OBRAZOWANIE CIENIA W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ. PRÓBA KOGNITYWNEJ ANALIZY WYBRANYCH UTWORÓW

Olga Letka-Spychała

Uniwersytet Warmińsko-MazurskiAbstrakt

Inna Lisnyanskaya is one of the most popular contemporary Russian poetesses. She was
born in Baku in 1928. In 1960 she moved to Russia and got married to a translator and poet
Siemion Lipkin. Her works tough upon many problems such as: abandonment, loneliness,
longing for her homeland, unfulfilled love. The main objective of the article is to explore
ontological, cognitive and structural metaphors and symbols connected with the image of
shadow.


Słowa kluczowe:

poetry, conceptual, metaphor, shadow, cognitive, Inna Lisnyanskaya


Огрызко B., Поэзия чрезвычайной виноватости, Литературная Россия 2007, nr 47.   Google Scholar

  Google Scholar

Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. A. Skucińska, Kraków 2002.   Google Scholar

  Google Scholar

Tabakowska E., Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2001.   Google Scholar

  Google Scholar

Jakel O., Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, tłum. M. Banaś, B. Drąg, Kraków 2003.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Старое зеркало, Знамя 2004, nr 4.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Простая почта, Арион 2006, nr 2.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Облако то клочковато, то неуклюже, [online] , dostęp: 15.05.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Под оливой, Континент 2004, nr 6.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Ну, еще немного побудь, Дружба народов 2006, nr 8.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Ода компьютеру, [online] , dostęp: 15.05.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Без тебя, Новый мир 2003, nr 10.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., , dostęp: 15.05.2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Letka-Spychała, O. (2012). OBRAZOWANIE CIENIA W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ. PRÓBA KOGNITYWNEJ ANALIZY WYBRANYCH UTWORÓW. Acta Neophilologica, 2(XIV), 147–157. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/963

Olga Letka-Spychała 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski