Eliot’s Dreamer and Herbert’s Skeptic. The Ethical Implications of the Modernist Personae

Anna Budziak

Uniwersytet WrocławskiAbstrakt

-----------------------------Barańczak S.: A Fugitive from Utopia. The Poetry of Zbigniew Herbert. Harvard University Press 1987.

Barańczak S.: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978. Paryż, Instytut Literacki 1979.

Barańczak S.: Uciekinier z utopii. O Poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994.

Buell L.: In Pursuit o f Ethics. PMLA 114(1989)1: 7-19.

Burke K.: Retoryka ”.Mein K am pf’. Trans. M. Szpakowska. In: Nowa Krytyka. Eds. H. Krzeczkowski, Z. Łapiński. Warszawa, PIW 1983, p. 344-377.

Cavanagh C.: Poetry and History. The Case o f Eastern Europe. To Be: 2B. A Journal of Ideas 14: 80-86.

Daiches D.: The Novel and the Modern World. Chicago et el., The University of Chicago Press 1965.

Eliot T. S.: The Complete Poems and Plays o f T. S. Eliot. London, Faber and' Faber 1969.

Kenner H.: T. S. Eliot. The Invisible Poet. London et al., Methuen Ltd. 1966.

Kermode F.: The Sense o f an Ending. Studies in the Theory o f Fiction. London et al., Oxford University Press 1973.

Levenson M. H.: A Genealogy o f Modernism. A Study o f English Literary Doctrine 1908-1922. Cambridge, Cambridge University Press 1986.

LydenbergR.: Freud’s Uncanny Narratives. PLMA 112(1997)5: 1072-1087.

Milosz C.: On Hope. Literature in the Modern World. Critical Essays and D ocuments.

Ed. D. Wälder. Oxford et al., Oxford University Press 1990, p . 357-362.

Nicholls P : Modernisms. A Literary Guide. Houndmills et al., Macmillan Press Ltd. 1995.

Nycz R.: Język Modernizmu. Prolegomena historyczno-literackie. Wroclaw, Wydawnictwo Leopoldinum 1997.

Schräg С. О.: The S elf after Postmodernity. New Haven and London, Yale University Press 1997.

Stolovich L. N.: Kategoria piękna a ideal społeczny, Trans. E. Klimowicz. Wroclaw, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982.

Yeats W. В.: Byzantium. W: Norton Anthology o f English Literature. Vol. 2. Ed. M. H. Abram s. New York, W. W. Norton and Comp. Inc. 1968, p. 1957-1958.

Zalewski M.: Literatura i język władzy. In: Literatura i władza. Warszawa, IBL 1996.

Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Budziak, A. (2001). Eliot’s Dreamer and Herbert’s Skeptic. The Ethical Implications of the Modernist Personae. Acta Neophilologica, (III), 143–153. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1573

Anna Budziak 
Uniwersytet Wrocławski