Nr I (1999): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Albert Bartoszewicz, Leontij Mironiuk
5-10
opublikowany: 1999-12-01
Tomasz Ciszewski
24-34
opublikowany: 1999-12-01
Zenon Grabarczyk
35-45
opublikowany: 1999-12-01
Beata Mikołajczyk
62-72
opublikowany: 1999-12-01
Stanisław Puppel
73-83
opublikowany: 1999-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Krystyna Czypicka
93-98
opublikowany: 1999-12-01
Ewa Nikadem-Malinowska
121-127
opublikowany: 1999-12-01
Joanna Przeszlakowska-Wasilewska
135-141
opublikowany: 1999-12-01
Barbara Sapała
142-160
opublikowany: 1999-12-01