG DES KASCHUBENLANDES; SPRACHWISSENSCHAFTLER DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS UND DIE KASCHUBISCHE FRAGE IM LICHTE DER DEUTSCHEN UND POLNISCHEN PUBLIZISTIK

Izolda Gulczyńska-Zalewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuAbstrakt

------------------------------Jerzy Samp, Kultura duchowa Kaszub, [in:] „Kaszuby” 18, Wrocław 1988, S. 183 und 151.

E. Sapir, Język, [in:] ders., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978, s. 62.

Ulrich Steltner, Sprache und Literatur der Kaschuben, [in:] Bernhard Lauer (Hrsg.), Polen, Deutsche und Kaschuben, Kassel 1997, S. 35 und 36.

Jolanta Mackiewicz, Świat widziany poprzez język, [in:] „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, R. 26 (1983), nr 30, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987, S. 131-149.

Gerard Labuda, Czynniki społeczne i kulturalne w rozwoju języka, [in:] Gerard Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996, S. 234-237.

St. Pestka, Miejsce kultury regionalnej w kulturze ogólnonarodowej, [in:] „Pomerania”. Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 1967, Nr 1.

Henryka Mossakowska-Mazany, Stan i kierunki działania regionalnych i lokalnych stowarzyszeń kulturalnych w Polsce, Warszawa 1972.

Friedrich Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi, kultura ludowa i język, Toruń 1934, S. 2.

Friedrich Lorentz, Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Berlin 1925, S. 1.

Agnieszka Dobrowolska, O nazwie Kaszuby, [in:] Onomastica 4 (1958), S. 333-353.

Józef Spors, Pochodzenie i pierwotny zasięg terytorialny nazwy Kaszuby w znaczeniu politycznym, [in:] „Kaszuby” 18, Wrocław 1988, S. 9-27.

Józef Spors, Pochodzenie i pierwotny zasięg terytorialny nazwy Kaszuby w znaczeniu politycznym, [in:] „Rocznik Słupski” (1986/87), S. 39.

Ks. Kujot, Pomorze Polskie. Szkic geograficzno-etnograficzny, Warta Poznań 1874, S. 312.

Stanislaw Raspond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, Wrocław-Warszawa 1951, S.116

Friedrich Lorentz, Gramatyka pomorska, Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim, Poznań 1927, S. 35.

Friedrich Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1926, S. 17.

Karl. A. Wegener, Historisches Ortschaftsverzeichnis Hinterpommern, Frankfurt am Main 1994.

Max Bär, Walther Stephan, Die Ortsnameänderungen in Westpreußen gegenüber dem Namenbe- stande der polnischen Zeit, Danzig 1912, S. 69.

Skorowidz nazw miejscowości Pomorza Zachodniego i Ziemi lubelskiej, Poznań Instytut Zachodni 1947, S. 124

Hartmut Boockmann, Deutsche Geschichte im Osten Europas; Ostpreußen und Westpreußen, Berlin 1992, S. 28 u. 29.

Friedhelm Hinze, Die deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin 1963, S. 13.

Gerard Labuda, Pomorze Zachodnie a Polska. Wielkie Pomorze w dziejach Polski, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań 1947.

Alfons J. Parczewski, Szczątki kaszubskie w prowincyji pomorskiej. Szkic historycz- no-etnografwzny, Poznań 1896, S. 11.

Jerzy Treder; Edward Breza, Gramatyka kaszubska, Gdańsk 1981, S. 15.

Władysław Pniewski, O słownictwie i słownikach kasz-рот, [in:] Rocznik Gdański 12 (1938), Gdańsk 1939, S. 135.

Zygmunt Szultka, Nowe źródła do dziejów Kaszubów i ich języka w I poł. XIX wieku, [in:] „Rocznik Gdański” 54 (1994) Nr. 1., S. 124.

Ewa Rzetelska-Feleszko, Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś, Warszawa 1986, S. 13ff.

Ewa Rzetelska-Feleszko; Jerzy Duma, Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa 1996, S. 130 und 131.

Max Bär, Walther Stephan, Die Ortsnameänderungen in Westpreußen gegenüber dem Namenbestande der polnischen Zeit, Danzig 1912, S. 1.

Hanna Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, Zabytki, Kontakty językowe, Gdańsk 1998, S. 105 und 120.

Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat-Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates, München-Berlin 1928, S. 3, [in:] Gerard Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996, S. 280.

Zygmunt Szultka, Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1992.

Ulrich Steltner, Sprache und Literatur der Kaschuben, [in:] Bernhard Lauer (Hrsg.), Polen, Deutsche und Kaschuben, Kassel 1997, S. 39.

А. Д. Дуличенко, К незатухающему спору о Словинцах и словинском языке, [in:] Rocznik Gdacski, t. 15, z. 1, 1995, S. 83-90:

Ewa Kamińska (Rzetelska-Feleszko), Jadwiga Pałkowska, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, [in:] Rocznik Gdański 15/16 (1956-57), S. 344.

Władysław Pniewski, O słownictwie i słownikach kasz-рот, [in:] Rocznik Gdański 12 (1938), Gdańsk 1939, S. 138.

Opublikowane
2003-12-01

Cited By /
Share

Gulczyńska-Zalewska, I. (2003). DIE SPRACHLICHE ERSCHLIEßUNG DES KASCHUBENLANDES; SPRACHWISSENSCHAFTLER DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS UND DIE KASCHUBISCHE FRAGE IM LICHTE DER DEUTSCHEN UND POLNISCHEN PUBLIZISTIK. Acta Neophilologica, 1(V), 73–97. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1483

Izolda Gulczyńska-Zalewska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu