TOŻSAMOŚĆ AFRYKAŃSKA W KONTEKŚCIE POLITYKI JĘZYKOWEJ UNII AFRYKAŃSKIEJ

Bara NDiaye

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Iwona Anna NDiaye

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The questions of protecting native African languages and cultures as the main
components of ethnocultural identity in Sub-Saharan Africa are dealt with. Language
policies in relation to the languages of former metropolises depending on the language of
state governance are compared. The reasons and causes of failures connected with attempts
by newly independent African regimes to replace European languages in the main spheres of
state and public life with native African languages are considered. The role of education in
maintaining and developing local languages and cultures is shown.


Słowa kluczowe:

linguistic and cultural diversity, ethnocultural identifi cation, globalization, language policy


Bartmiński J., Tokarski R. (red.) (1998). Profilowanie w języku i w tekście. Lublin.

Barwińska M. (2004). Językowe wykładniki tożsamości etnicznej. Język Polski 84, z. 2,
s. 88–97.

Benveniste E. (1980). Struktura języka i struktura społeczeństwa. W: M. Głowiński (red.).
Język i społeczeństwo. Warszawa, s. 27–40.

Berry J., Greenberg J.H. (1971). Linguistics in Sub-Saharian Africa. The Hague–Paris.

Foley A. (2002). South African Education and the Dilemmas of Multilingualism. The English
Academy Review 19, s. 51–64.

Gadelii K. Annotated Statistics on Linguistic Policies and Practices in Africa. [Online]
<www.african.gu/downloads/gadellireport.pdf>, dostęp: 17.01.2012.

Głowiński M. (red.) (1980). Język i społeczeństwo. Warszawa.

Głuchowska-Wójcicka M. (2011). Problem ochrony praw człowieka w Afryce. Rola
Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w zastosowaniu humanitarnej
interwencji i odpowiedzialności za ochronę. W: M. Stańczyk-Minkiewicz (red.). Afryka.
Kontynent wyzwań i zagrożeń. T. 1. Gdynia, s. 94–112.

Hegel G. (1958). Wykłady z filozofii dziejów. T. 1. Warszawa.

Heine B. (red.) (1970). Status and Use of African Lingua Francais. Monachium.

Jeleń E., Rauen M., Świątek M., Winiarska J. (red.) (2002). Zmiany i rozwój języka oraz
tożsamości narodowej – trendy w procesie integracji europejskiej. Kraków.

Kłoskowska A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa.

Milewski J., Lizak W. (red.) (2002). Stosunki międzynarodowe w Afryce. Warszawa.

Ohly R. (2001). Śmierć języka w Afryce. Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego
13, s. 17–33.

Pachociński R. (2009). Przysłowia afrykańskie. Natura i wychowanie człowieka w tradycji
ustnej. Warszawa.

Pawlak N., Podobińska Z. (red.) (2004). Języki Afryki a kultura. Warszawa.

Rzewuski E. (red.) (2010). Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian.
Warszawa.

Teshome G. Wagaw (1999). Conflict of Ethnic Identity and the Language of Education Policy
in Contemporary Ethiopia, Northeast African Studies 3, s. 75–88.
Pobierz


Opublikowane
2013-06-01

Cited By /
Share

NDiaye, B., & NDiaye, I. A. (2013). TOŻSAMOŚĆ AFRYKAŃSKA W KONTEKŚCIE POLITYKI JĘZYKOWEJ UNII AFRYKAŃSKIEJ. Acta Neophilologica, 1(XV), 273–289. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/867

Bara NDiaye 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Iwona Anna NDiaye 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora