W WOSKOWYM WIANKU BORYSA POPŁAWSKIEGO. ANALIZA STATYSTYCZNA I INTERPRETACJA

Grzegorz Ojcewicz

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The presented interpretation of the poetry collection V venke iz voska (In the Wax Wreath) by Boris Poplavsky, based on a known George Kingsley Zipf’s law, is an example approach to a literary text from the point of view of words statistics, which reflects Poplavsky’s semantic and stylistic preferences. Thanks to the applied method, the following thesis concerning the poet’s idiolect were formulated: 1) Boris Poplavsky’s poetic world is of a definitely substantive structure; 2) the most important role in the specification of the presented world is played by senses
- visual impressions and colours; 3) the lyrical subject acts mainly as a reporter of current events; 4) the used adverbs reveal the poet’s inclination to “stretching” time and space; 5) high frequency of the “I” pronoun testifies significant egocentrism of Poplavsky’s. *


Słowa kluczowe:

Boris Poplavsky, Russian emigree literature, Parisian note, Russian surrealism, Russian modernism


Б. Поплавский, Флаги. Стихи, Париж 1931.

Б. Поплавский, Снежныгй час: стихи, 1931—1935, Париж 1936.

Б. Поплавский, В венке из воска, Париж 1938.

Б. Поплавский, Дирижабль неизвестного направления. Стихи, предисловие Н. Татищева, Париж 1965.

G. Ojcewicz, Epitet jako cecha idiolektu pisarza. Studium literaturoznawczo- -leksykograficzne o twórczości poetyckiej Iwana Bunina, Katowice 2002.

K. Wyka, Słowa-klucze, w: K. Wyka, O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967, Warszawa 1969, s. 198-234.

H. Берберова, Б. Поплавский. „В венке из воска”, w: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников, составление Л. Аллена и О. Гриз, предисловие Л. Аллена, СПб.- -Дюссельдорф 1993, с. 149-150.

E. Korpała-Kirszak, Borys Popławski. Próba przypomnienia (w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin), Studia Rossica 2000, nr X, s. 153-158.

L. Livak, Boris Popla- vskii’s Art of Life and Death, Comparative Literature Studies 2001, vol. 38, nr 2, s. 118-141.

Л. Димитров, Эго, алътер-его, Он-егин. Рассуждения о „Тайных записках” А.С. Пушкина, Studia Rossica 2006, nr XVII, s. 47-53.
Pobierz


Opublikowane
2009-12-01

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2009). W WOSKOWYM WIANKU BORYSA POPŁAWSKIEGO. ANALIZA STATYSTYCZNA I INTERPRETACJA. Acta Neophilologica, (XI), 69–96. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1278

Grzegorz Ojcewicz 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>