Senegalski pisarz Mohamed Mbougar Sarr. Laureat nagrody literackiej Goncourtów 2021 w dyskursie Medialnym

Bara Ndiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-7485-1869

Iwona Anna Ndiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The main goal of the undertaken research was to present how texts devoted to literary events function in contemporary media discourse. The article analyzes the reaction of the French-speaking media to the literary event of the Francophone world – presenting a Senegalese writer with the most prestigious literary award in France. The authors review the major media publishing in French in which the figure of the laureate Mohamed Mbougar Sarr was celebrated, the content of the awarded novel as well as the opinions of critics and journalists. The online versions of, among others, Le Monde, Le Courrier International, Le Soleil, LaPresse.ca, Le Soir, L’Observateur Paalga and audiovisual media such as RFI, TV5 Monde, France 24, TSR were analyzed. The choice of the aforementioned media was motivated by the desire to investigate the issue in journalistic texts, diverse in terms of themes, content, and style. The authors also try to explain the phenomenon of hatred towards the laureate expressed by some Senegalese Facebook and Twitter users.


Słowa kluczowe:

Mohamed Mbougar Sarr, Goncourt literary prize, media discourse


Baran Stanley J., Davis Dennis K. 2007. Teorie komunikowania masowego. Tłum. Sadza A. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 364-365.   Google Scholar

Desorgues P. Qui est Mohamed Mbougar Sarr, l’écrivain sénégalais, lauréat du Goncourt? W: https://information.tv5monde.com/info/qui-est-mohamed-mbougar-sarr-l-ecrivain-senegalais-favori-du-goncourt-430812 [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Fiske John. 1999. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław. Goncourt 2021: Milwaukee Blues by Louis-Philippe Dalembert among the 4 finalists. „iciHaiti”. W: https://www.icihaiti.com/en/news-35099-icihaiti-goncourt-2021-milwaukee-blues-by-louis-philippe-dalembert-among-the-4-finalists.html [Dostęp 11 XI 2021].   Google Scholar

Kalinowska Ewa. 2018. Postkolonialne dzieci francuskojęzycznej literatury afrykańskiej. „Afryka” nr 48: 29-48.   Google Scholar

Kiner Salomé [Kiner/aq]. « La plus secrète mémoire des hommes », roman-labyrinthede Mohamed Mbougar Sarr. W: https://www.rts.ch/info/culture/livres/12566483-la-plus-secrete-memoire-des-hommes-romanlabyrinthe-de-mohamed-mbougar-sarr.html [Dostęp 5 XI 2021]   Google Scholar

« La plus secrète mémoire des hommes » Mohamed Mbougar Sarr. W: http://www.philippe-   Google Scholar

rey.fr/livre-La_plus_secr%C3%A8te_m%C3%A9moire_des_hommes-504-1-1-0-1.html [Dostęp 12 XI 2021].   Google Scholar

La presse rend honneur à Mohamed Mbougar Sarr. W: http://aps.sn/la-une/article/la-presse-rend-honneur-a-mohamed-mbougar-sarr [Dostęp 5 XI 2021].   Google Scholar

Lauréat du Goncourt 2021 : 10 choses à savoir sur Mohamed Mbougar Sarr. W: https://www.seneweb.com/news/Culture/laureat-du-goncourt-2021-10-choses-a-sav_n_362967.html [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Le prix Goncourt au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr et à son «roman étourdissant ». W: https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-le-prix-goncourt-au-senegalais-mohamed-mbougar-sarr-et-son-roman [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Le prix Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr fait la fierté du Sénégal. W: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211103-le-prix-goncourt-de-mohamed-mbougar-sarr-fait-la-fiert%C3%A9-du-s%C3%A9n%C3%A9gal [Dostęp 15 XI 2021].   Google Scholar

Le prix Goncourt 2021 a été décerné à Mohamed Mbougar Sarr pour son roman«La Plus Secrète Mémoire des hommes» . W: https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20211103-le-prix-goncourt-est-attribu%C3%A9-%C3%A0-mohamed-mbougar-sarr-pour-la-plus-secr%C3%A8te-m%C3%A9moire-des-hommes [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Le prix Goncourt pour le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr.W: https://www.nouvelobs.com/topnews/20211103.AFP4199/le-prix-goncourt-pour-le-senegalais-mohamed-mbougar-sarr.html [Dostęp 11 XI 2021].   Google Scholar

Le Goncourt remis au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. W: https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-11-03/le-goncourt-remis-au-senegalais-mohamed-mbougar-sarr.   Google Scholar

php [Dostęp 5 XI 2021].   Google Scholar

McCombs Maxwell. 2008. Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.   Google Scholar

McCombs Maxwell, Shawa Donald. 1972. The agenda-setting function of mass media. „Public Opinion Quarterly” no 2, Vol. 36: 176-187.
Crossref   Google Scholar

Mohamed Mbougar Sarr remporte le prix Goncourt avec son roman «La plus secrète mémoire des hommes». W: https://www.rfi.fr/fr/culture/20211103-mohamed-mbougar-sarr-remporte-le-prix-goncourt-avec-son-roman-la-plus-secr%C3%A8tem%C3%A9moire-des-hommes [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Nagroda Goncourtów. W: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Goncourt%C3%B3w [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Nauka o komunikowaniu: podstawowe orientacje teoretyczne. 2001. Red. Dobek-Ostrowska B. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Ndiaye Khadim. La plus secrète charge contre l’assignation identitaire. W: https://www.seneplus.com/opinions/la-plus-secrete-charge-contre-lassignation-identitaire [Dostęp   Google Scholar

XI 2021].   Google Scholar

Ndiaye Thiebeu. Mohamed Mbougar Sarr: Le Goncourt de la polémique. W: https://www.seneweb.com/news/Culture/mohamed-mbougar-sarr-le-goncourt-de-la-p_n_363390.   Google Scholar

html [Dostęp 13 XI 2021].   Google Scholar

Nicolas Michel. René Maran, premier auteur noir à remporter le Goncourt, est de retour.W: https://www.jeuneafrique.com/1258062/culture/rene-maran-premier-auteur-noir-a-remporter-le-goncourt-de-retour/ [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Nota wydawcy W.A.B. W: https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=49614 [Dostęp 11 XI 2021].   Google Scholar

Piekot Tomasz. 2006. Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. W: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/1012/164254-piekot-t-dyskurs-polskich-wiadomosci-prasowych-calosc.pdf [Dostęp 15 XI 2021].   Google Scholar

-godzinna debata po francusku! W: https://www.institutfrancais.pl/pl/wydarzenia/herve-le-tellier-i-l-anomalie-gallimard-23ci-laureat-polskiego-wyboru-goncourtow [Dostęp 11 XI 2021].   Google Scholar

Pisarek Walery. 1988. Prasa wobec wyzwania nowych mediów. „Zeszyty Prasoznawcze” nr 4(118): 65-82.   Google Scholar

Prix Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr, les félicitations affluent de France et d’Afrique. W: https://information.tv5monde.com/afrique/prix-goncourt-de-mohamed-mbougar-sarr-les-felicitations-affluent-de-france-et-d-afrique [Dostęp 10 XI 2021].   Google Scholar

Prix Goncourt 2021 : l’heure du renouveau ou de la consécration ? W: https://information.tv5monde.com/info/prix-goncourt-2021-l-heure-du-renouveau-ou-de-la-   Google Scholar

consecration-430947 [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Ptaszek Grzegorz. 2015. Jak badać medialny obraz świata? W: Współczesne media. Medialny obraz świata. T. 1: Zagadnienia teoretyczne. Red. Hofman I., Kępa-Figura D. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 13-24.   Google Scholar

Rawski Jakub. 2012. Gorsząca inność. Dziecko jako obiekt. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura IV” Folia t. 4: 95-104.   Google Scholar

Sacré Prix Goncourt : comment en 24 heures, Mbougar est passé de ange à démon aux yeux des internautes sénégalais. W: https://buzzsenegal.com/news/Confessions/sacre-prix-goncourt-comment-en-24-heures_n_65695.html?fbclid= IwAR2ouCQMWg5e0RFYBrccZR66BXPd3SDvx4uaWBoYlw2WUmw36QJsmwv1mt4 [Dostęp   Google Scholar

XI 2021].   Google Scholar

Sama H.R. Prix Goncourt 2021 : Le petit Mbougar dans la cour des grands. W: http://www.lobservateur.bf/index.php?option=com_k2&view=item&id=6175:prix-goncourt-   Google Scholar

-le-petit-mbougar-dans-la-cour-des-grands&Itemid=112 [Dostęp 4 XI 2021].   Google Scholar

Silverman David. 2007. Interpretacja danych jakościowych. Przeł. Głowacka-Grajner M., Ostrowska J. Warszawa: PWN.   Google Scholar

Zło, które nas zamieszkuje. Rozmowa Louisa-Philippe’a Dalemberta z Julią Kristevą. 1996. Tłum. Maciejewska B. „Magazyn Sztuki” nr 12: 168.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By /
Share

Ndiaye, B., & Ndiaye, I. A. (2022). Senegalski pisarz Mohamed Mbougar Sarr. Laureat nagrody literackiej Goncourtów 2021 w dyskursie Medialnym. Acta Neophilologica, 2(XXIV), 195–214. https://doi.org/10.31648/an.7805

Bara Ndiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-7485-1869
Iwona Anna Ndiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora