PROF. ZW. DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ JAKO PROMOTOR OLSZTYŃSKIEJ RUSYCYSTYKI

Walenty Piłat

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Prof. Albert Bartoszewicz first co-operated with the Department of Russian Philology in the
Higher Pedagogical School (in the mid-80s of the 20th c.), later founding the Chair of Eastern Slavic
Studies. It is thanks to his initiative and determination that it was established. When more doctors
habilitated had been employed, the Chair transformed into the Institute of Eastern Slavic Studies.
Prof. Bartoszewicz initiated a series of international Slavic conferences, which have been organised in
Olsztyn biennially until today. He also found it extremely important to cooperate with the Immanuel
Kant Baltic Federal University in Kaliningrad. He established Acta Polono-Ruthenica, a scientific
journal published in Olsztyn. Not only a scientist, but also a teacher, he was a supervisor of a few
dozen MA students and several Ph.D. candidates.


Słowa kluczowe:

Albert Bartoszewicz, Institute of Slavic Studies, organisational and scientific activity, scientific cooperation with Kaliningrad, international Slavic conferences, scientific periodicals


Białokozowicz Bazyli. 1994. Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze kulturowe, styki i kresy jako
problem badawczy. W: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe.
Literatura i kultura. Red. Bartoszewicz A. Olsztyn: Wydawnictwo WSP: 47.

Kalembka Sławomir. 2006. Słowo o Albercie Bartoszewiczu. W: W kręgu problemów językoznawstwa
i literaturoznawstwa. Red. Kasparek N., Koseski A., Piłat W., Sobczak J. Warszawa: Oficyna
Wydawnicza Aspra-Jr: 195-196.

Kasparek Norbert. 2006. Profesor Albert Bartoszewicz. W: W kręgu problemów językoznawstwa
i literaturoznawstwa. Red. Kasparek N., Koseski A., Piłat W., Sobczak J. Warszawa: Oficyna
Wydawnicza Aspra-Jr.

Łużny Ryszard. 1994. Problemy relacji kulturowych polsko-wschodniosłowiańskich – dziś. W: Polskowschodniosłowiańskie
powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura. Red.
Bartoszewicz A. Olsztyn: Wydawnictwo WSP: 26.

Sałajczyk Janina. 2006. Pamięci Prof. dr hab. Alberta Bartoszewicza. W: W kręgu problemów
językoznawstwa i literaturoznawstwa, Olsztyn: Wydawnictwo WSP: 198.

W kręgu kultury litewskiej. 1991. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.

W kręgu kultury białoruskiej. 1994. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.

W kręgu kultur bałtyckich. 1998. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
Pobierz


Opublikowane
2015-12-01

Cited By /
Share

Piłat, W. (2015). PROF. ZW. DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ JAKO PROMOTOR OLSZTYŃSKIEJ RUSYCYSTYKI. Acta Neophilologica, 2(XVII), 195–201. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/769

Walenty Piłat 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie