METAFORYCZNE OBRAZOWANIE SFERY SACRUM W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW В ПРИГОРОДЕ СОДОМА I ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТЕТРАДЬ (W UJĘCIU KOGNITYWNYM)

Olga Letka-Spychała

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article is devoted to the analysis of the metaphorical description of the sacred and profane in the Inna Lisnyanskaya’s poetry. The two cycles of Lisnyanskaya’s poems Jerusalimskaya tetrad’ and W prigorodie Sodoma are the subject matters of this analysis. The author concentrated on the motifs of two different biblical towns - Sodom and Jerusalem. The former destroyed by God, due to the sins committed by its inhabitants, have become synonymous with vices such as adultery. The latter holly city of Judaism is described in this article as a part of sacred space.


Słowa kluczowe:

poetry, Lisnyanskaya, metaphor, Sodom, Jerusalem


В. Огрызко, Поэзия чрезвычайной виноватости, Литературная Россия 2007, nr 27, [online] <http://www.litrossia.ru/2007/47/02024.html>, dostęp: 16.06.2010.

О. Хлебников, Тавро на времени, Новая литература 2009, nr 79, [online] <http://www.nov- gaz.ru>, dostęp: 16.06.2010.

M.D. Shrayer, An Anthology of Jewish-Russian Literaturę, Boston 2006, s. 50.

Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2002, s. 40.

M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 37.

И. Лиснянская, В пригороде Содома, Новый мир 2002, nr 1, [online] <http://magazines.russ.ru/ /novyi_mi/2002/1/lis.html>, dostęp: 16.06.2010.

P. Stockwell, Poetyka kognitywna, przeł. A. Skucińska, Kraków 2002, s. 60.

J. Świątek, W swiecie powszechnej metafory. Metafora językowa, Kraków 1998, s. 20.

И. Лиснянская, Дым, Новый мир 2002, nr 1, /1/lis.html>, dostęp: 16.06.2010.

И. Лиснянская, Триптих оливыг, Новый мир 2002, nr 2, [online] <http://magazines.russ.ru/ /novyi_mi/2002/1/lis.html>, dostęp: 16.06.2010.

И. Лиснянская, В Иудейской пустыне, Знамя 2003, nr 7, [online] <http://lisnyanskaya.poet-pre- mium.ru/poetry/ierusalimskaya_tetrad.html>, dostęp: 16.06.2010.

И. Лиснянская, В монастыгрском саду, Знамя 2002, nr 5.
Pobierz


Opublikowane
2011-12-01

Cited By /
Share

Letka-Spychała, O. (2011). METAFORYCZNE OBRAZOWANIE SFERY SACRUM W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW В ПРИГОРОДЕ СОДОМА I ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТЕТРАДЬ (W UJĘCIU KOGNITYWNYM). Acta Neophilologica, 1(XIII), 189–199. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1078

Olga Letka-Spychała 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie