Nr VIII (2006): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Sabine Donninghaus
33-47
opublikowany: 2006-12-01
Сергей Важник
79-89
opublikowany: 2006-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Anna Bednarczyk
101-110
opublikowany: 2006-12-01
Grzegorz Ojcewicz
111-119
opublikowany: 2006-12-01
Михаил Лабащук
139-146
opublikowany: 2006-12-01