Tom 1 Nr XVI (2014): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Ewa Kaptur, Andrzej Narloch
53-64
opublikowany: 2016-06-01
Magdalena Makowska
87-97
opublikowany: 2014-06-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Nel Bielniak
141-151
opublikowany: 2014-06-01
Małgorzata Wideł-Ignaszczak
237-246
opublikowany: 2014-06-01
Recenzje

Józef Marcinkiewicz
247-254
opublikowany: 2014-06-01