CHARAKTERYSTYKA SEMANTYCZNA I STRUKTURALNA FRAZEOLOGIZMÓW NOMINUJĄCYCH KONCEPTY MIŁOŚCI, EROTYKI I SEKSU WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM

Joanna Nawacka

Instytut Neofilologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

This article presents the description of phraseologisms nominating concepts of love, eroticism and sex in the contemporary Russian youth jargon. The analysis is based on 685 dictionary entries chosen from the contemporary jargon dictionaries.


Słowa kluczowe:

semantic classification, lexical-grammatical classification, structural-semantic classification, fixed phraseological units (idioms), set phrases


B .M . Мокиенко, TT. Никитина, Большой словарь русского жаргона, Санкт-Петербург 2000

В .С . Елистратов, Словарь московского арго, Москва 1994

В .С . Елистратов, Словарь русского арго (материалы 1980-1990-х гг.), Москва 2000

И. Юганов, Ф. Юганова, Словарь русского сленга, Москва 1997.

T.Г. Никитина, Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга, Санкт-Петербург 1998.

Т.Г. Никитина, Молодёжный сленг. Толковый словарь, Москва 2003.

P. Mfildner- Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, s. 20.

P. Mfildner-Nieckowski, op. cit., s. 20.

D. Podlawska, I. Płóciennik, Leksykon nauki o języku, Bielsko-Biała 2002, s. 144.

P. Mfildner-Nieckow ski, op. cit., s. 15.

Patrz: L. Mironiuk, referat wygłoszony na konferencji w Bratysławie w 2003 roku

S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1967

Фразеологический словарь русского языка, под ред. Ф .И. Молоткова, Москва 1978, s. 7
Pobierz


Opublikowane
2008-12-01

Cited By /
Share

Nawacka, J. (2008). CHARAKTERYSTYKA SEMANTYCZNA I STRUKTURALNA FRAZEOLOGIZMÓW NOMINUJĄCYCH KONCEPTY MIŁOŚCI, EROTYKI I SEKSU WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM. Acta Neophilologica, (X), 63–69. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1294

Joanna Nawacka 
Instytut Neofilologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie