Nr XII (2010): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Aleksander Kiklewicz
5-16
opublikowany: 2010-12-01
Sabri Alshboul, Yousef Al Shaboul
67-80
opublikowany: 2010-12-01
Małgorzata Haładewicz-Grzelak
81-92
opublikowany: 2010-12-01
Andrzej Kołłątaj
93-103
opublikowany: 2010-12-01
Magdalena Makowska
105-114
opublikowany: 2010-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo