HYMN O SŁOWIE ROMANA BRANDSTAETTERA, CZYLI CO JEST PRZED WSZYSTKIM?

Grzegorz Ojcewicz

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article presents a translation experiment done by Roman Brandstaetter while
translating the prologue initiating the Gospel of John. Not only did the translator change the
traditional form of naming the prologue About the Word or The Eternal Word and propose
a lofty genre one – Hymn to the Word – but also altered past tense form “was” for present
“is” which constituted the core of his experiment. That alteration revealed and established the
understanding of eternal time by the Israelis in the times of John the Evangelist. Following
the innovative path of Brandstaetter the author of the article suggested another transformation
– exchange of “Word” for “Ghost” – in order to create a new experimental adaptation of that
work as well as to emphasize the timelessness of Hymn to the Word.


Słowa kluczowe:

hymn, The Gospel of John, translation, an experiment in translation, an experimental adaptation, Roman Brandstaetter


Balcerzan E., Słowo wstępne (Przekład totalny, czyli o potędze hiperboli), w: P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, red. serii B. Żyłko, Gdańsk 2008.   Google Scholar

  Google Scholar

Brandstaetter R., JEST, czyli historia jednego przekładu, w: idem, Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego, Kraków 2009,   Google Scholar

  Google Scholar

Brandstaetter R., Pisma świętego Jana Ewangelisty, w: idem, Księgi Nowego Przymierza…,s. 529–821.   Google Scholar

  Google Scholar

Levý J., Przekład jako proces podejmowania decyzji, w: P. Bukowski, M. Heydel, Współczesne teorie przekładu. Antologia, tłum. M. Adamczyk, Kraków 2009, s. 72–85.   Google Scholar

  Google Scholar

Nowy Testament. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009.   Google Scholar

  Google Scholar

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–1974. Antologia, wybrał teksty, napisał wstęp i komentarze E. Balcerzan, Poznań 1977.   Google Scholar

  Google Scholar

Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Olsztyn 2002.   Google Scholar

  Google Scholar

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z roku 1984, z uwzględnieniem języków oryginału, Brooklyn, New York 2007.   Google Scholar

  Google Scholar

Polak A., Tajemne nauki Jezusa Chrystusa. Księga I. Prawdziwa Dobra Nowina, Zabrze 2010.   Google Scholar

  Google Scholar

Rafał A., E. Sieradz, B. Lasota, Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka, Warszawa 2006.   Google Scholar

  Google Scholar

Павловец И., За пределами видимого. Введение в биоэнергологию, Киев 2008.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2012). HYMN O SŁOWIE ROMANA BRANDSTAETTERA, CZYLI CO JEST PRZED WSZYSTKIM?. Acta Neophilologica, 2(XIV), 185–198. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/966

Grzegorz Ojcewicz 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>