CZARNY CZŁOWIEK SERGIUSZA JESIENINA W TŁUMACZENIU ADAMA POMORSKIEGO JAKO DRUGI ELEMENT POLSKIEJ SERII PRZEKŁADOWEJ

Grzegorz Ojcewicz

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The author analyses the interpreting techniques used by Adam Pomorski in his
translation of Black Man by Sergey Yesenin. It becomes obvious that the Polish interpreter
used traditional methods of text translation, not always keeping the formal, semantic, and
stylistic structure of the original text. So, in his version Pomorski emphasized the presence
of a second author-creator, i.e. himself, and left traces of his interpreting initiative in almost
every line, amplifying translation, introducing unmotivated inversions, using archaic and
modernized lexis. Due to such a pretentious manner of Pomorski’s translation the reader
received the text which doesn’t always remind Yesenin’s original lines.


Słowa kluczowe:

Sergey Yesenin, Black Man, Adam Pomorski, translation, interpreting techniques, original text, Russian literature


A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999, s. 188–219.

G. Ojcewicz, Czarny człowiek Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze złem. Geneza. Losy. Interpretacja, Acta Neophilologica 2010, t. 12, s. 115–143.

G. Ojcewicz, Новый комментарий к Чёрному чеорвеку Сергея Есенина, w: Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, red. H. Twaranowicz, Białystok 2010, s. 255–275.

F. Lichodziejewska, Twórczość Władysława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1973, s. 406.

W. Broniewski, Moje przyjaźnie poetyckie, Warszawa 1960.

S. Jesienin, Poezje, wybrał i słowem wstępnym opatrzył Z. Fedecki, Warszawa 1960 (1967), s. 212–217.

S. Jesienin, Poezje wybrane, wyboru dokonał i przedmową opatrzył Z. Fedecki, Warszawa 1968, s. 67.

S. Jesienin, Czarny człowiek, w: Pięciu poetów: Błok, Achmatowa, Pasternak, Majakowski, Jesienin, tłum. W. Broniewski, Warszawa 1975, s. 530–534.

S. Jesienin, Czarny człowiek, w: idem, Kamieniem strącam księżyc, tłum. A. Pomorski, Warszawa 2010, s. 177–183.

A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, seria: Przekład – Mity i Rzeczywistość, Warszawa 2008.

G. Ojcewicz, „Czarny człowiek” Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego, Acta Polono-Ruthenica 2009, t. 14, s. 167–188.

С. Есенин, Чорный человек, w: Сергей Есенин, Москва 1958, s. 290–294.

С. Есенин, Чорный человек, Новый мир 1926, кн. 1, s. 5–9;

Красная газета. Вечерний выпуск (Ленинград)1926, nr 23, wyd. z 26 stycznia, s. 1–26, 103–110, 127–158.

Бакинский рабочий 1926, nr 25, wyd. z 29 stycznia.

Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2004, s. 145.

A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 2: П–Я, Warszawa–Moskwa 1980, s. 1035.

A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1: A–O, Warszawa–Moskwa 1980, s. 294.

M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
Pobierz


Opublikowane
2012-06-01

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2012). CZARNY CZŁOWIEK SERGIUSZA JESIENINA W TŁUMACZENIU ADAMA POMORSKIEGO JAKO DRUGI ELEMENT POLSKIEJ SERII PRZEKŁADOWEJ. Acta Neophilologica, 1(XIX), 165–183. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1015

Grzegorz Ojcewicz 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>