Tom 2 Nr XIV (2012): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Ewa Żebrowska
109-119
opublikowany: 2012-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Grzegorz Ojcewicz
185-198
opublikowany: 2012-12-01
Magdalena Zaorska
245-257
opublikowany: 2012-12-01
Bogusław Żyłko
259-273
opublikowany: 2012-12-01