Nr X (2008): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Monika Piotrowska-Mazurowska
71-77
opublikowany: 2008-12-01
Jarosław Dovhopolyj
91-102
opublikowany: 2008-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Iwona Anna NDiaye
139-146
opublikowany: 2008-12-01
Darius Langhoff
161-168
opublikowany: 2008-12-01