Tom 2 Nr XVII (2015): Acta Neophilologica
Językoznawstwo i glottodydaktyka

Наталия Демьяненко
5-10
opublikowany: 2015-12-01
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Nel Bielniak
81-91
opublikowany: 2015-12-01
Ольга Гамали, Ольга Каневская
105-112
opublikowany: 2015-12-01
Jadwiga Gracla
113-119
opublikowany: 2015-12-01
Joanna Mianowska
165-174
opublikowany: 2015-12-01
Sylwetki naukowe