STUDENT TEACHING INTERNSHIPS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN AN ELEMENTARY SCHOOL. RESEARCH CONCLUSIONS

Marzanna Karolczuk

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

The article presents the analysis results concerning the individual evaluation of student
internships in Russian language classes in an elementary school. Ninety-nine teachers’
opinions on the completed individual student internships were analyzed. The research has
proved that according to these opinions students are prepared to work at school. The analysis
has also revealed that some aspects of preparation for the teaching profession require
improvement. These are, among others, such issues as the use of new technologies in the
classroom, the development of students’ intercultural competence, the character of teaching
second foreign language. The author concludes that the questionnaire form should be
modified.


Słowa kluczowe:

pedagogical internships, teacher training, teaching of a second foreign language in an elementary school, Russian language


Chromiec, E. (2004). Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.

Derenowski, M. (2009). W poszukiwaniu idealnego kandydata na nauczyciela. Próba ewaluacji
procesu kształcenia nauczycieli języków obcych. In: M. Pawlak, A. Mystkowska-
-Wiertelak, A. Pietrzykowska (ed.). Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań–Kalisz,
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 209–220.

Dziewanowska, D. (2010). Czynniki determinujące kształcenie kompetencji międzykulturowej
w procesie nauczania języka obcego. Studia Wschodniosłowiańskie 10, 255–264.

Figarski, W. (2003). Proces glottodydaktyczny w szkole. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego.

Jaroszewska, A. (2007). Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój
świadomości wielokulturowej dziecka. Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe.

Opublikowane
2013-06-01

Cited By /
Share

Karolczuk, M. (2013). STUDENT TEACHING INTERNSHIPS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN AN ELEMENTARY SCHOOL. RESEARCH CONCLUSIONS. Acta Neophilologica, 1(XV), 49–60. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/845

Marzanna Karolczuk 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku