PAMFLET NA SZWEDZKĄ KRÓLEWNĘ JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O „SZPETNEJ CZAROWNICY”, CZYLI O ANNIE WAZÓWNIE

Grzegorz Ojcewicz

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The author analyzes a piece of 17th century chronicle of Charles IX of Sweden and its
Polish translation done by Julian Ursyn Niemcewicz. This fragment presented in a satire form
concerns critics of behavior and private life of Anna Vasa (1568–1625), a niece of the king
of Sweden. Both Old Swedish and Old Polish texts are valuable sources of information about
the Swedish princess as the information about her private life is very scarce. The analyzed
satire presents real and dubious facts (where the credibility is concerned) of the princess’s
biography.


Słowa kluczowe:

Anna Vasa, parody, lampion, chronicle of Charles IX of Sweden, Sigismund III Vasa


G. Ojcewicz, Wokół śmierci Sergiusza Jesienina, czyli tekst poetycki jako źródło wiedzyo przestępstwie, Slavia Orientalis 2008, nr 4, s. 463–483.   Google Scholar

  Google Scholar

G. Ojcewicz, Tekst poetycki jako źródło wiedzyo przestępstwie, w: G. Ojcewicz, R. Włodarczyk, D. Zajdel, Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie, Szczytno 2009, s. 478–504.   Google Scholar

  Google Scholar

Konung Carl den IX: des Rim-Chronica,Konung Gustaf Adolphs påbegynte Cronica egenhandigt af hogbemalte konungar forfattade; samteBilagor af 96 Bref og handlingar, til föregående Chronikors och Tidehwarfs uplysning. Nu först i dagsliuset utgifne, Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg. År 1759.   Google Scholar

  Google Scholar

G. Kurkowska, Anna Wazówna. 1568–1625. Polskie losy szwedzkiej królewny, Toruń 1995, s. 69.   Google Scholar

  Google Scholar

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006,s. 505–506 (pamflet) i 520–521 (paszkwil).   Google Scholar

  Google Scholar

H. Dziechcińska, W krzywym zwierciadle. O karykaturzei pamflecie czasów renesansu, Wrocław 1976.   Google Scholar

  Google Scholar

H. Markiewicz, Paszkwil i pamflet, Roczniki Humanistyczne 1971, t. 19, z. 1;   Google Scholar

  Google Scholar

W. Woźnowski, Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta, Wrocław 1973;   Google Scholar

  Google Scholar

Н.В. Бутман, Семантико-стилистические особенности жанра памфлета, Москва 1990.   Google Scholar

  Google Scholar

M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich,Bielsko-Biała 2004, s. 306– 310.   Google Scholar

  Google Scholar

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006, s. 520.   Google Scholar

  Google Scholar

Г. Ойцевич, Тайные записки 1836–1837 годов А. Пушкина как постмодернистская мистификация, Зарубіжна література в школах України 2008, nr 6, s. 26–30.   Google Scholar

  Google Scholar

G. Ojcewicz, Tajne notatkiz lat 1836–1837 Aleksandra Puszkina jako postmodernistyczna mistyfikacja, Acta Polono-Ruthenica2008, tom 13, s. 111–121.   Google Scholar

  Google Scholar

G. Kurkowska, Anna Wazówna. 1568–1625. Polskie losy szwedzkiej królewny, Toruń 1995, s. 70.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Saar-Kozłowska, Infantka Szwecji i Polski. Anna Wazówna 1568–1625. Legenda i rzeczywistość, Toruń 1995, s. 48–52.   Google Scholar

  Google Scholar

W. Stålberg, P.G. Berg, Anteckningar om svenska qvinnor, Stockholm 1864, s. 16 [onlune] , dostęp: 18.11.2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2013-06-01

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2013). PAMFLET NA SZWEDZKĄ KRÓLEWNĘ JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O „SZPETNEJ CZAROWNICY”, CZYLI O ANNIE WAZÓWNIE. Acta Neophilologica, 1(XV), 299–322. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/869

Grzegorz Ojcewicz 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>