Tom 1 Nr XV (2013): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Ewa Kujawska-Lis
61-80
opublikowany: 2013-06-01
Tulebike Kulgildinova, Bakhitgul Balgazina
81-87
opublikowany: 2013-06-01
Tomasz Żurawlew
227-238
opublikowany: 2013-06-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska
263-271
opublikowany: 2013-06-01
Bara NDiaye, Iwona Anna NDiaye
273-289
opublikowany: 2013-06-01
Barbara Walkiewicz
347-359
opublikowany: 2018-06-01