Badania nad współczesną dramaturgią rosyjską Walentego Piłata (1946-2022)

Iwona Anna NDiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The article presents the profile of the Polish researcher Walenty Piłat – a respected expert in Russian dramaturgy. The literary output devoted to contemporary Russian drama is in the center of attention. Among the rich galaxy of Russian authors, one of the most important places in the literary outout of W. Piłat is occupied by dramatists such as Aleksandr Vampilov, Nikolai Kolada, Ludmila Pietrushevska and others. The author presents the most important publications of W. Piłat, including the monographs: The work of Aleksandr Vampilov. Problems of Poetics (1986), Contemporary Russian dramaturgy. The eighties (1995), On the threshold of the twenty-first century. Sketches on Contemporary Russian Drama (2000).

 


Słowa kluczowe:

Walenty Piłat, Russian Dramaturgy, Russian Studies


Lihina N. [Лихина Н.] (rec.). Walenty Piłat. Na progu XXI wieku: Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. WSP w Olsztynie, 1999. „Baltijskij filologičeskij kurʹer” [„Балтийский филологический курьер”] 30: 29.   Google Scholar

Mazurek Halina. 2002. Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Nawacka Joanna. 2017. Prof. zw. dr hba. Walenty Piłat. „Acta Neophilologica” XIX(2): 203-215.
Crossref   Google Scholar

Orzechowska Joanna. 2017. Słowo o Jubilacie. W: Szkice slawistyczne. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Walentemu Piłatowi. Red. NDiaye I.A. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej: 21–23.   Google Scholar

Piłat Walenty. 1986. Twórczość Aleksandra Wampiłowa. Z zagadnień poetyki. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.   Google Scholar

Piłat Walenty. 1995. Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.   Google Scholar

Piłat Walenty. 2000. Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.   Google Scholar

Szkice slawistyczne. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Walentemu Piłatowi. 2017. Red. NDiaye I.A. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By /
Share

NDiaye, I. A. . (2022). Badania nad współczesną dramaturgią rosyjską Walentego Piłata (1946-2022). Acta Neophilologica, 2(XXIV), 261–272. https://doi.org/10.31648/an.7852

Iwona Anna NDiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora