O kierowaniu samodzielną pracą studentów filologii rosyjskiej z tekstem literackim

Beata Jeglińska

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

----------
Olechnowicz M., Научные основы адаптации текстов художественной литературы для обучения русскому языку поляков, „Język Rosyjski” 1971, nr 4, s. 205-211.

Kozłowski A., Literatura piękna w nauczaniu języków obcych, Warszawa 1991.

Cwejman T., W. Torzeckiej, Teksty literackie do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1975.

Machalska A., O. Piotrowska, Teksty literackie do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1970.

Grzybowska W., Z. Pawlikowska, Wybór tekstów literackich do praktycznej nauki języka rosyjskiego, 1973.

Зимняя И.А., Понимание как результат рецептивных видов речевой деятельности. В: Психология и методика обучения чтению на иностранном языке. Сборник научных трудов МГПИИЯ им. Тореза, Москва, выпуск 130, с. 3-12.
Pobierz


Opublikowane
1999-12-01

Cited By /
Share

Jeglińska, B. (1999). O kierowaniu samodzielną pracą studentów filologii rosyjskiej z tekstem literackim. Acta Neophilologica, 1(I), 51–56. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1624

Beata Jeglińska 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie