O NADŚWIADOMOŚCI WEDŁUG STANISŁAWSKIEGO

Magdalena Zaorska

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article is dedicated to the concept of “superconsciousness” which was for the first
time put into the theatre dictionary by Stanislavski. Discussed area of psychical activity of
the artist, also called creative intuition, has been deeply analysed by psychophysiologist
P. Simonow and P. Jerszow, theatre practitioner and theoretician, and it is the key to
understanding of Stanislavski’s “system”. The important aspect in the process of rearing of
the actor is skillful incitement of the consciousness and subconsciousness of creative subject
in order to awake the sphere of superconsciousness – the essence of creativity.


Słowa kluczowe:

Stanislavski, superconsciousness, consciousness, subconsciousness, rearing of the actor


Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, red. A. Augustyn i in., Łódź, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupski i in., Warszawa, PWN 1969.   Google Scholar

  Google Scholar

Stanisławski K., Pisma. Moje życie w sztuce, t. 1, Warszawa, PIW 1954.   Google Scholar

  Google Scholar

Stanisławski K., Praca aktora nad sobą, Kraków, PWST im. L. Solskiego 2010.   Google Scholar

  Google Scholar

Stanisławski K., Etyka, Warszawa, PIW 2010.   Google Scholar

  Google Scholar

Toporkow W., Stanisławski na próbie, Wrocław, Instytut im. J. Grotowskiego 2007.   Google Scholar

  Google Scholar

Гиппиус C., Актерский тренинг. Гимнастика чувств, Санкт-Петербург, Прайм-ЕВРОЗНАК 2007.   Google Scholar

  Google Scholar

Иван Михайлович Сеченов – биография, [online] , dostęp: 12.09.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Наука, [online] , dostęp: 12.05.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Павел Васильевич Симонов, [online] , dostęp: 17.09.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Павлов И., Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных, Москва, Наука 1973.   Google Scholar

  Google Scholar

Почётные члены РАН, [online] , dostęp: 16.09.2011   Google Scholar

  Google Scholar

Сверхсознание и современная наука, [online] , dostęp: 12.05.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Симонов П., П. Ершов, Темперамент. Характер. Личность, Москва, Наука 1984.   Google Scholar

  Google Scholar

Симонов П., Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная теория высшей нервной деятельности, Москва, Институт психологии РАН 1998   Google Scholar

  Google Scholar

Симонов П., Метод К.С. Станиславского и физиология эмоции, Москва, Академия Наук СССР 1962.   Google Scholar

  Google Scholar

Симонов П., Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественнонаучные основы общей психологии, Москва, Наука 1987.   Google Scholar

  Google Scholar

Симонов П., Эмоциональный мозг. Физиология. Нейроанатомия. Психология эмоции. Москва, Наука 1981.   Google Scholar

  Google Scholar

Система Станиславского как наука, w: П. Ершов, Технология актерского искусства, Москва 1992, [online] , dostęp: 11.09.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Станиславский K., Собр. соч.: в 8 т., т. 4, Москва, Искусство 1957.   Google Scholar

  Google Scholar

Ухтомский A., Доминанта. Статьи разных лет. 1887–1939, Санкт-Петербург, Питер 2002.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Zaorska, M. (2012). O NADŚWIADOMOŚCI WEDŁUG STANISŁAWSKIEGO. Acta Neophilologica, 2(XIV), 245–257. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/971

Magdalena Zaorska 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie