GATUNKI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Barbara Walkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

This paper presents genres of design documentation as categorised by literary genetics.
Design documentation usually embraces all designs of a given technical object at different
stages of its development. Typically, design documentation comprises two designsconceptual
(initial) and construction (execution). Building design documentation is a special
case of design documentation. Due to its interdisciplinary nature and the complexity of
building works and implementation procedures, it includes a series of designs: conceptual
design, building permit design, construction (execution) design, tender documentation and
“as-built” drawings. All the above mentioned designs are commissioned by the investor, who
is a de facto recipient of only one-the conceptual design. The others are aimed at the parties
responsible for the approval and execution of a project. The functions of particular designs
differ according to the various expectations of their respective recipients, which is reflected
in differences at the level of their genre structures.


Słowa kluczowe:

genre of text, genre structure, building design documentation, genres of building design documentation


B. Walkiewicz, Entre bidimension et tridimenion ou de l’architecture d’un texte sur l’architecture, Synergies Pologne 2009, 6, s. 167–174, tu s. 169–170;   Google Scholar

  Google Scholar

B. Walkiewicz, Entre la textualité etl’hypertextualité ou de la structure d’un projet d’architecture, Studia Romanica Posnaniensia 2012, 39(3), s. 109–126, tu s. 113.   Google Scholar

  Google Scholar

G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, tłum. A. Milecki, w: Współczesna teoriabadań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, Kraków, Wydawnictwo Literackie1992,s. 107–155, tu s. 123.   Google Scholar

  Google Scholar

K. Adamzik, Główne zagadnienia tekstologii kontrastywnej, w: Lingwistyka tekstu w Niemczech.Pojęcia, problemy, zagadnienia, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Wrocław 2009,Atut, s. 211–258, tu s. 228.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków, Universitas 2002, s. 225; por. także: M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004, s. 304.   Google Scholar

  Google Scholar

B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, s. 137.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-01

Cited By /
Share

Walkiewicz, B. (2018). GATUNKI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Acta Neophilologica, 1(XV), 347–359. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/873

Barbara Walkiewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu