Magiczny świat Wieni Jerofiejewa (na podstawie poematu "Moskwa - Pietuszki")

Ewa Nikadem-Malinowska

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-------Awdijew I., Odna straniczka iz Knigi Sud’by — Nowoje litieraturnoje obozrienie, nr 28, 1998.

Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.

Jerofiejew W., Moskwa - Pietuszki, Pietrozawodsk 1995.

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989.

Rimbaud A., Sezon w piekle. Iluminacje, Warszawa 1998.

Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, Warszawa 1988.

Dudek A., Droga Krzyżowa Wieniczki Jerofiejewa albo Rosja wódką umyta, [w:] Emigracja i Tamizdat, Kraków 1993, s. 250-264.
Pobierz


Opublikowane
1999-12-01

Cited By /
Share

Nikadem-Malinowska, E. (1999). Magiczny świat Wieni Jerofiejewa (na podstawie poematu "Moskwa - Pietuszki"). Acta Neophilologica, 1(I), 121–127. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1633

Ewa Nikadem-Malinowska 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie