Nr XI (2009): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Monika Piotrowska-Mazurowska
35-44
opublikowany: 209-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Ewa Kujawska-Lis
107-118
opublikowany: 2009-12-01
Darius Langhoff
119-127
opublikowany: 2009-12-01
Юлия Чернявская
151-163
opublikowany: 2009-12-01