Ciało i kultura w motywacji metafor politycznych

Jörg Zinken

BielefeldAbstrakt

--------------------Bartmiński Jerzy (1994) Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? Przegląd Humanistyczny 5: 81-101.

Bartmiński Jerzy (red.) (1996) Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1: Kosmos. Z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. Lublin.

Bartmiński Jerzy (1999) Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata. Pod red. J. Bartmińskiego. 2. wyd. Lublin: 103-120.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława (1998) Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Profilowanie w języku i w tekście. Pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego. Lublin: 211—224.

Bobryk Jerzy (1997) Teoretyczny punkt wyjścia: czynności spostrzegania i interpretowania, wytwory tych czynności, dyspozycje psychiczne je determinujące. W: Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce. Pod red. I. Kurcz i J. Bobryka. Warszawa: 35-67.

Fili Alwin (1993) Ökolinguistik. Eine Einführung. Tübingen.

Gibbs Jr. Raymond W. (1999) Taking metaphors out o f our heads and putting it into the cultural world. W: Metaphor in cognitive linguistics. Pod red. R. W. Gibbsa Jr. i G. J. Steena. Amsterdam: 145-166.

Grady Joseph E. (1999) A typology o f motivation for conceptual metaphor. Correlation vs. Resemblance. W: Metaphor in cognitive linguistics. Pod red. R. W. Gibbsa Jr. i G. J. Steena. Amsterdam: 79-100.

Jäkel Olaf (1999) Kant, Blumenberg, Weinrich. Some forgotten contributions to the cognitive theory o f metaphor. W: Metaphor in cognitive linguistics. Pod red. R. W. Gibbsa Jr. i G. J. Steena. Amsterdam: 9-27.

Johnson Mark (1987) The body in the mind. The bodily basis o f meaning, imagination, and reason. Chicago.

Korżyk Krzysztof (1992) Semantyka kognitywna - problemy i metody (Kilka uwag natury filozoficznej). W: Język a kultura 8. Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Wrocław: 57-70.

Koselleck Reinhart (1986) Sozialgeschichte und Begriffsgeschichte. W: Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang. Pod red. W. Schiedera i V. Sellina. Göttingen: 89-109.

Lakoff George (1993) The contemporary theory o f metaphor. W: Metaphor and thought. Pod red. A. Ortonyego. 2. wyd. Cambridge: 202-251.

Lakoff George (1995) Metaphor, morality, and politics, or, why conservatives have left liberals in the dust. Social Research 62/2: 177-213.

Lakoff George, Johnson Mark (1980) Metaphors we live by. Chicago.

Lakoff George, Johnson Mark (1999) Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought. Chicago.

Niebrzegowska Stanisława (1999) „Czart złoto na bagnach suszy”. Konceptualizacja bagna w polskiej tradycji ludowej, maszynopis.

Reddy Michael J. (1979/1993) The conduit metaphor: A case o f frame conflict in our language about language. W: Metaphor and thought. Pod red. A. Ortonyego. 2. wyd. Cambridge: 164-204.

Strohner Hans (1991) Für eine ökologische Sichtweise der Sprachverarbeitung. ZPSK, 44: 758-770.

Strohner Hans (1995) Kognitive Systeme. Eine Einführung in die Kognitionswissenschaft. Opladen.

Tokarski Ryszard (1999) Językowy obraz świata w metaforach potocznych. W: Językowy obraz świata. Pod red. J. Bartmińskiego. 2. wyd. Lublin: 65-81.

van Dijk Teun A. (1995) On macrostructures, mental models, and other inventions. A brief personal history o f the Kintsch-van Dijk theory. W: Discourse comprehension. Essays in honor o f Walter Kintsch. Pod red. C. A. Weaver’a III, S. Mannes i C. R. Fletcher’a. Hillsdale: 383-410.

Zybatow Lew (1998) Metaphernwandel als Sprach- und Kulturwandel. Alte und neue Metaphorik im modernen Russisch, Ukrainisch, Polnisch und Bulgarisch. Rostocker Beiträge zur Sprachwissenschaft 6: 251-274.
Pobierz


Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Zinken, J. (2001). Ciało i kultura w motywacji metafor politycznych. Acta Neophilologica, (III), 117–125. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1571

Jörg Zinken 
Bielefeld