POLISH-RUSSIAN WAR UNDER THE STAR-SPANGLED BANNER – TRANSLATION OF MASŁOWSKA’S LANGUAGE INTO ENGLISH

Tomasz Chyrzyński

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article is devoted to the analysis of English translation of non-standard language
in Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną by Masłowska. The decisions made by
the translator were investigated in terms of Hejwowski’s techniques of translating language
varieties. The analysis of chosen expressions proves that in most cases the translator decided
to adapt the text to the target readership and rather resigned from the author-oriented
rendering. It shows that a culture-specific novel is intelligible for the target reader when the
language is lucid.


Słowa kluczowe:

translation, target reader, non-standard language, Polish literature, Dorota Masłowska


Berezowski, L. (1997). Dialect in Translation. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Berman, A. (1985). Translation and the Trials of the Foreign. In: L. Venuti (ed.). The
Translation Studies Reader. London and New York 2000, Routledge, 284–297.

Even-Zohar, I. (1978). The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem.
In: L. Venuti (ed.). The Translation Studies Reader. London and New York 2000,
Routledge, 192–197.

Frawley, W. (1984). Prolegomenon to a Theory of Translation. In: L. Venuti (ed.). The Translation
Studies Reader. London and New York 2000, Routledge, 250–263.

Green, J. (2005). Cassell’s Dictionary of Slang. London, Weidenfeld & Nicolson.

Gutt, E. (1991). Translation as Interlingual Interpretive Use. In: L. Venuti (ed.). The Translation
Studies Reader. London and New York 2000, Routledge, 376–396.

Hejwowski, K. (2004a). A Cognitive-Communicative Approach. Olecko, Wydawnictwo
Wszechnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K. (2004b). Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe PWN.

Jakobson, R. (1959). On Linguistic Aspect of Translation. In: L. Venuti (ed.). The Translation
Studies Reader. London and New York 2000, Routledge, 113–118.

Masłowska, D. (2002). Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Warszawa, Lampa
i Iskra Boża.

Masłowska, D. (2005). Snow White and Russian Red, transl. by B. Paloff, New York, Grove
Press.

Venuti, L. (1995). The Translator’s Invisibility. London, Routledge.

Venuti, L. (1998). The Scandals of Translation. London and New York, Routledge.

Widawski, M. (1998). Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny. Gdańsk,
Wydawnictwo L&L.

Wojtasiewicz, O. (1996). Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa, Tepis.

Opublikowane
2010-12-01

Cited By /
Share

Chyrzyński, T. (2010). POLISH-RUSSIAN WAR UNDER THE STAR-SPANGLED BANNER – TRANSLATION OF MASŁOWSKA’S LANGUAGE INTO ENGLISH. Acta Neophilologica, 1(XII), 55–66. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1260

Tomasz Chyrzyński 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie